Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «politycznych»:


Total: 50 results - 0.024 seconds

Seminarium 23.listopada.2017 100%

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katedra Studiów Wschodnich KUL , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych KUL, Fundacja Konrada Adenauera Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na międzynarodowe seminarium naukowe Trójmorze:

https://www.pdf-archive.com/2017/11/17/seminarium-23-listopada-2017/

17/11/2017 www.pdf-archive.com

P II s 87%

Tucholski O.16 G.5 Pp-4 Prawo partii politycznych O.4 j.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/25/p-ii-s/

25/09/2014 www.pdf-archive.com

konferencja LIBERALIZM Eryda, NZS, KASE 2 78%

Instytut Misesa, Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości, AEGEE Warszawa (inni w trakcie negocjacji) Filozofia polityczna liberalizmu jest w Polsce słabo znana, a jednak na poziomie czysto werbalnym liberalizm pojawia się w licznych sporach ideowych i politycznych.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/28/konferencja-liberalizm-eryda-nzs-kase-2/

28/11/2015 www.pdf-archive.com

Plan gier KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZNI I KOBIETY 2012 78%

Historii GRUPA B Prawa i Administracji GRUPA C Matematyki i Informatyki (kapitan Wojciech Micygała) (kapitan Marcin Ładny) (kapitan Damian Gałka) Filozoficzny Chemia (kapitan Maciej Arendarski) Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej II Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studiów Międzynarodowych i Politycznych (kapitan Grzegorz Obrzud) (kapitan Patryk Dąbrowski) (kapitan Przemysław Rąpała) 4.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/29/plan-gier-koszyk-wka-m-czyzni-i-kobiety-2012/

29/03/2012 www.pdf-archive.com

PSYCHOLOGIA opracowanie 71%

Autor manipulacji dąży zwykle do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych kosztem poddawanych niej osób.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/22/psychologia-opracowanie/

22/01/2012 www.pdf-archive.com

propaganda polityczna 68%

Powodem tego była zamiana istniejących systemów politycznych, a rozwój techniki dał okazję do zmasowanej propagandy poprzez druk prasy.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/19/propaganda-polityczna/

19/04/2018 www.pdf-archive.com

Projek Konstytucji według PiS 67%

Buduje zarówno mocną podstawę państwa w sferze wartości, jak i tworzy w oparciu o doświadczenia 15-lecia zrąb zasad politycznych i struktur organizacyjnych Rzeczypospolitej.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/25/projek-konstytucji-wed-ug-pis/

25/10/2015 www.pdf-archive.com

WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna) 66%

organizacji politycznych Prawo (ujęcie przedmiotowe) - zbiór norm(zasad) ustalonych lub uznanych za słuszne przez państwo i zabezpieczone przymusem państwowym.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/04/wos-podstawy-prawa-wersja-wst-pna/

04/03/2012 www.pdf-archive.com

Stanisława Michalik 64%

Słynął z okrutnych tortur, jakie stosował nagminnie wobec więźniów politycznych (lubił osobiście bić aresztowanych).

https://www.pdf-archive.com/2017/03/23/stanis-awa-michalik/

23/03/2017 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 63%

Art.​​ 8.​​ Stan​​Lakeside​​​zapewnia​​wolność​​tworzenia​​i​​działania​​związków zawodowych,​​organizacji,​​społeczno-zawodowych​​stowarzyszeń,​​ruchów obywatelskich,​​innych​​dobrowolnych​​zrzeszeń​​oraz​​fundacji.​​ Art.​​ 9.​​​Zakazane​​jest​​istnienie​​partii​​politycznych​​i​​innych​​organizacji​​odwołujących się​​ w​​ swoich​​programach​​do​​totalitarnych​​metod​​i​​praktyk​​działania​​nazizmu, faszyzmu​​ i​​komunizmu,​​a​​także​​tych,​​których​​program​​lub​​działalność​​zakłada​​lub dopuszcza​​nienawiść​​rasową​​i​​narodowościową,​​stosowanie​​przemocy​​w​​celu zdobycia​​władzy​​lub​​wpływu​​na​​politykę​​państwa​​albo​​przewiduje​​utajnienie​​struktur lub​​ członkostwa.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Stanisław Skalski. Lotnik, bohater, nacjonalista 55%

Niestety, żadna ze znaczących partii politycznych nie ma czegoś takiego w swojej “ofercie programowej”.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/stanis-aw-skalski-lotnik-bohater-nacjonalista/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

IWUAM plan zajęć na semestr zimowy 2017 2018 pdf 52%

3.3 Dr Krzysztof Fedorowicz Podstawy wiedzy o systemach politycznych i społecznych s.3.4 Prof.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/iwuam-plan-zaj-na-semestr-zimowy-2017-2018-pdf/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Puchar Polski 50%

niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych c.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/regulamin-puchar-polski/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

raport wsi 50%

Inwigilacja przez WSI środowisk politycznych 6.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin RENAULT Wygraj weekend z Renault 50%

a) zawarcia w Odpowiedzi Konkursowej wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem, b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z Konkursem, w tym w szczególności:

https://www.pdf-archive.com/2016/07/14/regulamin-renault-wygraj-weekend-z-renault/

14/07/2016 www.pdf-archive.com

Karpik St.apel do mediów, I.2017 48%

Po powrocie z Warszawy do domu z manifestacji na rzecz uwolnienia więźniów politycznych, w nocy 25 maja 1981 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/04/karpik-st-apel-do-medi-w-i-2017/

04/01/2017 www.pdf-archive.com

Egzamin Cywilizacja 47%

Osiągnięcia cywilizacyjne Greków w epoce archaicznej // Powstanie i organizacja greckiej polis - Grecy nawiązali szerszy kontakt z innymi cywilizacjami, - stworzyli zręby nowych ustrojów politycznych, - poznali alfabet, - skolonizowali znaczną część wybrzeża Morza Śródziemnego.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/egzamin-cywilizacja/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Vichy Neovadiol Bez Pauzy 46%

a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

https://www.pdf-archive.com/2015/10/07/regulamin-vichy-neovadiol-bez-pauzy/

07/10/2015 www.pdf-archive.com

Statut ZSZ 45%

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie i Konstytucji Rzeczypospolitej zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/28/statut-zsz/

28/02/2015 www.pdf-archive.com

Nielegalna imigracja 45%

Również osoby, które dotychczas uznawały same siebie za tolerancyjne, po kontakcie z „multikulturową mieszanką wybuchową” - mówią stanowcze NIE i żądają od swych klas politycznych działań, chroniących „judeochrześcijańskie” korzenie Europy.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/26/nielegalna-imigracja-1/

26/07/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Vichy dzien chlopaka 45%

a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

https://www.pdf-archive.com/2015/09/30/regulamin-vichy-dzien-chlopaka/

30/09/2015 www.pdf-archive.com

PL2003-NW2017rozdział 44%

Nawiązuje to zarówno do powszechnego, jak i specjalistycznego zainteresowania naukowców oraz służb państwowych obiektywnymi miernikami stanu biologicznego populacji, służącymi do oceny wartości dokonujących się zmian gospodarczych, społecznych, kulturowych i – nadrzędnych do nich – politycznych, stanowiących pewną ideologiczną nadbudowę, a w gruncie rzeczy – podstawę organizacji społeczeństwa.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/pl2003-nw2017rozdzia/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMINv2 44%

a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

https://www.pdf-archive.com/2015/07/12/zawsze-z-vichy-regulaminv2/

12/07/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN3 44%

a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

https://www.pdf-archive.com/2015/07/17/zawsze-z-vichy-regulamin3/

17/07/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN4 44%

a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

https://www.pdf-archive.com/2015/07/24/zawsze-z-vichy-regulamin4/

24/07/2015 www.pdf-archive.com