Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «potvrdenie»:


Total: 7 results - 0.005 seconds

Ausschreibung KAS SK 100%

1,5 strany), štruktúrovaný životopis v nemeckom jazyku, kópiu vysokoškolského diplomu (ak je k dispozícii), výpis z indexu a tiež nemecký preklad týchto dokumentov2, odporúčanie vysokoškolského pedagóga o odbornej kvalifikácii uchádzača o štipendium, odporúčanie o osobných kvalitách uchádzača o štipendium (toto odporúčanie nesmie byť vystavené rovnakou osobou ako predošlé odporúčanie ), potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, potvrdenie o znalosti nemeckého jazyka, fotografiu novšieho dáta.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/04/ausschreibung-kassk/

04/01/2020 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 82%

A) B) C) D) ústne/písomne/telefonicky prostredníctvom recepcie Hotela, pričom následne Klient dostane mailom potvrdenie rezervácie, v prípade skupinovej rezervácie (viac ako 5 osôb):

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/v-eobecne-obchodne-podmienky/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

reservation 70%

Vážený/-á Sona Hroncokova Tu Vám zasielame potvrdenie rezervácie, ktorú ste si vytvorili prostredníctvom  webových stránok www.pelikan.sk.

https://www.pdf-archive.com/2011/08/05/reservation/

05/08/2011 www.pdf-archive.com

Formular 2% 2013 - novy 70%

počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/19/formular-2-2013-novy/

19/02/2014 www.pdf-archive.com

20349 Steprien 70%

POTVRDENIE REZERVÁCIE / BOOKING CONFIRMATION Tatry Holiday Resort, SVK-05991 Velky Slavkov Číslo rezervácie / Booking Nr.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/01/20349-steprien/

01/03/2017 www.pdf-archive.com

Ekonomický-týždenník-6-týždeň 59%

Kľúčovou udalosťou uplynulého štvrtka bolo zasadnutie Európskej centrálnej banky [ECB], ktoré prinieslo potvrdenie základnej úrokovej sadzby na úrovni 0,25 %.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/ekonomick-t-denn-k-6-t-de/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 14t 39%

apríla], od ktorého očakávame potvrdenie základnej úrokovej sadzby na úrovni 2,50 %.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-14t/

24/04/2014 www.pdf-archive.com