Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ponudnik»:


Total: 4 results - 0.006 seconds

Pravila javne dražbe (1) 100%

V kolikor se tudi drugi najboljši ponudnik ne odloči za nakup dražbenega predmeta, se vplačana varščina najboljšega ponudnika zadrži za pokritje stroškov ponovne dražbe.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/26/pravila-javne-dra-be-1/

26/05/2014 www.pdf-archive.com

KONČNA BROŠURA - UGD - zakon o prevzemih 52%

Ponudnik sme PP spremeniti le tako, da ponudi višjo ceno ali ugodnejše menjalno razmerje ali da določi nižji prag uspešnosti, če ga je v prevzemni ponudbi določil.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/kon-na-bro-ura-ugd-zakon-o-prevzemih/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

AbakusJan2011Web 52%

Letnik X, št.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/07/abakusjan2011web/

07/03/2012 www.pdf-archive.com