Search


PDF Archive search engine
Last database update: 30 December at 19:12 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «poriadok»:


Total: 4 results - 0.011 seconds

Reklmačný poriadok 100%

REKLAMAČNÝ PORIADOK PREAMBULA Klient prijíma Obchodné podmienky, Ubytovací poriadok a Reklamačný poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať jeho ustanovenia.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/reklma-n-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Ubytovací poriadok 95%

UBYTOVACÍ PORIADOK PREAMBULA Klient prijíma Obchodné podmienky, Ubytovací poriadok a Reklamačný poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať jeho ustanovenia.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/ubytovac-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 83%

OBCHODNÉ PODMIENKY PREAMBULA Klient prijíma Obchodné podmienky, Ubytovací poriadok a Reklamačný poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať ich ustanovenia.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/v-eobecne-obchodne-podmienky/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Ekonomicky-Tyzdennik-2014 7t 34%

hodnota % z opýtaných Zdravie 53 Peniaze 11 Láska 10 Práca 8 Viera 3 Sloboda 3 Tradície 2 Priateľstvo 2 Mier 2 Spravodlivosť 2 Radosť, potešenie 1 Mať v živote poriadok 1 Vzdelanie 1 Iné hodnoty 1 Zdroj:

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/ekonomicky-tyzdennik-2014-7t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com