Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «powoda»:


Total: 15 results - 0.047 seconds

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 92%

o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2016 roku, sygn.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 92%

W ocenie powoda w przedmiotowej umowie zostały zawarte niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do waloryzacji wysokości zaciągniętego kredytu oraz wysokości rat spłaty w relacji do waluty obcej - franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 87%

przeczytał dokładnie całą umowę i rozmawiał z pracownikiem Banku na temat symulacji spłaty rat kredytu we frankach i złotówkach, z której wprost wynikało, iż zaciągnięcie kredytu w walucie obcej spowoduje obniżenie raty kredytowej o 30% /zeznania powoda R.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 83%

Strona powodowa wskazała, iż nieokreślona umownie różnica pomiędzy stosowanym przez pozwanego kursem kupna i sprzedaży franków szwajcarskich używanych do celów indeksacji zobowiązania powoda nie może być traktowana jako element wynagrodzenia nie podlegający kontroli sądowej.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 83%

zasądza od powoda Bank (...) S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 64%

- zarzut uznania przez powoda ich reklamacji z 17 stycznia 2016 roku, co powinno skutkować przyjęciem, iż w spłacie kredytu występuje nadpłata, w konsekwencji, iż brak było podstaw do wypowiedzenia przez bank przedmiotowej umowy;

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 56%

Ustalając stan faktyczny w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia Sąd Rejonowy oparł się na dowodach z dokumentów przedłożonych przez strony oraz przesłuchaniu powoda D.K.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 47%

Pozwany zakwestionował roszczenie powoda w całości (odpowiedź na pozew k.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 33%

Zdaniem powoda sporne postanowienia nie kreują praw i obowiązków kredytobiorców w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, ani też nie naruszają ich interesów.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 32%

postanowienia te w takim zakresie nie wiążą powoda.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 32%

Strona powoda zgłaszając żądanie zapłaty kwoty 72.694,01 złotych wraz z odsetkami ustawowymi wskazywała, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 11 lutego 2008 roku jest w całości nieważna, bowiem jest sprzeczna z art.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com