Search


PDF Archive search engine
Last database update: 30 December at 19:12 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «poprzez»:


Total: 300 results - 0.067 seconds

TABELA METALI DO ORGONITÓW 100%

Zwiększa przepływ orgonu przez urządzenia poprzez zwiększenie dynamiki działao w orgonite Daje „gładką”energię.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/27/tabela-metali-do-orgonit-w/

27/09/2013 www.pdf-archive.com

rsdb 93%

-Autoryzacja dostępu do danych – poprzez ograniczenie zbioru dostępnych danych dla użytkowników;

https://www.pdf-archive.com/2017/05/31/rsdb/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

regulamin konkursu wez kogos na Sushi 93%

Uczestnik tylko w tym czasie może zgłosić chęć uczestnictwa w konkursie poprzez napisanie komentarza w poście konkursowym.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/regulamin-konkursu-wez-kogos-na-sushi/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1 (1) 93%

Kryteria certyfikatu Szkoła/przedszkole ubiegające się o certyfikat mają za zadanie tworzenie na własnym terenie środowiska sprzyjającego realizacji założeń programu promującego prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną poprzez spełnienie odpowiednich kryteriów.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/22/ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1-1/

22/10/2013 www.pdf-archive.com

Siec 89%

2/ PROMOCJA SIECI 118 I STRONY odbędzie się poprzez narzędzia interaktywne i wykorzystanie portali społecznościowych - 10 wirali (demotywatory, facebook, youtube).

https://www.pdf-archive.com/2012/11/05/siec/

05/11/2012 www.pdf-archive.com

Statut ZSZ 89%

Szkoła zapewnia udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez działalność psychologa i pedagoga szkolnego, do zadań których należy m.in.:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/28/statut-zsz/

28/02/2015 www.pdf-archive.com

Lab-4 89%

Wycięcie poosiowe w tulei regulacyjnej, w które wchodzi stopka tłoczka, umoŜliwia z jednej strony na swobodny ruch postępowo zwrotny tłoczka z drugiej zaś jego obracanie, poprzez obrót tulei regulacyjnej, za pomocą listwy zębatej 7, która współpracuje z wieńcem zębatym zaciśniętym na tulei regulacyjnej.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/05/lab-4/

05/12/2016 www.pdf-archive.com

Maszyny Górnicze - Wykłady 89%

Wiercenie otworów strzałowych, ładowanie MW, strzelanie, przewietrzanie 2.Urabianie mechaniczne polegające na mechanicznym oddziaływaniu narzędzi na urabiana caliznę poprzez:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/maszyny-g-rnicze-wyk-ady/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

raport wsi 84%

W pozostałym zakresie ingerencja taka była możliwa - gdy prawo takie działania dopuszczało – jedynie poprzez działania cywilnych służb specjalnych:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com

ebis-2015-3-12 84%

Zarazem najskuteczniej uczą się poprzez rozwiązywanie napotkanych problemów.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/26/ebis-2015-3-12/

26/05/2016 www.pdf-archive.com

slowniczek pojec bibliografia 84%

Inkubator przedsiębiorczości – instytucja rozwoju ekonomicznego i socjalnego powołana dla selekcji organizowania oraz przyspieszania wzrostu i sukcesu nowych, przedsiębiorczych firm poprzez kompleksowy program wspierania biznesu.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/slowniczek-pojec-bibliografia/

17/05/2015 www.pdf-archive.com

regulamin 83%

Z zastrzeżeniem postanowieo poniższych, Uczestnikami Konkursu mogą byd pełnoletnie osoby fizyczne (warunek weryfikowany na podstawie daty urodzenia Uczestnika podanej podczas rejestracji w Portalu), posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych i miejsce zamieszkania w na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a) są zarejestrowane jako użytkownicy Portalu (posiadają prywatny profil) b) zostały fanami Profilu poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, (dalej zweryfikowany profil w Portalu), a podane przez te osoby podczas rejestracji w serwisie Portalu dane osobowe:

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/regulamin/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

Me&Economy 82%

„Edukacja ekonomiczna poprzez gry planszowe okazała się znakomitym pomysłem.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/05/me-economy/

05/08/2014 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 82%

poprzez zaniechanie w uzasadnieniu wyroku przytoczenia i wyjaśnienia podstawy prawnej w zakresie zasądzonych odsetek, co w efekcie skutkować miało naruszeniem art.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

wybielanie zebow voucher 82%

Niebezpieczne ultrafioletowe światło oraz ciepło są przefiltrowane poprzez pokryte szkła optyczne oraz ponad 10000 światłowodów 130W żarówka halogenowa emituje bardzo intensywne niebieskie światło (440-510 nanometrowa długość fali światła) aby można było uzyskać szybsze rezultaty.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/17/wybielanie-zebow-voucher/

17/03/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN GRY TERENOWEJ 82%

Zdobywa się je poprzez wykonywanie zadań na punktach.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/07/regulamin-gry-terenowej/

07/12/2015 www.pdf-archive.com

deklinacja1 82%

-iqut -iqit -iqat Perivus Poprzez co? Poprzez kogo?

https://www.pdf-archive.com/2016/12/26/deklinacja1/

26/12/2016 www.pdf-archive.com

deklinacja2 82%

-iqut -iqit -iqat Perivus Poprzez co? Poprzez kogo?

https://www.pdf-archive.com/2016/12/26/deklinacja2/

26/12/2016 www.pdf-archive.com

Zasady egzystencji 28.10.2014 82%

 Każdy, kto został wyrzucony z grupy z powodu braku chęci uczesnictwa w życiu Pogotowia Flankowego, może pojawiać się na flankach poprzez kolegów z grupy.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/28/zasady-egzystencji-28-10-2014/

28/10/2014 www.pdf-archive.com

3b65e79d84a08c8a56c1ded95bdffd15 82%

(0–1 p.) Ekspansywna (miękka) polityka pieniężna banku centralnego, polega na… a) zwiększaniu podaży pieniądza poprzez m.in.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/16/3b65e79d84a08c8a56c1ded95bdffd15/

16/12/2013 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 82%

c) „zamówieniu” – należy przez to rozumieć zapytanie prawne złożone przez zamawiającego wykonawcy za pośrednictwem prywatnych wiadomości tekstowych w portalu społecznościowym Facebook poprzez fanpage „Wirtualny Prawnik Zawiercie”;

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

Rys. powykon. +1 W-05-Model 82%

PE 16x2,0 PE 16x2,0 1.18 Odprowadzenie skroplin do pionu poprzez syfon h = 2,3 m PE 16x2,0 1/4";

https://www.pdf-archive.com/2017/05/04/rys-powykon-1-w-05-model/

04/05/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Podziel sie Prezentami OleOle 81%

Poprzez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego Imienia i Nazwiska na stronie https:// www.facebook.com/OleOlepl 5.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/13/regulamin-podziel-sie-prezentami-oleole/

13/12/2013 www.pdf-archive.com

D 007 0014015 0001 81%

Zarejestrowanie swojego Numeru Telefonu w Punkcie Sprzedaży, poprzez podanie niezbędnych danych Operatorowi oraz wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w punkcie 1.7, u Konsultanta TMobile lub 1.3.2.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014015-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com