Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «potrebama»:


Total: 12 results - 0.01 seconds

PREZENTACIJA 2012 100%

Uspostavljanjem interaktivne mreže kontakata sa pojedincima i institucijama u zemlji i svetu u svim oblastima od značaja za UNAPREĐENJE KBALITETA ŽIVOTA STANOVNIŠTVA SA NAROČITIM OSVRTOM NA DECU, MLADE I OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA;

https://www.pdf-archive.com/2014/02/09/prezentacija-2012/

09/02/2014 www.pdf-archive.com

Izvestaj Aktivnosti Udruzenja 89%

1.Edukativne i kreativne radionice za decu i mlade sa posebnim potrebama 2.Izlet i druženje dece i mladih sa posebnim potrebama 3.Vožnja brodom po Savi i Dunavu Takođe Vas obaveštavamo da smo u saradnji sa partnerskim organizacijama:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/09/izvestaj-aktivnosti-udruzenja/

09/02/2014 www.pdf-archive.com

statut 88%

prilagodene razvojnim potrebama te njihovim mogudnostima isposobnostima.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/statut/

12/01/2018 www.pdf-archive.com

Predavanje-11 65%

Slučaj pod b) je realniji i najčešći, a slučajevi pod c) i d) ne odgovaraju potrebama koje traže dobro nalijeganje.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/08/predavanje-11/

08/05/2014 www.pdf-archive.com

Upitnik za posao 64%

Sarajevo u svrhu zapošljavanja, u skladu sa planovima i potrebama zapošljavanja novih radnika.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/17/upitnik-za-posao/

17/02/2017 www.pdf-archive.com

VODIČ P.U. CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 54%

 profesionalno usmjeravanje  savjetovanje pri odabiru zanimanja  upoznavanje sa čimbenicima uspjeha u odabiru zanimanja  odabiranje novih zanimanja koji su u interesu polaznika nakon završene škole koja nije zadovoljila potrebe tržišta rada ili samog lica  pomoć pri odabru programa koji ima prohodnost za nastavak napredovanja  upoznavanje sa demografskim trendovima i geografskoj mobilnosti kadrova  upoznavanje sa programima rada i obrazovanje za potrebne kompetencije u struci  usavršavanje radi usklaĎivanja s potrebama razvoja tržišta rada  otvaranje aktuelnih zanimanja nastalih razvijanjem nauke, tehnike i tehnologije  izvoĎenje kursne nastave (njemački jezik, engleski jezik, poznavanje rada na računaru) u cilju ispunjavanja uslova na konkursima, brže zaposlivosti i mogućnosti obrazovanja u stranim zemljama  Centar takoĎe vrši pripremu za upis na fakultet 2 PU „CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH“ GRAČANICA Opći podaci o Centru Privatna ustanova „Centar za obrazovanje odraslih“ smještena je na lokaciji u Ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/vodi-p-u-centar-za-obrazovanje-odraslih/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

3D Studio MAX 51%

Izgled standardnog MAX-ovog interfejsa je prikazan na slici (1.1) , interfejs koji se dobija prilikom instaliranja MAX-a, a koji mi možemo prilagoditi svojim navikama i potrebama.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/23/3d-studio-max/

23/10/2015 www.pdf-archive.com

Godišnji izvještaj 2015 CINAZ 48%

 pomaganje roditeljima i djeci s posebnim potrebama u izvannastavnim aktivnostima;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/godi-nji-izvje-taj-2015-cinaz/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Hrono - zdrava ishrana 46%

Zadatak ove fabrike je da proizvede i sacuva, a zatim prema potrebi i oslobodi rezerve goriva, da bi se nase telo snabdelo svim dnevnim energetskfm potrebama.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/20/hrono-zdrava-ishrana/

20/08/2014 www.pdf-archive.com

mjerenje u elektrotehnici 4 izdanje vojislav begoOK 42%

Time se pruia mogutnost studentima da se prema svojim ieljama i potrebama detaljnije obavijeste o mjerenjima u elektrotehnici, a inienjerima da proSire znanje steteno za vrijeme studija.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/21/mjerenje-u-elektrotehnici-4-izdanje-vojislav-begook/

21/05/2014 www.pdf-archive.com

3523nap05 39%

Imali smo i velikih saobra}ajki i hitnih slu~ajeva sa potrebama za krvnim produktima i mi smo na sve to odgovorili.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/06/3523nap05/

06/11/2016 www.pdf-archive.com

plur 1 23%

· Poveæati osjetljivost vodeæih ljudi na sceni (organizatora, DJ-a i drugih sudionika) na dobrobit ravera/clubbera i tako stimulirati kvalitetniju i sigurniju scenu u skladu s potrebama sudionika.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-1/

16/02/2015 www.pdf-archive.com