Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 May at 22:28 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «popytu»:


Total: 6 results - 0.022 seconds

makro-sciaga 100%

o W modelu AD-AS obserwujemy to jako przesuwanie się wzdłuż ujemnie nachylonej krzywej zagregowanego popytu AD (wyższy dochód przy niższych cenach) .

https://www.pdf-archive.com/2011/01/20/makro-sciaga/

20/01/2011 www.pdf-archive.com

Rybnik biznesplan 63%

sezonowość popytu i wpływ na wielkość sprzedaży usługi/produkcji Popyt nie zmienia się ze względu na pory roku.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/rybnik-biznesplan/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

260156806-Sprawdziany-PP 60%

niedobór rynkowy, producent (sprzedawca) znajduje się na pozycji uprzywilejowanej podaż jest większa od popytu, nabywca znajduje się na pozycji uprzywilejowanej 1 p.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/29/260156806-sprawdziany-pp/

29/11/2017 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 40%

podaży i popytu na waluty na rynku krajowym, różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym, płynności rynku walutowego oraz stanu bilansu płatniczego.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 34%

Kursy publikowane w tabelach uzależnione są od popytu i podaży (...) i złotych na rynku światowym.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

slowniczek pojec bibliografia 33%

Celem nadawania statusu centrum badawczo-rozwojowego (CBR) jest rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz wzrost popytu na usługi B+R przez powiązanie statusu centrum z zachętami podatkowymi.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/slowniczek-pojec-bibliografia/

17/05/2015 www.pdf-archive.com