Search


PDF Archive search engine
Last database update: 08 December at 18:10 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «poszkodowanego»:


Total: 10 results - 0.034 seconds

EMT-T CIRG 12 07 2016 100%

    PORADNIK   EMERGENCY   MEDICAL   TECHNICIAN   ­  TACTICAL    Wstęp    Poniższy   poradnik   jest   oparty   na   prawdziwym   podręczniku   amerykańskich  paramedyków   bojowych,   tam   określanych   jako   EMT­Tactical    oraz   mojej   wiedzy  osobistej   jako   uczeń   licealnej   klasy   medycznej.   EMT­T   to   operatorzy   jednostek  bojowych   wchodzących   w  skład   drużyn   ogniowych.   Ich   zadaniami   jest  zapewnienie   pierwszej   pomocy   rannym   oficerom,   cywilom,   bądź   podejrzanym,   a  także   opieka   psychologiczna   nad   poszkodowanymi.   W  poradniku   mogą   się  pojawić   słowa   anglojęzyczne,   jednak   nie   są   one   specjalnie   zaawansowane   i  myślę,   że   każdy   z  Was   sobie   z  nimi   poradzi,   miłej   lektury.   ­  Parchin    Słownik    BLS   ­  Basic   Life   Support   ­  Podstawowe   wsparcie   podtrzymywania   życia  ALS   ­  Advanced   Life   Support   ­  Zaawansowanie   wsparcie   podtrzymywanie   życia  RKO/   ­  resuscytacja   krążeniowo   oddechowa  LSFD­EMS   ­  Ratownicy   EMS      Podstawowe   zasady   udzielania   pomocy   w  warunkach   bojowych      1) 2) 3) 4) 5)                                         Detect   ­  Rozpoznaj   ­  W  sytuacji   bojowej   miej   oczy   dookoła   głowy,  bezzwłocznie   lokalizuj   i  identyfikuj   zagrożenia.  Engage   ­  Atakuj   ­  Zażegnaj   zagrożenia   jak   najszybciej   to   możliwe.  Safe?   ­  Bezpiecznie?   ­  Upewnij   się,   że   jesteś   bezpieczny.   Dopiero   wtedy  przystąp   do   akcji   ratunkowej.  Observe   ­  O bserwuj   ­  Nawet   po   rozpoczęciu   akcji   ratunkowej   możesz  zostać   celem   ataku.   Nie   skupiaj   się   jedynie   na   rannym,   zachowaj  czujność.   Trójkąt   ­  Pamiętaj,   abyś   zawsze   był   ‘na   szczycie’.   Nie   daj   się,   aby  sytuacje   dookoła   przytłoczyły   Cię.   Musisz   zachować   zimną   krew   nawet   w  najgorszej   sytuacji.  Algorytm   ratunku          R   ­  Reaguj   na   zagrożenie.  E   ­  Ewakuuj   rannego   z  zagrożenia   bojowego.  S   ­  Dotrzyj   do   bezpiecznej   strefy.  C   ­  Poinformuj   dowództwo   ­  MOBILE   COMMAND   CENTER.  U   ­  Bezzwłoczna   pomoc,   jak   najszybciej   pomóż   rannemu.  E   ­  Ewakuuj   rannego   poza   teren   operacyjny,   oddaj   go   w  ręce   ratowników   Task  Force.  R   ­  Zachowaj   czujność,   Twoja   praca   jeszcze   nie   dobiegła   końca    Algorytm   CLEAR    C   ­  Confirm   Identity­   zamiary   poszkodowanego   (sprzymierzony/wróg/nieznane)  L   ­  Locate   Weapons   ­  zlokalizuj   ew.   broń   poszkodowanego,   zabezpiecz   ją  E   ­  Evaluate   ­  oceń   stan   poszkodowanego  A   ­  Acquire   intelligence   ­  dowiedz   się,   w  jaki   sposób   został   ranny/Co   wie?  R   ­  Retention   ­  miej   na   uwadze   Twoją   broń   osobistą   i  długą   podczas   udzielania  pomocy.        Pomoc   m edyczna   (najważniejsze)    Jest   to   esencja   tego,   co   będzie   należało   do   Waszych   głównych   obowiązków.    Zadbaj   o  bezpieczeństwo   własne   (rękawiczki   nitrylowe).  Oceń   przytomność   poszkodowanego,   skalą   AVPU:  ● A   (Alert)   ­  Przytomny  ● V   (Verbal)   ­  Reaguje   na   głos  ● P   (Pain)   ­  Reaguje   na   ból  ● U   (Unresponsive)   ­  Nieprzytomny      Bezprzyrządowe   zabezpieczenie   odcinka   szyjnego   kręgosłupa.    A   (Airway)   Kontrola   drożności   oraz   udrożnienie   dróg   oddechowych.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/07/emt-t-cirg-12-07-2016/

07/12/2016 www.pdf-archive.com

Poradnik EMT-Tactical LSMPD SEU (devgaming.pl) 94%

C - Confirm Identity- zamiary poszkodowanego (sprzymierzony/wróg/nieznane) L - Locate Weapons - zlokalizuj ew.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/08/poradnik-emt-tactical-lsmpd-seu-devgaming-pl/

08/03/2016 www.pdf-archive.com

SEU EMT-T Handbook 92%

Algorytm CLEAR.    C ­ Confirm Identity­ zamiary poszkodowanego (sprzymierzony/wróg/nieznane)  L ­ Locate Weapons ­ zlokalizuj ew. broń poszkodowanego, zabezpiecz ją  E ­ Evaluate ­ oceń stan poszkodowanego  A ­ Acquire intelligence ­ dowiedz się, w jaki sposób został ranny/Co wie?  R ­ Retention ­ miej na uwadze Twoją broń osobistą i długą podczas udzielania  pomocy.    6.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/09/seu-emt-t-handbook/

09/03/2016 www.pdf-archive.com

EMT-T SEU Handbook 92%

Algorytm CLEAR.    C ­ Confirm Identity­ zamiary poszkodowanego (sprzymierzony/wróg/nieznane)  L ­ Locate Weapons ­ zlokalizuj ew. broń poszkodowanego, zabezpiecz ją  E ­ Evaluate ­ oceń stan poszkodowanego  A ­ Acquire intelligence ­ dowiedz się, w jaki sposób został ranny/Co wie?  R ­ Retention ­ miej na uwadze Twoją broń osobistą i długą podczas udzielania  pomocy.    6.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/emt-t-seu-handbook/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

EMT-T CIRG 92%

Algorytm   CLEAR.    C   ­  Confirm   Identity­   zamiary   poszkodowanego   (sprzymierzony/wróg/nieznane)  L   ­  Locate   Weapons   ­  zlokalizuj   ew.   broń   poszkodowanego,   zabezpiecz   ją  E   ­  Evaluate   ­  oceń   stan   poszkodowanego  A   ­  Acquire   intelligence   ­  dowiedz   się,   w  jaki   sposób   został   ranny/Co   wie?  R   ­  Retention   ­  miej   na   uwadze   Twoją   broń   osobistą   i  długą   podczas   udzielania  pomocy.    6.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/25/emt-t-cirg/

25/07/2016 www.pdf-archive.com

Karta Charakterystyki - PP HP548R.PDF 60%

W przypadku wystąpienia nadmiernej inhalacji dymem wynieść poszkodowanego na świeże powietrze.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/02/karta-charakterystyki-pp-hp548r/

02/04/2016 www.pdf-archive.com

SDS - professional 40%

W przypadku rozległego kontaktu produktu ze skórą skór lub widocznego uszkodzenia skóry, należy ży skonsultować skonsultowa się z lekarzem, lub zawieźć poszkodowanego do szpitala.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/sds-professional/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

SDS - classic 40%

W przypadku rozległego kontaktu produktu ze skórą skór lub widocznego uszkodzenia skóry, należy ży skonsultowa skonsultować się z lekarzem, lub zawieźć poszkodowanego do szpitala.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/sds-classic/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin 37%

Biorąc udział w biegu zawodnik wyraża zgodę na ewentualne udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w 5

https://www.pdf-archive.com/2017/04/17/regulamin/

17/04/2017 www.pdf-archive.com

Akira. Moc Absolutna deprawuje absolutnie 34%

Dowiadują się tylko, że wojsko zamierza zawieźć poszkodowanego do szpitala.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/akira-moc-absolutna-deprawuje-absolutnie/

08/10/2016 www.pdf-archive.com