Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «powoduje»:


Total: 90 results - 0.026 seconds

prezentacja 100%

- linear gradient tool - liniowy gradient - radial gradient tool - kolisty gradient - angle gradient tool - sto?kowy gradient - reflected gradient tool - gradient ?wiec?ca linia -diamond gradient tool - gradient o kszta?cie brylantu Blur Tool - powoduje rozmycie, na górze w panelu można ustawić jego siłę.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/07/prezentacja/

07/07/2014 www.pdf-archive.com

makro-sciaga 98%

k/h (Y) PKB • • • • • • • • • • • • • • • Nie uwzględnia środowiska Wykup obligacji zwiększa podaż pieniądza Podniesienie stóp procentowych powoduje spadek inwestycji Podniesienie stóp procentowych podnosi opłacalnośd depozytów i powoduje zatrzymanie gotówki w kraju Popyt transakcyjny na walutę powoduje spadek stóp procentowych Popyt spekulacyjny rośnie gdy wzrasta cena (stopy procentowe wzrastają) Umocnienie się waluty powoduje spadek bilansu handlowego Postęp technologiczny powoduje spadek cen Spadek inflacji nie powoduje spadku bezrobocia PKB realny – ceny stałe PKB potencjalny – poziom PKB przy optymalnym poziomie produkcji CIT i PIT – podatki bezpośrednie VAT – podatek pośredni PKB liczymy sumująd (każde jako osobna metoda):

https://www.pdf-archive.com/2011/01/20/makro-sciaga/

20/01/2011 www.pdf-archive.com

SDS - classic 93%

Podrażnienie skóry, kategoria 2 (podrażnienie żnienie skóry, kat.2, H315) Podrażnienie oczu, kategoria 2 (podrażnienie żnienie oczu, kat.2, H319) Mikstura nie powoduje fizycznych zagrożeń.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/sds-classic/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

SDS - inox 89%

Mikstura nie powoduje fizycznych zagrożeń.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/sds-inox/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Karta charakterystyki kamienie marmurowe POLARIS 85%

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Zazwyczaj nie powoduje negatywnych skutków zdrowotnych.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/02/karta-charakterystyki-kamienie-marmurowe-polaris/

02/05/2016 www.pdf-archive.com

SDS - professional 84%

Klasyfikacja substancji/mikstury Zgodnie z Rozporządzeniem dzeniem WE 127 1272/2008 wraz z poprawkami Podrażnienie skóry, kategoria 2 (podrażnienie żnienie skóry, kat.2, H315) Podrażnienie oczu, kategoria 2 (podrażnienie żnienie oczu, kat.2, H319) Mikstura nie powoduje fizycznych zagrożeń.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/sds-professional/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Pracowita strona człowieka-JobBaloon com 83%

Wieczny i dość szybki postęp technologiczny i cywilizacyjny dzisiejszych powoduje czasach ciągłe najbardziej zmiany modnymi zawodu przodującego.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/25/pracowita-strona-cz-owieka-jobbaloon-com/

25/06/2013 www.pdf-archive.com

1 wykład Demografia Podstawowe pojęcia 82%

WYKŁADÓW - DYSKUSJA  egzamin  FORMA OPISOWA - 5 PYTAŃ – KAŻDY STUDENT WYBIERA 3 PYTANIA, NA KTÓRE ODPOWIADA,  ZA KAŻDE PYTANIE MOŻNA OTRZYMAĆ OCENĘ OD NDST DO BDB,  OTRZYMANIE OCENY NDST Z JEDNEJ ODPOWIEDZI POWODUJE NIE ZALICZENIE EGZAMINU,  ODPOWIEDŹ NA MNIEJ NIŻ 3 PYTANIA RÓWNIEŻ POWODUJE NIEZALICZENIE EGZAMINU.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/05/1-wyk-ad-demografia-podstawowe-poj-cia/

05/10/2012 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 82%

Powoduje wzrost produkcji, przy czym postęp technologiczny powoduje, że cały czas wytwarzane są nowe produkty i konkurują ze sobą.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

KARTA poprawiona 77%

Potrójny wynik na kostkach DEF, powoduje dodatkowe autoobrażenie dla atakującego.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/21/karta-poprawiona/

21/07/2016 www.pdf-archive.com

Lab-4 77%

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu ciśnienia we wtryskiwaczu powoduje podniesienie iglicy rozpylacza 1 i rozpoczęcie wtrysku paliwa.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/05/lab-4/

05/12/2016 www.pdf-archive.com

Instrukcja próbna3 77%

www.yourwebsitehere.com powoduje wykasowanie pilota wpisanego jako pierwszy.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/31/instrukcja-pr-bna3/

31/05/2016 www.pdf-archive.com

123 76%

dq = mg ⋅ dx = q ⋅ dx L (6) W tym przypadku skupiony mały ciężar dq przyłożony w punkcie x powoduje ugięcie statyczne:

https://www.pdf-archive.com/2011/05/10/123/

10/05/2011 www.pdf-archive.com

Silniki Pneumatyczne 75%

ZALETY  ● ● ● ● ● ● ● ● WADY  Łatwe​ ​sterowanie:​ ​moment​ ​obrotowy​ ​zależy  liniowo​ ​od​ ​ciśnienia​ ​podawanego​ ​powietrza.  Łatwość​ ​zmiany​ ​kierunku​ ​obrotu.  Mały​ ​stosunek​ ​masa/moc.  Możliwość​ ​osiągania​ ​bardzo​ ​wysokich  obrotów.  Względnie​ ​bezpieczny.  Nie​ ​emituje​ ​zanieczyszczeń.  Krótki​ ​czas​ ​napełniania​ ​zbiornika.  Zadowalająca​ ​trwałość.  ● ● ● ● Rozprężanie​ ​się​ ​powietrza​ ​powoduje  oziębienie,​ ​co​ ​zmniejsza​ s ​ prawność.  Sprężone​ ​powietrze​ ​ma​ ​niską​ ​gęstość  magazynowanej​ ​energii.  Konieczność​ ​stosowania​ ​wytrzymałych  zbiorników​ ​na​ ​sprężone​ ​powietrze,​ ​co​ ​sprawia  że​ ​bywają​ ​one​ ​ciężkie​ ​i​ ​tanie​ ​lub​ ​lekkie​ ​jednak  drogie.  Otrzymanie​ ​sprężonego​ ​powietrza​ ​może  wiązać​ ​się​ ​z​ ​użyciem​ ​mniej​ ​ekologicznego  źródła​ ​energii​ ​niż​ ​ono​ ​samo​ ​i​ ​ze​ ​stratami  mocy​ ​w​ ​związku​ ​z​ ​podgrzewaniem​ ​powietrza  podczas​ ​sprężania.    Podział Tłokowe  Zębatkowe  Łopatkowe  Turbinowe  Grafika​ ​#1​ ​-​ ​schematyczne​ ​rysunki​ ​poszczególnych​ ​typów​ ​silników​ ​pneumatycznych.  Kolejno​ ​od​ ​lewej:​ ​Tłokowy,​ ​Zębatkowy,​ ​Łopatkowy​ ​i​ ​Turbinowy      0 1 Grafika​ ​#2​ ​-​ ​Fotografie​ ​silników​ ​pneumatycznych           Grafika​ ​#3​ ​-​ ​Przykładowa  charakterystyka​ ​dla​ ​silnika  pneumatycznego  Oś​ ​pionowa,​ ​od​ ​lewej:  ​ ​Moc[kW],​ ​Moment​ ​obrotowy[Nm],  ​ ​Pobór​ ​powietrza[l/s];  Oś​ ​pozioma:​ ​Obroty​ ​silnika​ ​[r/min].    1 2 Grafika​ ​#4​ ​-​ ​Bardziej​ ​złożona,​ ​uogólniona​ ​charakterystyka​ ​dla​ ​silników  pneumatycznych​ ​uwzględniająca​ ​różne​ ​ciśnienia.    Grafika​ ​#5​ ​-​ ​Zasada​ ​działania​ ​na​ ​przykładzie​ ​silnika​ ​Tłokowego  2 3 Małe​ ​silniki​ ​pneumatyczne​ ​są​ ​powszechnie​ ​używane​ ​do​ ​napędu​ ​narzędzi​ ​ręcznych,  takich​ ​jak​ ​wiertarki,​ ​młoty​ ​udarowe,​ ​szlifierki,​ ​klucze​ ​itp.​ ​Obecnie​ ​silniki​ ​pneumatyczne​ ​są​ ​też  używane​ ​do​ ​rozruchu​ ​silników​ ​spalinowych​ ​w​ ​samochodach​ ​wyścigowych.​ ​Niemniej​ ​nie  słabnie​ ​zainteresowanie​ ​szerszym​ ​wykorzystaniem​ ​silników​ ​pneumatycznych.  Zainteresowanie​ ​dotyczy​ ​również​ ​zastosowania​ ​silników​ ​pneumatycznych​ ​do​ ​napędu  pojazdów.Typowe​ ​rozwiązania​ ​konstrukcyjne​ ​silników​ ​pneumatycznych​ ​przedstawiono​ ​na  Grafice​ ​#1.     W​ ​silnikach​ ​tłokowych​ ​organem​ ​roboczym​ ​jest​ ​tłok.​ ​Zasada​ ​działania​ ​jest​ ​podobna  jak​ ​w​ ​tłokowych​ ​silnikach​ ​innego​ ​typu.​ ​Ruch​ ​posuwisto-zwrotny​ ​tłoka​ ​jest​ ​zamieniany​ ​na  ruch​ ​obrotowy​ ​przez​ ​zastosowanie​ ​wału​ ​korbowego​ ​(2).​ ​Równomierną​ ​pracę​ ​uzyskuje​ ​się  przez​ ​współpracę​ ​kilku​ ​tłoków​ ​z​ ​wałem.​ ​Silniki​ ​tłokowe​ ​są​ ​stosowane​ ​w​ ​zakresie​ ​mocy​ ​od  1,5​ ​do​ ​20​ ​kW,​ ​a​ ​uzyskiwane​ ​obroty​ ​wynoszą​ ​do​ ​5000​ ​obr/min,​ ​przy​ ​ciśnieniu​ ​zasilania​ ​do​ ​6  barów.     Silnik​ ​zębatkowy.​ ​W​ ​korpusie​ ​(1)​ ​znajdują​ ​się​ ​dwa​ ​koła​ ​zębate​ ​(2)​ ​i​ ​(3),​ ​z​ ​których​ ​koło  (2)​ ​jest​ ​sprzęgnięte​ ​z​ ​napędzanym​ ​wałkiem​ ​(4),​ ​a​ ​koło​ ​(3)​ ​jest​ ​kołem​ ​współpracującym.  Kierunek​ ​obrotów​ ​wałka​ ​(4)​ ​zależy​ ​od​ ​kierunku​ ​doprowadzenia​ ​sprężonego​ ​powietrza.​ ​W  silnikach​ ​zębatkowych​ ​moment​ ​obrotowy​ ​powstaje​ ​w​ ​wyniku​ ​siły​ ​działającej​ ​na  powierzchnię​ ​zębów​ ​dwóch​ ​współpracujących​ ​ze​ ​sobą​ ​kół​ ​zębatych.​ ​Wartość​ ​siły,​ ​jaka  działa​ ​na​ ​koła​ ​zębate,​ ​zależy​ ​od​ ​ciśnienia​ ​gazu​ ​dolotowego,​ ​a​ ​jego​ ​obroty​ ​od​ ​strumienia  gazu.​ ​Silniki​ ​te​ ​znajdują​ ​zastosowanie​ ​w​ ​napędach​ ​o​ ​dużych​ ​mocach,​ ​powyżej​ ​40​ ​kW.     Typowy​ ​silnik​ ​łopatkowy​ ​ ​zbudowany​ ​jest​ ​z​ ​cylindra​ ​(1)​ ​oraz​ ​wirnika​ ​(2)​ ​z​ ​łopatkami  (3)​ ​umieszczonymi​ ​w​ ​szczelinach​ ​wzdłużnych.​ ​Wirnik​ ​(2)​ ​zamontowany​ ​jest​ ​mimośrodowo  w​ ​stosunku​ ​do​ ​osi​ ​cylindra​ ​(1),​ ​co​ ​powoduje,​ ​że​ ​pomiędzy​ ​ścianką​ ​wewnętrzną​ ​cylindra,  łopatkami​ ​oraz​ ​wirnikiem​ ​powstają​ ​komory​ ​robocze​ ​o​ ​zmieniającej​ ​się​ ​objętości.​ ​Sprężone  powietrze​ ​wprowadzane​ ​jest​ ​pomiędzy​ ​dwie​ ​sąsiadujące​ ​łopatki.​ ​Wskutek​ ​różnicy​ ​ciśnień  przed​ ​i​ ​za​ ​łopatką​ ​wirnik​ ​zostaje​ ​wprowadzony​ ​w​ ​ruch​ ​obrotowy.​ ​Powietrze,​ ​które​ ​znajduje  się​ ​pomiędzy​ ​łopatkami,​ ​ulega​ ​rozprężaniu​ ​na​ ​skutek​ ​zwiększania​ ​się​ ​objętości​ ​przestrzeni  między​ ​łopatkami.​ ​Mimośrodowość​ ​i​ ​średnicę​ ​wirnika​ ​dobiera​ ​się​ ​w​ ​taki​ ​sposób,​ ​aby​ ​siła  działająca​ ​na​ ​łopatki​ ​była​ ​stała​ ​w​ ​całym​ ​cyklu​ ​pracy​ ​silnika.​ ​Jest​ ​to​ ​możliwe,​ ​gdyż​ ​wraz​ ​z  obniżaniem​ ​się​ ​ciśnienia​ ​wzrasta​ ​powierzchnia​ ​łopatek.​ ​Podczas​ ​pracy​ ​łopatki​ ​dociskane​ ​są  do​ ​powierzchni​ ​wewnętrznej​ ​cylindra​ ​siłą​ ​odzxcśrodkową,​ ​zapewniając​ ​w​ ​ten​ ​sposób  efektywne​ ​uszczelnienie.​ ​Silniki​ ​tego​ ​typu​ ​pracują​ ​przy​ ​obrotach​ ​od​ ​kilku​ ​tysięcy​ ​do  kilkudziesięciu​ ​tysięcy​ ​obrotów​ ​na​ ​minutę.​ ​Liczba​ ​łopatek​ ​w​ ​silniku​ ​zawiera​ ​się​ ​od​ ​3​ ​do​ ​10.  Mniejsza​ ​liczba​ ​łopatek​ ​zwiększa​ ​sprawność​ ​silnika,​ ​ale​ ​utrudnia​ ​jego​ ​rozruch.    ​ ​W​ ​silnikach​ ​turbinowych​ ​w​ ​korpusie​ ​umieszczone​ ​jest​ ​koło​ ​łopatkowe​ ​(1)  napędzające​ ​wałek​ ​(2).​ ​Zasilanie​ ​silnika​ ​odbywa​ ​się​ ​przez​ ​otwór​ ​wlotowy​ ​(3),​ ​a​ ​rozprężenie  gazu​ ​występuje​ ​na​ ​wylocie​ ​(4).​ ​Ruch​ ​obrotowy​ ​wałka​ ​(2)​ ​wymusza​ ​strumień​ ​gazu  przepływającego​ ​przez​ ​silnik.​ ​Silniki​ ​tego​ ​typu​ ​są​ ​stosowane​ ​przy​ ​małych​ ​obciążeniach,  mogą​ ​natomiast​ ​osiągać​ ​bardzo​ ​duże​ ​obroty​ ​(nawet​ ​do​ ​500​ ​000​ ​obr/min),​ ​na​ ​przykład​ ​w  napędach​ ​wiertarek​ ​dentystycznych.​ ​W​ ​pracy​ ​zaproponowano​ ​rozwiązanie​ ​oparte​ ​na  zasadzie​ ​wirującego​ ​tłoka,​ ​podobnie​ ​jak​ ​to​ ​ma​ ​miejsce​ ​w​ ​silnikach​ ​przepływowych  3 4 4

https://www.pdf-archive.com/2017/11/22/silniki-pneumatyczne/

22/11/2017 www.pdf-archive.com

11 70%

Bez względu na stężenie czysty etanol nie powoduje zwiększenia stężenia gastryny we krwi [10].

https://www.pdf-archive.com/2013/03/01/11-104/

01/03/2013 www.pdf-archive.com

Egzamin Cywilizacja 64%

Mieszkańcy uciekają do Aten co powoduje nadmiar ludności w Atenach i rozprzestrzenianie się chorób i zaraz.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/egzamin-cywilizacja/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

ULOTKA Promocyjna oferta drzwi wejsciowych 64%

biały RAL 9016) • 3 rodzaje dwukomorowych szyb zespolonych do wyboru • w standardzie zamek wielopunktowy z automatycznym ryglowaniem – domknięcie drzwi powoduje automatyczne ryglowanie, podwójny rygiel masywny zwiększa szczelność i bezpieczeństwo Ceny dotyczą drzwi o maksymalnych wymiarach:

https://www.pdf-archive.com/2014/07/01/ulotka-promocyjna-oferta-drzwi-wejsciowych/

01/07/2014 www.pdf-archive.com

Mieszkańcy Wałbrzycha 64%

Brak działań służb odpowiedzialnych za monitoring działalności składowiska powoduje bezkarność działań przedsiębiorcy.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/26/mieszka-cy-wa-brzycha/

26/07/2015 www.pdf-archive.com

reg 63%

Nie zgłoszenie chęci startu w zawodach w wyżej wymienionym terminie powoduje utratę pierwszeństwa w wyborze zawodów i szybowca.

https://www.pdf-archive.com/2011/01/31/reg/

31/01/2011 www.pdf-archive.com

regulamin 63%

Zgłoszenie po terminie lub na starcie powoduje wzrost wpisowego o 2 zł i ryzyko niepełnych świadczeń.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/11/regulamin/

11/07/2013 www.pdf-archive.com

Droga Mleczna 62%

Oddziaływanie grawitacyjne między Droga Mleczną a Wielkim Atraktorem powoduje, że nasza Galaktyka porusza się w kierunku jego centrum z prędkością ponad dwóch milionów kilometrów na godzinę.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/05/droga-mleczna/

05/12/2016 www.pdf-archive.com

PL dacadoo corporate health 2016 62%

ZAINSPIRUJ SWOICH PRACOWNIKÓW DO PROWADZENIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Rozwiązania zdrowotne dacadoo dla firm SIEDZENIE JEST NOWYM NAŁOGIEM Brak ruchu powoduje światowy niepokój i zabija więcej ludzi niż palenie tytoniu.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/24/pl-dacadoo-corporate-health-2016/

24/04/2018 www.pdf-archive.com

Hiragana PL 62%

Małe 「つ」 Umieszczenie małego 「つ」 między dwoma znakami powoduje dodanie spółgłoski pochodzącej z drugiego z nich, na koniec pierwszego np.

https://www.pdf-archive.com/2012/08/12/hiragana-pl/

12/08/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin Liga 61%

 wejście na boisko zawodnika przed tym zanim zejdzie z boiska zawodnik zmieniany powoduje ukaranie zawodnika wchodzącego karą czasowego wykluczenia z gry na 2 minuty/żółta kartka;

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/regulamin-liga/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

Instrukcja Power Box 61%

PowerBOX powoduje przyrost momentu obrotowego i mocy nawet do 20% w stosunku do wartości fabrycznych, tylko przez podłączenie urządzenia do silnika.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/28/instrukcja-power-box/

28/09/2014 www.pdf-archive.com