Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «poprawnie»:


Total: 41 results - 0.01 seconds

kryteria zdefiniowane 100%

Program działa poprawnie:

https://www.pdf-archive.com/2011/05/06/kryteria-zdefiniowane/

06/05/2011 www.pdf-archive.com

matematyka 2009 1 10 88%

Zdający otrzymuje 1 punkt, jeśli poprawnie zapisze tylko wartości funkcji dla argumentów ( −3) oraz 3 albo wyznaczy tylko miejsce zerowe funkcji.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/03/matematyka-2009-1-10/

03/06/2013 www.pdf-archive.com

Liga Typerów EURO 2012 84%

Poprawnie wytypowany dokładny wynik spotkania - 3 punkty (np.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/08/liga-typer-w-euro-2012/

08/06/2012 www.pdf-archive.com

raport3 v1 82%

SH2, SH3_1 oraz Pkinase_Tyr Dokowanie I Pierwsze dokowanie jest dokowaniem kontrolnym, dokujemy ten sam ligand do białka, aby sprawdzić czy zadokuje się poprawnie w tej samej pozycji.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/21/raport3-v1/

21/02/2016 www.pdf-archive.com

Oto ja plan wynikowy klasa 2 82%

Wymagania szczegółowe podstawy programowej pięknie czyta krótkie teksty, swobodnie wypowiada się na podany temat, chętnie bierze udział z zabawach integracyjnych, uważnie słucha wypowiedzi rówieśników, pisze imiona wielką literą, poprawnie buduje zdania z rozsypanki wyrazowej, bezbłędnie rozróżnia samogłoski i spółgłoski, poprawnie wskazuje głoskę, literę, wyraz, zdanie, samodzielnie korzysta ze źródeł informacji – z planu, z rozkładu jazdy, pięknie recytuje wiersz z pamięci, wyjaśnia, na czym polega praca kolejarza, w ciekawy sposób opowiada kolejne wydarzenia na podstawie ilustracji, stosuje w praktyce zasady przechodzenia przez jezdnię, właściwie ocenia zachowanie bohaterów opowiadania, w ciekawy i oryginalny sposób odgrywa scenki dramowe;

https://www.pdf-archive.com/2013/09/10/oto-ja-plan-wynikowy-klasa-2/

10/09/2013 www.pdf-archive.com

GKS Tychy-2 72%

Jeśli większa liczba osób poprawnie wytypuje wynik, pod uwagę̨ będą̨ brane te osoby, które najszybciej, w sposób poprawny wytypowały strzelca pierwszej bramki.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/19/gks-tychy-2/

19/11/2019 www.pdf-archive.com

Utrzymanie2017 69%

Które stwierdzenia poprawnie opisują korzyści ze stosowania sieci VLAN ?

https://www.pdf-archive.com/2017/06/21/utrzymanie2017/

21/06/2017 www.pdf-archive.com

BIBLIOGRAFIA ZALACZNIKOWA 60%

BIBLIOGRAFIA ZAŁ CZNIKOWA TWORZENIE OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH Według obecnie obowiązujących standardów edukacyjnych uczeń liceum powinien umieć poprawnie opisać lub nazwać źródło, z którego czerpał wiedzę.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/13/bibliografia-zalacznikowa/

13/03/2014 www.pdf-archive.com

Reklamacja HTC 60%

W zacienionych pomieszczeniach „autofocus” aparatu nie działa poprawnie lub wcale, zależne jest to od czasu używania aparatu.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/reklamacja-htc/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

bledy-wrzesien 60%

WRZESIEŃ L. p.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/10/bledy-wrzesien/

10/09/2016 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2563277 58%

Ewentualne różnice mogą zaistnieć, jeśli w czasie oczekiwania na realizację zadania przez operatora, właściwe dane zostaną poprawnie przekazane do Ośrodka Informacji UFG przez odpowiedzialny zakład ubezpieczeń.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/13/oi-s-11-13-2563277/

13/04/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2653029 58%

Ewentualne różnice mogą zaistnieć, jeśli w czasie oczekiwania na realizację zadania przez operatora, właściwe dane zostaną poprawnie przekazane do Ośrodka Informacji UFG przez odpowiedzialny zakład ubezpieczeń.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/24/oi-s-11-13-2653029/

24/04/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2804270 58%

Ewentualne różnice mogą zaistnieć, jeśli w czasie oczekiwania na realizację zadania przez operatora, właściwe dane zostaną poprawnie przekazane do Ośrodka Informacji UFG przez odpowiedzialny zakład ubezpieczeń.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/14/oi-s-11-13-2804270/

14/05/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-3013180 58%

Ewentualne różnice mogą zaistnieć, jeśli w czasie oczekiwania na realizację zadania przez operatora, właściwe dane zostaną poprawnie przekazane do Ośrodka Informacji UFG przez odpowiedzialny zakład ubezpieczeń.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/07/oi-s-11-13-3013180/

07/06/2013 www.pdf-archive.com

Hiragana PL 57%

ひらがな 1.

https://www.pdf-archive.com/2012/08/12/hiragana-pl/

12/08/2012 www.pdf-archive.com

SSiED Opracowanie 57%

JEŻELI warunek TO decyzja  warunek - częśd warunkowa reguły, przesłanka  decyzja - częśd decyzyjna reguły, konkluzja Mówimy, że obiekt rozpoznaje regułę, jeżeli spełnia jej częśd warunkową Mówimy, że obiekt wspiera regułę, jeżeli spełnia jej częśd warunkową i decyzyjną Dokładnośd klasyfikacji - procent przykładów testowych poprawnie zaklasyfikowanych przez model Czułośd - jaka częśd prawdziwych wyników pozytywnych zostanie uznana jako pozytywne przez klasyfikator Specyficznośd - Jaka częśd wyników prawdziwie negatywnych zostanie uznana za negatywne przez klasyfikator , , W ramach czyszczenia danych można wykonad:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/03/ssied-opracowanie/

03/02/2016 www.pdf-archive.com

konkursTysovia (1) 56%

Zwycięża pierwszy użytkownik, który poprawnie wytypuje ilość bramek i końcowe rozstrzygnięcie.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/02/konkurstysovia-1/

02/04/2020 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu Tommy 55%

Zwycięża pierwszy użytkownik, który poprawnie wytypuje wynik meczu oraz będzie najbliżej poprawnego wskazania minuty pierwszej bramki.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/26/regulamin-konkursutommy/

26/10/2019 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu Tommy Cafe 55%

Zwycięża pierwszy użytkownik, który poprawnie wytypuje wynik meczu oraz będzie najbliżej poprawnego wskazania minuty pierwszej bramki.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/22/regulamin-konkursu-tommy-cafe/

22/10/2019 www.pdf-archive.com

Sztuczna 54%

[-4, 4] Wykres funkcjii w zadanym przedziale function wynik = SylwiaKaleta( x ) %SYLWIAKALETA Summary of this function goes here % Detailed explanation goes here wynik=-0.0001.*(abs(sin(x(:,1)).*sin(x(:,2)).*exp(abs(100sqrt(x(:,1).^(2)+x(:,2).^(2))./pi)))+1).^0.1 end Zadana funkcja zapisana w MatLabie Porównując otrzymany wykres funkcji z wykresem zamieszczonym w pliku „Funkcje Testowe 3D” dochodzimy do wniosku, że funkcja została zapisana poprawnie.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/25/sztuczna/

25/04/2017 www.pdf-archive.com

58c1441d67653 z 50%

 ) lub ( x  1 lub x  2 ), albo  poda zbiór rozwiązań w postaci graficznej z poprawnie zaznaczonymi końcami przedziałów.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/13/58c1441d67653-z/

13/03/2017 www.pdf-archive.com

owootem 49%

(3 pkt.) Zdecyduj, której z podanych niżej przedstawicielek grona pedagogicznego Uniwersytetu Nauk Magicznych jesteśmy w stanie zupełnie poprawnie wyliczyć runę osobistą, a następnie wylicz tę runę i podaj jej nazwę.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/14/owootem/

14/06/2014 www.pdf-archive.com

PLAN KONKURSU NOCARZ 48%

1 PKT ZA KAŻDĄ POPRAWNIE UBRANĄ CZĘŚĆ OPRZYRZĄDOWANIA, MAX 9 PKT -1 PKT ZA KAŻDE 5 SEKUND PONAD 2 MINUTY PROWADZĄCY Poradziliście sobie, jak umieliście najlepiej.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/08/plan-konkursu-nocarz/

08/03/2012 www.pdf-archive.com

PLAN KONKURSU NOCARZ v3 47%

1 PKT ZA KAŻDĄ POPRAWNIE UBRANĄ CZĘŚĆ OPRZYRZĄDOWANIA, MAX 9 PKT -1 PKT ZA KAŻDE 5 SEKUND PONAD 2 MINUTY AIVEN Poradziliście sobie, jak umieliście najlepiej.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/19/plan-konkursu-nocarz-v3/

19/03/2012 www.pdf-archive.com

PLAN KONKURSU NOCARZ v2 47%

1 PKT ZA KAŻDĄ POPRAWNIE UBRANĄ CZĘŚĆ OPRZYRZĄDOWANIA, MAX 9 PKT -1 PKT ZA KAŻDE 5 SEKUND PONAD 2 MINUTY PROWADZĄCY Poradziliście sobie, jak umieliście najlepiej.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/18/plan-konkursu-nocarz-v2/

18/03/2012 www.pdf-archive.com