Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «potwierdza»:


Total: 50 results - 0.02 seconds

Formularz-zgłoszeniowy-Dzień-Sportu-WZiKS 100%

Zawodnik podpisem zobowiązuje się do gry w drużynie wg obowiązującego regulaminu i potwierdza jego znajomość.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/formularz-zg-oszeniowy-dzie-sportu-wziks/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

Informacja - kryteria rekrutacja(1) 89%

Punkty 10 Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki 8 Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania 7 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy 6 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki 4 2.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/informacja-kryteria-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

regulamin pdf 88%

 Użytkownik potwierdza, że dla jego wygody w ramach realizacji postanowień objętych niniejszą Umową oraz Umową Najmu kontaktować się z nim będzie głównie iRTVAGD.pl, jako że de facto to ona właśnie podejmować będzie działania niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków BESTCENA EU LLC określonych w OW Strony Internetowej, jak również w Umowie Najmu, w tym także działania związane z obsługą klienta i logistyką.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/22/regulamin-pdf/

22/01/2015 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 100 86%

Ubezpieczający potwierdza, że ubezpieczeniem objęte są wszystkie osoby należące do określonej w umowie ubezpieczenia grupy osób.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-100/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 200 86%

Ubezpieczający potwierdza, że ubezpieczeniem objęte są wszystkie osoby należące do określonej w umowie ubezpieczenia grupy osób.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-200/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 300 86%

Ubezpieczający potwierdza, że ubezpieczeniem objęte są wszystkie osoby należące do określonej w umowie ubezpieczenia grupy osób.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-300/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

regulamin pdf 80%

 Uzytkownik potwierdza, ze dla jego wygody w ramach realizacji postanowien objetych niniejsza Umowa oraz Umowa Najmu kontaktowac sie z nim bedzie głownie iRTVAGD.pl, jako ze de facto to ona własnie podejmowac bedzie działania niezbedne do wypełnienia praw i obowiazkow BESTCENA EU LLC okreslonych w OW Strony Internetowej, jak rowniez w Umowie Najmu, w tym takze działania zwiazane z obsługa klienta i logistyka.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/28/regulamin-pdf/

28/01/2015 www.pdf-archive.com

Deklaracja-Czlonkowska-Stowarzyszenia-PRZYJAZNE 78%

Potwierdza się dane z niniejszej deklaracji i posiadanie do uzyskania uprawnień członkowskich Nadbużańskiego Stowarzyszenia ''Przyjazne Mierzwice''.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/22/deklaracja-czlonkowska-stowarzyszenia-przyjazne/

22/04/2015 www.pdf-archive.com

umowa kupna-sprzedazy 78%

§5 Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/06/umowa-kupna-sprzedazy/

06/08/2015 www.pdf-archive.com

Java Podstawy-Certyfikat 901 78%

Piotr Zdunek Certyfikat potwierdza uczestnictwo w internetowym kursie programowania w języku Java obejmującym zagadnienia związane z technologią Java 8 oraz JavaFX.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/09/java-podstawy-certyfikat-901-1/

09/01/2017 www.pdf-archive.com

umowa kupna sprzedazy samochodu 78%

§5 Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/08/umowa-kupna-sprzedazy-samochodu/

08/04/2018 www.pdf-archive.com

Komunikat organizacyjny 75%

 Każdy Klub Sportowy biorący udział w zawodach musi posiadać w swojej ekipie SĘDZIEGO w przeciwnym razie opłata startowa wyniesie 30 zł od zawodnika  Startujący zobowiązani są posiadać ważne badania lekarskie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – osoba dokonująca zgłoszenia potwierdza ich posiadanie.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/14/komunikat-organizacyjny/

14/04/2017 www.pdf-archive.com

regulamin konkursu wez kogos na Sushi 66%

Biorąc udział w konkursie, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/regulamin-konkursu-wez-kogos-na-sushi/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

Odp na pytania 65%

Ustawa potwierdza znaną już od dawna w doktrynie i orzecznictwie zasadę, zgodnie z którą odpowiedzialności za szkody wyrządzone oddziaływaniem na środowisko nie wyłącza okoliczność, że działalność będąca przyczyną powstania szkód jest prowadzona na podstawie decyzji i w jej granicach.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/odp-na-pytania/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Podziel sie Prezentami OleOle 64%

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/13/regulamin-podziel-sie-prezentami-oleole/

13/12/2013 www.pdf-archive.com

owootem 64%

Wybierz, która z podanych par run nie potwierdza założenia opisanego w treści zadania:

https://www.pdf-archive.com/2014/06/14/owootem/

14/06/2014 www.pdf-archive.com

Wojna może zniszczyć, ale też uwznioślić 63%

Niestety, potwierdza się najczarniejszy scenariusz.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/wojna-mo-e-zniszczy-ale-te-uwznio-li/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Tygodnik United nr 4 (24-31 marca) 63%

Abedin Januzaj potwierdza w ten sposób słowa Fatiha Terima, szkoleniowca tureckiej kadry o tym, iż ten poczynił kroki w celu skontaktowania się z zawodnikiem.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/31/tygodnik-united-nr-4-24-31-marca/

31/03/2014 www.pdf-archive.com

Program całość 61%

Ponadto kierujący na szkolenie potwierdza posiadanie przez kierowanego następujących dokumentów:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/09/program-ca-o/

09/11/2016 www.pdf-archive.com

regulamin 61%

Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulamin/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

regulaminKzB 60%

Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/08/regulaminkzb/

08/10/2015 www.pdf-archive.com

regulaminkonkursu 60%

Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulaminkonkursu/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

KALP 58%

Kapitan, podpisując protokół meczowy, potwierdza przebieg meczu.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/02/kalp/

02/03/2014 www.pdf-archive.com

Tygodnik United - nr 10 (5-12 maja) 57%

Legenda klubu potwierdza, iż w zespole zobaczymy kilka nowych twarzy mających ponownie wyprowadzić Manchester na szczyt Premier League.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/tygodnik-united-nr-10-5-12-maja/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

Karpik St.apel do mediów, I.2017 55%

Potwierdza to kilkanaście kilogramów dokumentów zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej oraz liczne wyróżnienia:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/04/karpik-st-apel-do-medi-w-i-2017/

04/01/2017 www.pdf-archive.com