Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ponosi»:


Total: 110 results - 0.056 seconds

Załączniki do oferty Hożą 4-4E (3) 100%

4 5 5 5 przecieranie ścian lamperii 2 przy zastosowaniu farby zmywalnej 6 Mycie okien 4 razy w roku wiosna lato jesień zima 7 przecieranie rur gaz,co 8 przecieranie skrzynek na listy media 5 9 zamiatanie i mycie zejsc piwnicznych 1 10 Zamiatanie korytarzy piwnicznych 1 11 sprzątanie garażowca 1 12 wymiana żarówek Kazdy piątek koszt ponosi zamawiający Pełna wpółpraca z administratorem i zarządcą Zgłaszanie usterek odnosnie uszkodzeń, dewastacji, niesprawności w pomieszczeniach i na terenach przynależnych do wspólnoty 13 1 5 jeśli wystepuje 4 według potrzeb Załącznik 2.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/03/za-czniki-do-oferty-ho-4-4e-3/

03/09/2015 www.pdf-archive.com

Chlodnica 89%

Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wykorzystanie rysunku 2 1 General tolerance according to:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/29/chlodnica/

29/10/2015 www.pdf-archive.com

Bojler 50l 88%

Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wykorzystanie rysunku DX4 65x3 1 General tolerance according to:

https://www.pdf-archive.com/2015/11/26/bojler-50l/

26/11/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu Fb 88%

Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/regulamin-konkursu-fb/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

Kupię Sprzedam Zamienię Regulamin Grupy 78%

Każdy użytkownik ustala formę dokonania transakcji na własną rękę, administrator (Kamil Wieczorek) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności występujące podczas dokonania transakcji.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/21/kupi-sprzedam-zamieni-regulamin-grupy/

21/04/2015 www.pdf-archive.com

regulamin-białystok-freestyle-session-w-whats-up-studio 78%

WUS nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy WUS.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/27/regulamin-bia-ystok-freestyle-session-w-whats-up-studio/

27/10/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 78%

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść sformułowanego przez zamawiającego zamówienia, w tym opis stanu faktycznego lub prawnego związanego z udzielenie porady prawnej.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

słownik terminów prawnych KDK 77%

Długi spadkowe Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/15/s-ownik-termin-w-prawnych-kdk/

15/03/2018 www.pdf-archive.com

WNIOSEK O NADANIE LOGINU marek 77%

Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie operacje wykonane przy użyciu jego loginu i kodu dostępu 6.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/05/wniosek-o-nadanie-loginu-marek/

05/02/2015 www.pdf-archive.com

Paris-Regulamin-uczestnictwa (1) 77%

Uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument osobisty (dowód, paszport) i ponosi za nie odpowiedzialność przez cały czas trwania imprezy.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/27/paris-regulamin-uczestnictwa-1/

27/11/2015 www.pdf-archive.com

Komunikat organizacyjny 76%

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku ww.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/14/komunikat-organizacyjny/

14/04/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Zlotu 75%

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób przybyłych na zlot, które nie zostały dopuszczone do udziału w imprezie ze względu na brak miejsc noclegowych, brak formalnego zgłoszenia lub brak opłaty wpisowej, a także konieczność zapewnienia pozostałym uczestnikom zlotu bezpieczeństwa.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/regulamin-zlotu/

06/03/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin Puchar Polski 75%

nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/regulamin-puchar-polski/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

RegulaminKonkursu 73%

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie nagród niezgodnie z ich przeznaczeniem i ewentualne szkody powstałe w wyniku ich właściwego użytkowania.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/09/regulaminkonkursu/

09/04/2018 www.pdf-archive.com

RegulaminKonkursuSuperHodowca 72%

Serwis Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za przebieg konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/20/regulaminkonkursusuperhodowca/

20/07/2016 www.pdf-archive.com

regulamin-mesa-2015-2016 (1) 72%

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe w trakcie turnieju kontuzje oraz nie ubezpiecza zawodników.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/14/regulamin-mesa-2015-2016-1/

14/08/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN SMYK NAJLEPSZY PREZENT 71%

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody Zwycięzcy, który podał Organizatorowi nieprawidłowe lub niepełne dane, w sposób uniemożliwiający dostarczenie nagrody.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/15/regulaminsmyknajlepszy-prezent/

15/05/2018 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 69%

Zmiana wysokości oprocentowania dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem nie stanowiła zmiany umowy, a kredytobiorca ponosił ryzyko związane ze zmianą wysokości stopy bazowej, mającej bezpośredni wpływ na wysokość miesięcznych rat spłaty.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

Biuletyn 32 2011 69%

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialnoś ci za ewentualne straty powstałe w wyniku kierowania się powyższymi treściami.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/30/biuletyn-32-2011/

30/01/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Podziel sie Prezentami OleOle 68%

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, a w szczególności z powodu nie działającego adresu email określonego w §3 pkt.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/13/regulamin-podziel-sie-prezentami-oleole/

13/12/2013 www.pdf-archive.com

regulamin & plan 68%

Uczestnik zlotu zobowiązany jest do poszanowania mienia znajdującego się na terenie ośrodka i ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/12/regulamin-plan/

12/03/2017 www.pdf-archive.com

regulamin-rozgrywek-Dnia-Sportu-WZiKS-2015 67%

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieszczęśliwe zdarzenia i wypadki oraz ich skutki powstałych w trakcie i miejscu trwania zawodów.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/regulamin-rozgrywek-dnia-sportu-wziks-2015/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu fotograficznego nasz.PDF 66%

Koszt przygotowania oraz złożenia prac konkursowych ponosi Uczestnik Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/12/regulamin-konkursu-fotograficznego-nasz/

12/08/2016 www.pdf-archive.com

Karta produktu Covid19 65%

nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia ubezpieczeniowe spowodowane zdiagnozowaniem Covid-19 przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 64%

Art.​​ 21​ .​​ §​​ 1.​​Skarb​​Państwa​​nie​​ponosi​​odpowiedzialności​​za​​zobowiązania państwowych​​osób​​prawnych.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com