Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «poniesionych»:


Total: 22 results - 0.05 seconds

2015 STMiG SPRAWOZDANIE 1 100%

http://www.tryncza.eu/page/aktualnosci/17/kultura/gbp.html Liczba dni, w których przeprowadzono imprezy Liczba przeprowadzonych imprez Łączna liczba startujących 490 Kwota poniesionych kosztów organizacji Turnieju 2 800,00 3 4 Kwota poniesionych kosztów – słownie:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/08/2015-stmig-sprawozdanie-1/

08/06/2015 www.pdf-archive.com

Karta produktu Covid19 83%

–– usług assistance poniesionych przez Ubezpieczonego bez zgody Ubezpieczyciela, chyba że skontaktowanie się z Ubezpieczycielem było niemożliwe.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Odstapienie od umowy 77%

Jednakże jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/12/odstapienie-od-umowy/

12/02/2016 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 71%

Na podstawie powyższej umowy udzielono jej kredytu w wysokości 283.500,00 złotych na zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym, refinansowanie poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe i koszty dodatkowe związane z udzieleniem kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin 70%

Klient ma prawo do zwrotu wszelkich poniesionych kosztów.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/12/regulamin/

12/05/2020 www.pdf-archive.com

REGULAMIN GP 2015-1 70%

Niestosowanie się do regulaminu skutkowad będzie wydaleniem z terenu imprezy bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/27/regulamin-gp-2015-1/

27/01/2015 www.pdf-archive.com

Odp na pytania 65%

Wysokość takiego roszczenia ograniczona została do poniesionych uzasadnionych kosztów przywrócenia stanu poprzedniego.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/odp-na-pytania/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

Zawody na 1 4 mili REGULAMIN 65%

Niestosowanie się do regulaminu skutkować będzie wydaleniem z terenu imprezy bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/25/zawody-na-1-4-mili-regulamin/

25/03/2015 www.pdf-archive.com

Podręcznik-Świat-Warta-Travel październik-2019-1 (1) 61%

ajważniejsze – umowę w tym zakresie można zawrzeć w dowolnym momencie, bez względu N na datę poniesionych kosztów, lecz nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia podróży.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/podrcznik-wiat-warta-travelpadziernik-2019-1-1/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 60%

W ocenie strony powodowej odpowiedzialność pozwanego za wyrządzoną szkodę nie ogranicza się wyłącznie do zwrotu nienależnie otrzymanego świadczenia wskutek unieważnienia umowy, a zatem pozwany jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez konsumenta wskutek zawarcia umowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU - GRACZ NIEZWYKLY CZLOWIEK 59%

Organizator nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez Uczestnika w trakcie wykonywania konkretnej pracy konkursowej (koszty materiałów, poniesione straty, etc.) 12.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/07/regulamin-konkursu-gracz-niezwykly-czlowiek/

07/03/2018 www.pdf-archive.com

ZAPYTANIE OFERTOWE szkoleniowe gry planszowe 57%

nie będzie odpowiedzialny, ani dłużny w jakikolwiek sposób, kosztów lub strat poniesionych przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/zapytanie-ofertowe-szkoleniowe-gry-planszowe/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin 57%

Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w projekcie, ponoszą koszty w części proporcjonalnej do nakładów finansowych już poniesionych przez FNT.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 55%

W § 5 umowy strony postanowiły, że wypłata kwoty 315.000.00 zł nastąpi zgodnie z przedstawionym aktem notarialnym, a kwota 4.000.00 zł zgodnie z dyspozycja kredytobiorcy celem refinansowania poniesionych nakładów własnych.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

umowa Najmu sklep 53%

Przy zwrocie przedmiotu najmu NAJEMCY nie służy prawo żądania zwrotu nakładów poniesionych w związku z inwestycjami opisanymi w ust.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/umowa-najmu-sklep/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 51%

Środki z kredytu miały być przeznaczone na sfinansowanie zakupu działki budowlanej o nr na refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 50%

W umowie wprowadzono także zapis, który zobowiązywał powódkę do zwrotu stronie pozwanej wszelkich wydatków poniesionych na skutek niedotrzymania warunków umowy lub innych umów dotyczących zabezpieczenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 46%

Celem kredytu był zakup mieszkania od dewelopera, refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe i koszty wliczone w kredyt.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin hurtownia warzyw i owocow 43%

Jeżeli w czasie zawierania umowy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę- Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/01/regulamin-hurtownia-warzyw-i-owocow/

01/07/2015 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 37%

Kredyt przeznaczony był na zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym i refinansowanie poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe, zaś okres kredytowania został ustalony na 480 miesięcy.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 37%

(2) zawarli z bankiem umowę kredytową nr (...), w ramach której bank udzielił im kredytu hipotecznego w wysokości 330000 zł indeksowanego kursem franka szwajcarskiego na zakup mieszkania na rynku wtórnym oraz refinansowanie poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 36%

234 -238) Przedmiotowa umowa zawarta została na podstawie złożonego przez powodów w dniu 19 czerwca 2007 roku wniosku o udzielenie kredytu/pożyczki na (...) hipoteczny z przeznaczeniem na budowę domu jednorodzinnego 1 refinansowanie poniesionych nakładów związanych z zakupem.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com