Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «postanowienia»:


Total: 100 results - 0.05 seconds

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 100%

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. ... POSTANOWIENIA KOŃCOWE 3.3.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/31/regulamin-akcji-promocyjnej/

31/08/2016 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 99%

reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł o ustalenie, że postanowienia § 10 ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

III C 170 16 98%

(postanowienie k.696) W uzasadnieniu powyższego postanowienia Sąd Rejonowy wskazał, że w sprawie występują zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości, co przy społecznej doniosłości kwestii wyważenia interesów konsumentów oraz precedensowym charakterze sprawy, co uzasadnia rozpoznawanie jej przez Sąd Okręgowy, w drodze wyjątku statuowanego normą wynikającą z art.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/01/iii-c-170-16/

01/03/2016 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 97%

7 regulaminu), do którego odsyła umowa kredytowa, stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą powodów, ponieważ w sposób zupełnie dowolny uprawniają bank do ustalania wysokości rat kredytu, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i stanowi rażące naruszenie interesów powodów.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 96%

W ocenie powoda w przedmiotowej umowie zostały zawarte niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do waloryzacji wysokości zaciągniętego kredytu oraz wysokości rat spłaty w relacji do waluty obcej - franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 96%

o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 września 2013 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 96%

Postanowienia te stanowiły niedozwolone klauzule umowne.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

I C 94 17 SR Rawicz Kredyt Bank 95%

akt I C 94/17 postanowienia, w tym postanowienia dotyczące mechanizmu waloryzacji, nie były indywidualnie uzgadniane między stronami.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/26/i-c-94-17-sr-rawicz-kredyt-bank/

26/10/2017 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 93%

Zdaniem powodów w przedmiotowej umowie zostały zawarte niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do waloryzacji wysokości zaciągniętego kredytu oraz wysokości rat spłaty w relacji do waluty obcej - franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

Zdobądź z nami Malbork - regulamin konkursu 92%

Postanowienia ogólne 1.Organizatorem konkursu „Zdobądź z nami Malbork”, zwanego dalej Konkursem, jest Travel Group Paweł Czeczko z siedzibą przy ul.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/zdob-d-z-nami-malbork-regulamin-konkursu/

24/06/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 92%

postanowienia umowy kredytowej w części dotyczącej indeksowania kredytu do waluty obcej (CHF) kształtowały jej obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszały jej interesy.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

Konkurs - rymowanka 92%

Postanowienia ogólne 1.Organizatorem konkursu „Rymowanka o Gdańsku”, zwanego dalej Konkursem, jest Travel Group Paweł Czeczko z siedzibą przy ul.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/konkurs-rymowanka/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin 92%

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. ... POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5.1.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/19/regulamin/

19/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 92%

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. ... POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5.1.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/20/regulamin/

20/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 91%

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. ... POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5.1.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/regulamin/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 91%

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. ... POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5.1.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/regulamin-1/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 91%

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. ... POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5.1.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/27/regulamin/

27/02/2015 www.pdf-archive.com

II CZ 59 17 mBank 91%

postanowienia Sądu Najwyższego z 26 lutego 2016 r., III CZ 7/15, OSNC 2015, nr 6, poz.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/ii-cz-59-17-mbank/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin 91%

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. ... POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5.1.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/03/regulamin/

03/03/2015 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 91%

W uzasadnieniu wskazano, że powodowie zawarli z poprzednikiem prawnym pozwanego umowę kredytu hipotecznego, która to umowa zawierała abuzywne postanowienia w zakresie waloryzacji wysokości zadłużenia powodów oraz wysokości rat kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 87%

SPIS TREŚCI Rozdział I – Postanowienia wprowadzające Postanowienia ogólne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  1 Definicje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  1 Rozdział II – Przedmiot i zakres ubezpieczenia Czas ochrony  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Przedmiot i zakres ubezpieczenia .  .  .  .  .  .  .  .  .   Świadczenia podstawowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej  .  .  .   Świadczenia dodatkowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń podstawowych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące usług assistance – zakres podstawowy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń dodatkowych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń dodatkowych specjalnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  5 str.  5 str.  5 str.  6 str.  6 str.  7 str.  8 str.  10 Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności  .  .  .  .   str.  14 Wyłączenia odpowiedzialności  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  14 Rozdział III – Zawarcie umowy ubezpieczenia Zawarcie umowy ubezpieczenia i czas jej trwania  .  .  .   str.  15 Składka za ubezpieczenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  16 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia i ustanie odpowiedzialności.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com

SR Torun I C 1430 16 (mBank UNW) 87%

Poinformowano go, że przedłożona umowa jest tą wersją, którą należy podpisać, nie negocjowano z powodem postanowienia o ubezpieczeniu niskiego wkładu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/sr-torun-i-c-1430-16-mbank-unw/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN-KONKURSU 87%

REGULAMIN KONKURSU §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

https://www.pdf-archive.com/2019/07/07/regulamin-konkursu/

07/07/2019 www.pdf-archive.com