Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «powinien»:


Total: 100 results - 0.044 seconds

Projekt kompilatora 100%

Kompilator powinien sygnalizować miejsce i rodzaj błędu (np.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/16/projekt-kompilatora/

16/12/2016 www.pdf-archive.com

SpecyfikacjaKompilatora 98%

Kompilator powinien sygnalizować miejsce i rodzaj błędu (np.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/24/specyfikacjakompilatora/

24/11/2015 www.pdf-archive.com

Projekt 95%

float Poziom, PH, Temp bool Zawor1, Zawor2, Zawor3 - poziom, PH oraz temperatura cieczy w zbiorniku, - float Grzejnik float m bool Beczka_OK - bool NowaBeczka - pthread_mutex_t mutex - bool KONIEC_PROG - sterowanie zaworami rurociągu A, rurociągu B oraz zawór butelkowania regulacja mocy grzejnika (wartośd z zakresu 0 – 1) poziom cieczy w butelce, czujnik prawidłowego położenia butelki pod zaworem napełniania butelek uruchomienie procesu przesunięcia butelek (nowa butelka jest gotowa do napełniania dopiero, gdy zmienna Beczka_OK przyjmie wartośd TRUE) mutex wyłączności odczytu i zapisu zmiennych w pamięci współdzielonej zmienna sygnalizująca koniec programu Program powinien realizowad następujące zadania:

https://www.pdf-archive.com/2015/11/19/projekt/

19/11/2015 www.pdf-archive.com

ASD2017 PS0102 zlozonosc 90%

Jeden z algorytmów powinien mieć optymalny czasowy koszt pesymistyczny.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/12/asd2017-ps0102-zlozonosc/

12/10/2017 www.pdf-archive.com

Lista10ABC 88%

po podaniu atomu 'grudzien', producent powinien wygenerować kolejno atomy g,r,u,d,z,i,e,n.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/12/lista10abc/

12/12/2011 www.pdf-archive.com

Regulamin Z ote Usta 2016 88%

Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 min w przypadku klas IVI, zuchów i harcerzy.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/14/regulamin-z-ote-usta-2016/

14/02/2017 www.pdf-archive.com

WymaganiaProjektowe 86%

Zasady ogólne           Projekt jest realizowany w grupach jedno (studia stacjonarne) lub dwuosobowych (studia niestacjonarne), Projekt jest pracą własną autora/ów, wykryty plagiat skutkuje brakiem zaliczenia z przedmiotu , Temat projektu jest przydzielany grupom w drodze losowania , Istnieje możliwość realizacji własnego tematu projektu – do uzgodnienia z prowadzącym , Ustalony temat nie może zostać zmieniony , Integralną częścią projektu jest raport , Raport powinien zostać dostarczony w postaci plików formacie programów MS Word, OpenOffice lub PDF oraz .sql zawierających elementy projektu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/wymaganiaprojektowe/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

Kładka na stacji Bonarka 86%

Każdy z parkingów powinien być zadaszony oraz wyposażony w przynajmniej 10 stojaków rowerowych typu U (20 miejsc postojowych).

https://www.pdf-archive.com/2016/12/27/k-adka-na-stacji-bonarka/

27/12/2016 www.pdf-archive.com

Dzierżawa 85%

DZIERŻAWCA POWINIEN WYKONYWAĆ S WOJE PRAWO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI I NIE MOŻE ZMIENIAĆ PRZEZNACZENIA PRZEDMIOTU DZIE RŻAWY BEZ ZGODY WYDZIERŻAWIAJĄCEGO.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/04/dzier-awa/

04/10/2015 www.pdf-archive.com

Zasady gry 28.10.2014 85%

Podczas gry powinien być obecny sędzia, w innym wypadku zostaje to ustalone przez drużyny.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/28/zasady-gry-28-10-2014/

28/10/2014 www.pdf-archive.com

regulamin 82%

Jakie cechy powinien mied idealny klubowy banger?

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/regulamin/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

pismo stojaki rowerowe kopia 80%

Dobry stojak powinien dawać możliwość oparcia roweru oraz przypięcia do niego ramy oraz jednego koła pojedynczym zapięciem typu U-lock (kłódka szeklowa), niezależnie od typu roweru.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/18/pismo-stojaki-rowerowe-kopia/

18/12/2015 www.pdf-archive.com

RF przerwanie biegu przedawnienia 80%

187 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a ponadto zawierać dokładnie określone żądanie, oznaczenie wartości przedmiotu sporu oraz przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/25/rf-przerwanie-biegu-przedawnienia/

25/02/2017 www.pdf-archive.com

Unifikacja PZPN 2013 80%

To bardzo interesujący i perspektywiczny kierunek, który powinien być systematycznie rozwijany.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/04/unifikacja-pzpn-2013/

04/11/2013 www.pdf-archive.com

BBLRB6PLbeta0.2 78%

Jeden trener powinien wybrać Orków drugi Ludzi.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/27/bblrb6plbeta0-2/

27/01/2016 www.pdf-archive.com

BBLRB6PLbeta0.3 78%

Jeden trener powinien wybrać Orków drugi Ludzi.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/03/bblrb6plbeta0-3/

03/03/2016 www.pdf-archive.com

united 74%

Na szczęście dla Manchesteru United, piłkarz otrzymał tylko słowną reprymendę, jednak jak pokazały powtórki, napastnik powinien otrzymać drugą żółtą kartkę.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/united-1/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu fotograficznego nasz.PDF 74%

Nośnik (Płyta CD), na którym będą zapisane zdjęcia powinien być podpisany (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon) i wraz z kartą zgłoszeniową powinien być umieszczony w zaklejonej kopercie.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/12/regulamin-konkursu-fotograficznego-nasz/

12/08/2016 www.pdf-archive.com

united 74%

Na szczęście dla Manchesteru United, piłkarz otrzymał tylko słowną reprymendę, jednak jak pokazały powtórki, napastnik powinien otrzymać drugą żółtą kartkę.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/united/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

ciąga 74%

Paradygmat to ogólny sposób widzenia świata decydujący o tym, jaki rodzaj pracy naukowej powinien być podejmowany i jakie wyniki są akceptowalne w danej epoce i w danym miejscu.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Sojuszu 73%

Sojusz i jego skarbiec są naszymi piorytetami więc każdy z sojuszników powinien co tydzień wpłacać daninę.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/28/regulamin-sojuszu/

28/03/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU - GRACZ NIEZWYKLY CZLOWIEK 72%

Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/07/regulamin-konkursu-gracz-niezwykly-czlowiek/

07/03/2018 www.pdf-archive.com

Charles Bukowski - Listonosz 72%

Każdy z nas powinien pamiętać, że uczestnicząc w tym wielkim dziele powinien się także przyczyniać do stałego rozwoju i ekspansji potencjału Poczty.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/charles-bukowski-listonosz/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin hurtownia warzyw i owocow 70%

W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/01/regulamin-hurtownia-warzyw-i-owocow/

01/07/2015 www.pdf-archive.com