Search


PDF Archive search engine
Last database update: 28 November at 17:16 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pouze»:


Total: 56 results - 0.066 seconds

Votočvohoz.cz - podmínky 100%

~1~ ♣ PRODEJ - Platba možná pouze předem na bankovní účet.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/01/voto-vohoz-cz-podm-nky/

01/05/2014 www.pdf-archive.com

SoilMod 98%

Pouze pokud je stroj/zařízené v blízkosti zásobní nádrže(musí být v triggeru pro hnojivo) Překlady;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/15/soilmod/

15/06/2016 www.pdf-archive.com

Penize a menova politika 95%

plnohodnotné peníze nebo–li komoditní peníze – (snížení TC) ty byly všeobecně přijímány ( vyčlenilo se prostě zboží, které všichni chtěli-zlato,stříbro) kupní síla peněz = množství zboží a služeb, které si můžeme za jednotku koupit ražebné – poplatek za ražbu mincí (monopol panovníka), zdroj pro královskou pokladnu, cena peněz se zvyšovala i díky vysokému ražebnému (rostla kupní síla), zásoby drahých kovů nedostačovaly, brzda rozvoje bimetalismus – problém, určení směnného poměru mezi Au a Ag bankovky byla stvrzenka vystavená zlatníkem o uchování drahých kovů banky začaly vydělávat na tom, že racionálně předpokládaly, že si vklady nepřijdou vyzvednout všichni vkladatelé najednou, ponechávaly si asi 30% aktiv v drahých kovech (21.BANKA levo drahý kov + poskytnutý úvěr, vpravo poukázka na drahý kov ( kryté peníze ) + poukázka na drahý kov nekrytá ( nekryté peníze ), emitovaly tak více poukázek než skutečně držely v kovech – vznikaly tak neplnohodnotné peníze = elastická měna ( fiat money ), zpočátku měly podobu pouze oběživa (neplnohodnotné peníze=oběživo+ účetní peníze) účetní peníze = žirové peníze – závazky bank zapsané na účtech vůči klientům Ve středověku se půjčovali peníze skutečně naspořené, dnes banky při poskytování půjček vytvářejí nové peníze státovky - když státní výdaje převyšovaly příjmy, stát kryl rozdíl státovkami, podobné státní dluhopisům (dnes zakázané) zlatý standardu de iure do roku 1971, de facto zlatý standard skončil víceméně na začátku první světové války Zlatý měnový standard = zavedla jej VB 1925 a Francie 1928 ale zkrachoval v r.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/penize-a-menova-politika/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

1Penize-a-menova-politika 94%

plnohodnotné peníze nebo–li komoditní peníze – (snížení TC) ty byly všeobecně přijímány ( vyčlenilo se prostě zboží, které všichni chtěli-zlato,stříbro) kupní síla peněz = množství zboží a služeb, které si můžeme za jednotku koupit ražebné – poplatek za ražbu mincí (monopol panovníka), zdroj pro královskou pokladnu, cena peněz se zvyšovala i díky vysokému ražebnému (rostla kupní síla), zásoby drahých kovů nedostačovaly, brzda rozvoje bimetalismus – problém, určení směnného poměru mezi Au a Ag, množství kolísalo bankovky byla stvrzenka vystavená zlatníkem o uchování drahých kovů banky začaly vydělávat na tom, že racionálně předpokládaly, že si vklady nepřijdou vyzvednout všichni vkladatelé najednou, ponechávaly si asi 30% aktiv v drahých kovech (levo drahý kov + poskytnutý úvěr, vpravo poukázka na drahý kov (kryté peníze ) + poukázka na drahý kov nekrytá (nekryté peníze), emitovaly tak více poukázek než skutečně držely v kovech – vznikaly tak neplnohodnotné peníze = elastická měna ( fiat money), zpočátku měly podobu pouze oběživa Krytí oběživa = hist.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/1penize-a-menova-politika/

23/01/2013 www.pdf-archive.com

KVARTICKAVKVINTEFINALVERZE 94%

Nebudeme tady jmenovat všechny, ale pouze ty, které máme stále živě v paměti.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/02/kvartickavkvintefinalverze/

02/10/2013 www.pdf-archive.com

tin-ukol3 89%

V prvn´ı ˇc´asti se prov´ad´ı pouze kontrola, zda je na vstupn´ı p´asce validn´ı vstup ve tvaru ∆A#B∆ω , kde A, B ∈ {0, 1}+ .

https://www.pdf-archive.com/2011/12/13/tin-ukol3/

13/12/2011 www.pdf-archive.com

navstevni-rad-cs 88%

Návštěvníci mohou uskutečnit prohlídku pivovarem pouze na základě objednávky předem nebo v letním období v individuálních časech v úterý, čtvrtek a sobotu v 15:00 hodin a v neděli v 11:00 hodin.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/25/navstevni-rad-cs/

25/11/2016 www.pdf-archive.com

6Sekuritizace 84%

kolaterizované úvěrové závazky (CLO) – sekuritizovanými aktivy jsou bankovní úvěry kolaterizované dluhové závazky (CDO) – totéž jako CLO syntetické CDO – jednotka na sebe nepřevede sekuritizovaná aktiva, ale pouze úvěrové riziko těchto aktiv, a to prostřednictvím úvěrového derivátu (swap), tato jednotka dále obdrženou hotovost investuje do bezrizikových dluhových CP kolaterizované dluhopisové závazky (CBO) – sekuritizovanými aktivy jsou dluhopisy kolaterizované hypoteční závazky (CMO) – vznikly jako požadavek investorů na odstranění nerovnoměrného rizika předčasného splácení u CP zajištěnými hypotékami komerční papíry zajištěné aktivy (ABCP) – CP zajištěný aktivy emitovaný v podobě komerčního papíru - obsahem sekuritizovaných produktů jsou zejména hypoteční úvěry a dále úvěry středním a malým podnikům Požadované vlastnosti sekuritizovaných aktiv - sekuritizují se aktiva, která jsou stejného druhu, protože umožňují vyšší předpověditelnost ztrát a peněžních toků, načež investoři požadují menší ochranu proti ztrátě Rizika původce - pokud se sekuritizace neprovádí obezřetně, zůstávají rizika na původním držiteli aktiv - čím složitější sekuritizace je, tím vyšší je operační a právní riziko - hlavním rizikem je, že nemusí být dosaženo skutečného prodeje a banka tak může v případě zhoršení aktiv pocítit některé nebo veškeré ztráty - dále existuje riziko, že CP není na trhu možné prodat Clean-up call - opce na zpětný odkup (clean-up call option) je opce, která dává původci právo odkoupit zpět či splatit sekuritizované expozice předtím, než budou splaceny veškeré podkladové expozice, pokud zůstatek nesplacených expozic klesl pod předem stanovenou hodnotu Úvěrové posílení - protože investoři nejsou obvykle ochotni převzít veškeré úvěrové riziko portfolia, bývají ABS spojeny s úvěrovým posílením prodávajícího, pojišťovací společnosti nebo správce - kombinuje se několik forem úvěrového posílení - úvěrové riziko se stanoví dle historických ztrát a posílení se určí jako několikanásobek historické míry selhání 2 Syntetická sekuritizace - jedná se o druh sekuritizace spočívající v převodu ztrát a úvěrového rizika určitého koše pohledávek z finanční instituce na jednotku se speciálním účelem prostřednictvím úvěrového derivátu, tzn.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/6sekuritizace/

23/01/2013 www.pdf-archive.com

Prezentace svobodni short 09022012 83%

1.2009 Obecní policie ztrácí pravomoc měřit rychlost 5.2009 Obecní policie smějí měřit rychlost pouze se značkami IP31 a v úsecích, kde to PČR určí 8.2011 Obecní policie smějí měřit rychlost i bez označení měřeného úseku Měření rychlosti obecními policiemi Jde o život?

https://www.pdf-archive.com/2012/02/10/prezentace-svobodni-short-09022012/

10/02/2012 www.pdf-archive.com

modage finalkonecne 82%

Společnosti, které se postupně s růstem začaly soustředit pouze na zisk počítaný v kusech papíru, jemuž jsme připsali čísly hodnotu.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/14/modage-finalkonecne/

14/08/2016 www.pdf-archive.com

Vahy 79%

Naopak, malé kompaktní váhy jsou zpravidla dodávány pouze s napájením na baterie.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/vahy/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

Cenik doplnek 78%

Tento dokument obsahuje pouze vybrané části Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby, který je účinný od 1.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/17/cenik-doplnek/

17/05/2016 www.pdf-archive.com

nabijecka 77%

Nabíjejte pouze akumulátory, které lze dobíjet, tedy NiCd, NiMH.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/20/nabijecka/

20/12/2014 www.pdf-archive.com

Akciove trhy a investovani 75%

pouze do výše investice)- společnosti šly do vyššího rizika, než byly ochotny jít FO.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/akciove-trhy-a-investovani/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

91 73%

Popsané bariéry nevyplývají pouze z problému financování projektu, vychází též z nedostatečné propojenosti systému a komunikace v resortu školství a zdravotnictví.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/19/91/

19/06/2013 www.pdf-archive.com

Scan0010.PDF 73%

Doklady, kter6 jsou pro ob6 d6sti shodn6, doklddd dodavatel v nabidce pouze 1x.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/15/scan0010/

15/08/2017 www.pdf-archive.com

repase reprosoustav 71%

Přední průzvučná tkanina, je-li pouze zaprášená, jde docela slušně vyčistit vysavačem, ideální je, má-li vysavač regulaci sacího výkonu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/repase-reprosoustav/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

4Akciovy-trh 70%

▪ nabídka na prodej za pevně stanovenou cenu ▪ tender – investoři určují cenu a počet akcií ▪ umístění – prodej institucionálním investorům nebo obchodníkům s CP pro další prodej 1 Z vlastních zdrojů = kapitalizace - vytváří se více akcií, aniž společnosti plynou prostředky - akcie se vytváří transformací zadrženého zisku z minulých let – jde pouze o účetní záležitost - celková hodnota společnosti zůstává nezměněna, čemuž se přizpůsobuje počet akcií Snížení základního kapitálu - stažení vlastních akcií z oběhu, a to výkupem akcií či losováním - výkup vlastních akcií probíhá na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií Štěpení akcií (stock split) - technický důvod:

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/4akciovy-trh/

23/01/2013 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 70%

Tento údaj ve skuteènosti slouží pouze pro potøeby zkušebních pracoviš k stanovení nejtvrdších podmínek, za kterých je možné mìøit kmitoètovou charakteristiku a zkreslení a v zákaznické dokumentaci by se vùbec nemìl objevit.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

2Financni-trhy 68%

Poměrná konsolidace – spoluvlastníkovy podíly jsou slučovány Jednotka pro speciální účel (SPV-special purpose vehicle)- jednotka zřízená pouze ke splnění definovaných operací (např.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/2financni-trhy/

23/01/2013 www.pdf-archive.com

bs mzar 67%

Nižší rychlost šíření sice způsobuje, že zpoždění signálu je pro nízké frekvence vyšší než to, které vyjde z obvyklého výpočtu pro vysoké frekvence, který respektuje pouze činitel zkrácení, stále je však příliš nízké, než aby mohlo způsobit nějaký slyšitelný efekt.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/bs-mzar/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

MasterCard salonek CZ.PDF 67%

• Držitelé prémiových karet, registrovaní v programu Priceless Specials, získávají zpět 350 Kč, za vstup tedy zaplatí pouze 100 Kč.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/13/mastercard-salonek-cz/

13/04/2016 www.pdf-archive.com

letak-facebok copy 67%

Nechme přírodě pouze přirozená nebezpečí.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/08/letak-facebok-copy/

08/05/2016 www.pdf-archive.com

Snatky ceskych nevest 2015 67%

(raději mám "Česká republika", "Země Koruny české"...) pak uvádí pouze takové sňatky, kdy něvesta měla české státní občanství.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/12/snatky-ceskych-nevest-2015/

12/02/2017 www.pdf-archive.com

Papírový konfigurátor - příklad 67%

Bílá Candy Modrá Pacific Stříbrná Brilliant Béžová Cappuccino Šedá Satin Zelená Rallye Červená Corrida Žlutá Sprint Šedá Anthracite Modrá Arctic Modrá Lava Šedá Platin Černá střecha Bílá střecha Rosso Brunello Černá Magická Béžová Safari (pouze ve verzi Scout) Který ze zážehových motorů preferujete?

https://www.pdf-archive.com/2017/03/25/pap-rov-konfigur-tor-p-klad/

25/03/2017 www.pdf-archive.com