Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «poparcia»:


Total: 16 results - 0.03 seconds

Wzór listy na podpisy 100%

43-300 Bielsko-Biała, Plac Smolki 5/5B Wykaz podpisów poparcia pod ogłoszeniem referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej Udzielam poparcia dla przeprowadzenia referendum dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej w Bielsku-Białej L.p.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/18/wz-r-listy-na-podpisy/

18/06/2014 www.pdf-archive.com

Lista podpisów PSL 71%

WYKAZ PODPISÓW UDZIELAM POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZGŁASZANEJ PRZEZ KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE W OKRĘGU WYBORCZYM NR …..… W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 MAJA 2014 R.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/14/lista-podpis-w-psl/

14/03/2014 www.pdf-archive.com

REJESTRACJA-MARIANA-KOWALSKIEGO Z RUCHU NARODOWEGO 71%

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego WYKAZ PODPISÓW Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marianowi Januszowi Kowalskiemu w wyborach zarządzonych na 10 maja 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/22/rejestracja-mariana-kowalskiego-z-ruchu-narodowego/

22/02/2015 www.pdf-archive.com

Wykaz podpisów poparcia PSL Sejm 71%

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WYKAZ PODPISÓW UDZIELAM POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW NA POSŁÓW ZGŁASZANEJ PRZEZ KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE W OKRĘGU WYBORCZYM NR …..… W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/01/wykaz-podpis-w-poparcia-psl-sejm/

01/08/2015 www.pdf-archive.com

Wykaz podpisów poparcia PSL Senat 71%

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE WYKAZ PODPISÓW UDZIELAM POPARCIA KANDYDATOWI NA SENATORA ……………………………………………………………….

https://www.pdf-archive.com/2015/08/01/wykaz-podpis-w-poparcia-psl-senat/

01/08/2015 www.pdf-archive.com

Lista poparcia inicjatywa ustawodawcza 40 lat pracy 71%

Komitet inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy 1) Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Lp.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/04/lista-poparcia-inicjatywa-ustawodawcza-40-lat-pracy/

04/02/2016 www.pdf-archive.com

Lista poparcia Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele 71%

32 253 83 62 lub 505 085 570 www.wolnaniedziela.pl Wykaz obywateli ,którzy udzielają poparcia projektowi Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele L.p Imię i nazwisko Adres zamieszkania miejscowość 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ulica nr domu Nr Ewidencyjny PESEL Podpis

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/lista-poparcia-ustawy-o-ograniczeniu-handlu-w-niedziele/

05/06/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin wyborów2016 68%

2.2 Kandydatów do nowego Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać uczniowie samodzielnie, po uzyskaniu listy poparcia z podpisami 30 uczniów.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/04/regulamin-wybor-w2016/

04/11/2016 www.pdf-archive.com

szubarczyk 55%

Wykaz |ist poparcia mieszkańcow miasta Starogard Gdański, ktorzy złoŻy|i swój podpis o uchy|enie uchwały Nr,|x/57/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 kwietnia2o1'5r,, w sprawie nadania Honorowego obywateIa Miasta Starogard Gdański księdzu pratatowi Henrykowi Jankowskiemu.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/09/szubarczyk/

09/06/2015 www.pdf-archive.com

Młodzi a wybory do Parlamentu Europejskiego - artykuł 54%

Powoduje to apatię i zniechęcenie młodych tym bardziej, iż politycy nie czują się dotknięci brakiem poparcia młodych osób.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/19/m-odzi-a-wybory-do-parlamentu-europejskiego-artyku/

19/03/2014 www.pdf-archive.com

Młodzi a wybory do Parlamentu Europejskiego 54%

Powoduje to apatię i zniechęcenie młodych tym bardziej, iż politycy nie czują się dotknięci brakiem poparcia młodych osób.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/19/m-odzi-a-wybory-do-parlamentu-europejskiego/

19/03/2014 www.pdf-archive.com

dywizjon 303 42%

jeszcze w 1944 roku kierownik biura propagandy tego sztabu, pułkownik, którego nazwiska nie pamiętam, kategorycznie, odmówił poparcia, by Dywizjon 303 ponownie wyszedł po angielsku.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/dywizjon-303/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 38%

(k.129-129v), albowiem dokumenty te w istocie składane były wyłącznie dla poparcia i zobrazowania argumentacji oraz uzasadnienia prezentowanych przez strony poglądów prawnych.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

usarzów 38%

, kiedy wraz z Wladyslawem Belinq-Prazmowskim objeidia} Sandomierskie, wzywajqc ziemian do poparcia akcji zbrojnej przeciw Rosji:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/14/usarz-w/

14/04/2016 www.pdf-archive.com

Ksiądz - Żołnierz Wyklęty! Niezwykły dowódca ROAK 37%

Partia rządząca chętnie udzielała poparcia Kościołowi polskokatolickiemu, dzięki czemu zdobyła uznanie wielu jego wiernych.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/29/ksi-dz-o-nierz-wykl-ty-niezwyk-y-dow-dca-roak/

29/03/2017 www.pdf-archive.com

Analiza BAS 2012 69 (1) 25%

Upadały kolejne gabinety, zmieniali się ministrowie skarbu, pojawiające się programy „sanacji” fi‑ nansów państwa i zaostrzenia polityki fiskalnej nie znajdowa‑ ły szerszego poparcia politycznego20.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/30/analiza-bas-2012-69-1/

30/09/2016 www.pdf-archive.com