Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «poufnym»:


Total: 2 results - 0.004 seconds

Klauzula o poufnosci 100%

zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji i danych o charakterze poufnym otrzymanych drogą ustną bądź pisemną od firmy ………………………..nazwa firmy, w której przeprowadzany jest audyt………………… przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji usługi audytu innowacyjnego dla firmy ……..

https://www.pdf-archive.com/2016/04/18/klauzula-o-poufnosci/

18/04/2016 www.pdf-archive.com

Dyktatura nietykalnych - Henryk Pająk 40%

W, czerwiec 1992 r.1 W wysoce poufnym wywiadzie z żydowskim asystentem wpływowego sena­ tora żydowskiego, ten pierwszy powiedział:

https://www.pdf-archive.com/2016/03/03/dyktatura-nietykalnych-henryk-paj-k/

03/03/2016 www.pdf-archive.com