Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «potek»:


Total: 9 results - 0.014 seconds

SEMINAR PROFESIONALNE DESTILACIJE ETERIČNIH OLJ 100%

potek procesa parne destilacije pri večjih in manjših destilatorjih  kako izbrati pravo opremo in opremiti destilarno tudi za zahtevnejšo destilacijo  pomen poznavanja parametrov destilacije s primeri na različnih rastlinah  vpliv materiala destilatorja na kvaliteto eteričnih olj  posebnosti pri destilaciji različnih rastlin  tipične napake pri destilaciji in njihove posledice  praktičen potek destilacije na osnovi demonstracijskega prikaza Predaval bo Marco Valussi, zeliščar, predavatelj, destilar z bogatimi mednarodnimi izkušnjami in znanjem.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/seminar-profesionalne-destilacije-eteri-nih-olj/

08/02/2017 www.pdf-archive.com

Zgibanka igrala - 25. 9. 2013 69%

S pomočjo slikovnega gradiva bodo slušatelji spoznavali praktični potek pregleda igrišča in določanja prioritet korektivnih ukrepov.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/04/zgibanka-igrala-25-9-2013/

04/09/2013 www.pdf-archive.com

SMO ZA BOGRAČ 2011 64%

Društvo SmoTeater prireja 2.

https://www.pdf-archive.com/2011/08/11/smo-za-bogra-2011/

11/08/2011 www.pdf-archive.com

Smo za bograč - vabilo 2012 64%

Društvo SmoTeater prireja 3.

https://www.pdf-archive.com/2012/08/07/smo-za-bogra-vabilo-2012/

07/08/2012 www.pdf-archive.com

Smo za bograč - vabilo 2012 64%

Društvo SmoTeater prireja 3.

https://www.pdf-archive.com/2012/08/08/smo-za-bogra-vabilo-2012/

08/08/2012 www.pdf-archive.com

Vabilo 2.6.2016 64%

- bralcem, ki so kot odrasli doživljali osamosvojitveno dogajanje, ne da bi poznali vsa ozadja, ki so pripelja do osamosvojitve ter so usmerjala njen potek, in - bralcem, ki doživljali osamosvojitveno dogajanje kot otroci ali pa so se rodili pozneje.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/06/vabilo-2-6-2016/

06/07/2016 www.pdf-archive.com

Evropa - družbenogeografski oris 54%

deagrarizacija – industrializacija – terciarizacija – deindustrializacija  Agrarna – industrijska – postindustrijska družba  Proces poteka v vseh evropskih državah in regijah, toda zelo različen časovni potek in intenzivnost  Po intenzivnosti terciarizacije izstopajo večja mesta, metropolitanske regije in globalna mesta, turistične regije  Storitvene dejavnosti o Tržne storitve :

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/evropa-dru-benogeografski-oris/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

PRISTOJNOSTI NADZORNEGA SVETA IN SKUPŠČINE 50%

Statut ali poslovnik skupščine lahko določi, kdaj lahko člani organov vodenja ali nadzora na skupščini sodelujejo prek prenosa slike in tona ter da se sme potek zasedanja skupščine slikovno in tonsko prenašati.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/pristojnosti-nadzornega-sveta-in-skup-ine/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

PRAVILNIK PITBIKE SLO 2014 38%

Ostalo Organizator je dolţan za nemoten potek tekmovanja imenovati še:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/pravilnik-pitbike-slo-2014/

28/02/2014 www.pdf-archive.com