Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 January at 23:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «populacji»:


Total: 19 results - 0.035 seconds

Teoria-do-kol-3 100%

𝒔𝒌 𝟏−𝒔𝒌 𝑷𝝅 (𝒔) = ∏𝑵 , 𝒈𝒅𝒛𝒊𝒆 𝒔 ∈ 𝑸 𝒊 𝝅 ∈ [𝟎, 𝟏] 𝒌=𝟏 𝝅 (𝟏 − 𝝅) Parametr π jest prawdopodobieństwem wylosowania każdego elementu populacji do próby, czyli πk=E(Sk)= π dla k=1,..,N.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/teoria-do-kol-3/

05/09/2017 www.pdf-archive.com

SS Ogr WZORY 99%

WZORY Przedziały ufności i testy hipotez dla jednej i dwóch populacji 2017/2018 Przedziały ufności x  t ;

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/ss-ogr-wzory/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

PL2003-NW2017rozdział 96%

Rezultatem tych zmian jest obserwowana w populacji tendencja przemian międzypokoleniowych (trend sekularny) cech fenotypowych, charakteryzujących ludność zamieszkującą dany teren.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/pl2003-nw2017rozdzia/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

EGZAMIN 82%

Na podstawie jakiego rozkładu następuje wnioskowania o średnich z dwóch populacji a) rozkładu F b) rozkładu t c) rozkładu chi-kwadrat d) rozkładu z 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/24/egzamin/

24/01/2016 www.pdf-archive.com

Londyn 77%

Aglomeracja Londyńska obejmuje obszar zbliżony do Wielkiego Londynu i o trochę większej populacji.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/14/londyn/

14/02/2016 www.pdf-archive.com

Zaklad Biologii Ewolucyjnej Czlowieka 64%

Szkielety ludzkie Kopalny DNA Pochodzenie populacji Pokrewieństwo Migracje Wygląd osobnika Predyspozycje chorobowe mtDNA Chromosom Y Nasze laboratoria i pracownie Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka Laboratorium kopalnego DNA Laboratorium Osteologiczne Pracownia skanowania 3D 4 Projekty badawcze Zakład Biologii Ewolucyjnej Człowieka Scytowie z rejonu Morza Czarnego:

https://www.pdf-archive.com/2018/11/06/zaklad-biologii-ewolucyjnej-czlowieka/

06/11/2018 www.pdf-archive.com

Funeralia Gniez-Ledn komunikat-1 61%

Podczas dwudniowej konferencji, prezentowanych będzie 17 wyselekcjonowanych przez Komitet Naukowy referatów, prezentujących wyniki badań interdyscyplinarnych populacji ludzkich.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/12/funeralia-gniez-lednkomunikat-1/

12/03/2020 www.pdf-archive.com

internet-ciekawostki 59%

Na świecie jest 3,27 miliarda internautów, co stanowi około 45% światowej populacji.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/29/internet-ciekawostki/

29/10/2015 www.pdf-archive.com

Sztuczna 58%

Intermediate 0.9 Initial range [-4;4] Ustawienia populacji Minimum o wartości -2.062612 W punkcie:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/25/sztuczna/

25/04/2017 www.pdf-archive.com

podstawowe dane dotyczace ubostwa w polsce w 2016 57%

Po pierwsze, przy obliczaniu tego wskaźnika brane są pod uwagę dwa wskaźniki cząstkowe, które odnoszą się do całej populacji (tj.

https://www.pdf-archive.com/2018/07/03/podstawowedanedotyczaceubostwawpolscew2016/

03/07/2018 www.pdf-archive.com

bajka bez pustych 45%

Mimo swego poczciwego wyglądu, stwór wzbudzał potworny lęk wśród miejscowej populacji.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/10/bajka-bez-pustych/

10/01/2014 www.pdf-archive.com

Lewacka-hipokryzja 42%

Okazało się, iż to nie my Europejczycy, jesteśmy islamofobami, tylko muzułmańscy obywatele naszego kontynentu „ksenofobami” - przynajmniej wówczas, gdy „siła ich populacji” im na to pozwala.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/21/lewacka-hipokryzja/

21/07/2015 www.pdf-archive.com

sklad-szczepionek[1] 36%

klinika Maria Mroziñska, Ewa Bernatowska, Ewa Mik Skład i bezpieczeństwo szczepionek Zapobieganie chorobom poprzez szczepienia owocuje zmniejszeniem czêstoœci wystêpowania chorób w danej populacji i przynosi du¿e oszczêdnoœci.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/29/sklad-szczepionek-1/

29/06/2014 www.pdf-archive.com

Elfen Lied. Jak ofiary stają się katami 33%

Są w nim postacie popierające ideę wymordowania całej rasy Dicloniusów (można to porównać do ludobójstwa, zorganizowanego unicestwiania populacji posiadającej określoną cechę).

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/elfen-lied-jak-ofiary-staj-si-katami/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Schizoidia i schizoidzi. Czym jest osobowość schizoidalna 32%

Wiązka ta obejmuje patologie charakteru postrzegane przez zdrową część populacji jako „dziwaczne” lub „ekscentryczne”.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/22/schizoidia-i-schizoidzi-czym-jest-osobowo-schizoidalna/

22/01/2020 www.pdf-archive.com

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw Narodowi Polskiemu 32%

Wilczura, władze amerykańskie nie tylko nie zrobiły nic, żeby pomóc prześladowanej populacji, ale również zaostrzyły przepisy dotyczące przyjmowania uchodźców żydowskich.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nie-m-w-fa-szywego-wiadectwa-przeciw-narodowi-polskiemu/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Zanieczyszczenia szczepionek 29%

które przedstawia pan w książce – myślę, że każdy, kto ją Co ciekawe, pokrywa się to z bardzo jasnym i wyraźnie przeczyta, będzie pod wrażeniem ogromu pracy, jakiej pan sformułowanym, dobrze udokumentowanym programem dokonał – poświęcił pan sporo miejsca rozważaniom, z któ- redukcji ludzkiej populacji.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/13/zanieczyszczenia-szczepionek/

13/11/2014 www.pdf-archive.com

11 27%

Ocenia się, że w Stanach Zjednoczonych połowa dorosłej populacji spożywa go regularnie, a 15–20 milionów stanowią osoby uzależnione.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/01/11-104/

01/03/2013 www.pdf-archive.com