Search


PDF Archive search engine
Last database update: 28 November at 17:16 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «posiadam»:


Total: 16 results - 0.027 seconds

kartaZgłoszenia 100%

883 ) ponadto wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu, - posiadam dobry stan zdrowia, nie posiadam przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/kartazg-oszenia/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Kwestionariusz Zleceniobiorcy 100%

- w przypadku zmiany danych w trakcie trwania umowy, poinformuję Zleceniodawcę o zaistniałych zmianach w ciągu 2 dni roboczych, - mam/nie mam ustalone prawo do emerytury/renty* - posiadam/nie posiadam lekki/umiarkowany/znaczny stopień niepełnosprawności,* - jestem/nie jestem zarejestrowany jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy,* Dokładny adres Urzędu Pracy ………………………………………………………… Wypłatę proszę przesłać na konto nr …………………………………………………...

https://www.pdf-archive.com/2018/05/16/kwestionariusz-zleceniobiorcy/

16/05/2018 www.pdf-archive.com

CV Michael Cargillia 78%

Posiadam liczne licencje na broń, prawo jazdy kategorii A, B oraz B1.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/05/cv-michael-cargillia/

05/12/2013 www.pdf-archive.com

lmdoc 78%

Posiadam wykształcenie kierunkowe i odbyłem już staż na podobnym stanowisku, dlatego uważam, że mam niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do piastowania stanowiska urzędnika.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/13/lmdoc/

13/01/2016 www.pdf-archive.com

Oświadczenie uczestnika zlotu Meeting of Japanese Toys 78%

Oświadczam także, że pojazd, którym biorę udział w imprezie posiada aktualne ubezpieczenie OC i aktualne badania techniczne dopuszczające go do ruchu drogowego, a ja sam posiadam ważne prawo jazdy.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/o-wiadczenie-uczestnika-zlotu-meeting-of-japanese-toys/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Fabian Nadolski 24.03.15 76%

Świadczy o tym jednoznacznie sprawozdanie kuratora Izabeli Pietras z mojego kontaktu z synkiem z dnia 18 lutego 2015 roku oraz materiał filmowy, który posiadam.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/fabian-nadolski-24-03-15/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

Fabian Nadolski 24.03.15 76%

Świadczy o tym jednoznacznie sprawozdanie kuratora Izabeli Pietras z mojego kontaktu z synkiem z dnia 18 lutego 2015 roku oraz 2 materiał filmowy, który posiadam.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/fabian-nadolski-24-03-15-1/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

model-release-pdf 72%

Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych w chwili realizacji zdjęć oraz chwili podpisywania niniejszego oświadczenia.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/21/model-release-pdf/

21/03/2012 www.pdf-archive.com

zwiastun 71%

Policjant nie ugięcie wmawia mi, że go posiadam i wciąż próbuje zmusić mnie do zapłaty.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/31/zwiastun/

31/03/2015 www.pdf-archive.com

graty z chaty 62%

Posiadam manual w wersji elektronicznej.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/07/graty-z-chaty/

07/02/2018 www.pdf-archive.com

nr2 61%

Policjant nie ugięcie wmawia mi, że go posiadam i wciąż próbuje zmusić mnie do zapłaty.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/06/nr2/

06/04/2015 www.pdf-archive.com

spis ksiązek1 59%

SPIS KSIĄŻEK Łódź polesie tel 881 693 390 POSIADAM ZE 300-500 KSIĄZEK JEDNAKŻE NA BRAK CZASU WYPISUJĘ TU TYLKO CZĘŚC TYTUŁÓW-ZACHĘCAM DO KONTAKTU TEL I UMOWIENIA SIE NA SPOTKANIE -CENA DO USTALENIA BOWIEM WYZBYWAM SIĘ KSIĘGOZBIORU CO JEST OKAZJĄ DLA AMATORÓW LITERATURY Lp.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/04/spis-ksi-zek1/

04/12/2014 www.pdf-archive.com

spis ksiązek 58%

SPIS KSIĄŻEK Łódź polesie tel 881 693 390 POSIADAM ZE 300-500 KSIĄZEK JEDNAKŻE NA BRAK CZASU WYPISUJĘ TU TYLKO CZĘŚC TYTUŁÓW-ZACHĘCAM DO KONTAKTU TEL I UMOWIENIA SIE NA SPOTKANIE -CENA DO USTALENIA BOWIEM WYZBYWAM SIĘ KSIĘGOZBIORU CO JEST OKAZJĄ DLA AMATORÓW LITERATURY Lp.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/30/spis-ksi-zek/

30/10/2014 www.pdf-archive.com

Nietzsche - jaki był naprawdę 50%

stąd to posiadam we krwi wiele instynktów rasowych, kto wie?

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/nietzsche-jaki-by-naprawd/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

dywizjon 303 46%

Gdybym dziś miał od nowa pisać Dywizjon 303 (rzecz nie tak bardzo niemoŜliwa, bo w swych notatkach posiadam jeszcze wiele ciekawych, a nie wykorzystanych materiałów) — dziś ksiąŜce dałbym inne zakończenie.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/dywizjon-303/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

riposta1 43%

Następnie otrzymałem szereg maili z pogróżkami oraz telefonów, które to nie nadają się do publikacji, jednakże posiadam je zarchiwizowane.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/13/riposta1/

13/10/2014 www.pdf-archive.com