Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «poniedzia»:


Total: 1 results - 0.003 seconds

brd 100%

w poszczególn nych dniach ty ygodnia (wg danych z lat 2006 – 2008) Wzgl#dna liczba zdarze [%] 20.0 18.7 16.7 18.0 16.0 15.0 14.6 13.4 14.0 12.2 12.0 9.3 10.0 8.0 Poniedzia%ek Wtorek 'rroda Czwarteek Piatek Sobota N Niedziela W Wzgl"dna liczzba zdarze!

https://www.pdf-archive.com/2011/04/08/brd/

08/04/2011 www.pdf-archive.com