Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 July at 10:43 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «powstania»:


Total: 60 results - 0.053 seconds

Tamtej jesieni serca chwyciły za broń 100%

Fascynująca podróż do czasów powstania listopadowego, zrealizowana z dużym rozmachem i z wykorzystaniem najrozmaitszych środków wyrazu.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/tamtej-jesieni-serca-chwyci-y-za-bro/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

portfolio elzbieta szurpicka stypendium białystok 90%

rocznicę powstania Muzeum Narodowego w Krakowie Exhibition celebrating 133rd Anniversary of the National Museum in Krakow Józef Ignacy Kraszewski podczas pracy we wnętrzu gabinetu drezdeńskiego Drezno, Zakład M.

https://www.pdf-archive.com/2020/02/14/portfolioelzbietaszurpickastypendiumbiaystok/

14/02/2020 www.pdf-archive.com

PDOP ZOZ 28.04.2015 88%

Zasady ogólne ustalania momentu powstania przychodów:

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.'' 87%

Zasady ustalania momentu powstania przychodów w podatku dochodowym, w tym m.in.:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/podatek-dochodowy-od-os-b-prawnych-w-2014-i-2015-r/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

regulamin 82%

- uczczenie pamięci ofiar Powstania Warszawskiego - przedstawienie mieszkańcom historii związanej z Powstaniem Warszawskim - przybliżenie mieszkańcom technik pomocy przedmedycznej - promocja miasta Złotowa jako miasta otwartego na historię i postawę patriotyczną II.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/03/regulamin/

03/07/2016 www.pdf-archive.com

od napoleona do wiosny ludow test a.PDF 76%

przywódca powstania węgierskiego w czasie Wiosny Ludów • E.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/od-napoleona-do-wiosny-ludow-test-a/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

Odp na pytania 72%

szkoda w środowisku lub samo zagrożenie jej powstania, albo tylko naruszenie wymagań ochrony środowiska, zasada, na podstawie której przypisuje się to zdarzenie lub stan rzeczy podmiotowi ponoszącemu odpowiedzialność np.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/odp-na-pytania/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 19.01.2015 71%

Obowiązek podatkowy - data wykonania usługi, - data dokonania dostawy towarów, - świadczenia o charakterze ciągłym, - obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania świadczeń, - przypadki w jakich wystawienie faktury skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego, - otrzymanie zaliczki a data powstania obowiązku podatkowego, - data powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniach realizowanych poza terytorium Polski, - obowiązek podatkowy przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych, 3.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-vat-19-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Okres I Wojny -wiatowej - Notatki- Historia Polski 68%

Do tego momentu sprawa Polska w wojnie nie istniała Legiony polskie okazały się siłą marginalną, Piłsudskiemu nie udało się wzniecić w królestwie powstania.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/15/okres-i-wojny-wiatowej-notatki-historia-polski/

15/03/2015 www.pdf-archive.com

Podatek od nieruchomości 15.01.2015 64%

Obowiązek podatkowy – moment powstania i wygasania • istnienie przedmiotu opodatkowania • rozpoczęcie użytkowania przedmiotu opodatkowania • likwidacja przedmiotu opodatkowania 5.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-od-nieruchomo-ci-15-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

PŁATNIK 29.04.2015 64%

AGNIESZKA RUTECKA – specjalista, zawodowo związana z programem Płatnik od jego powstania czyli od 15 lat.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/14/p-atnik-29-04-2015/

14/04/2015 www.pdf-archive.com

PŁATNIK 28.05.2015 64%

AGNIESZKA RUTECKA – specjalista, zawodowo związana z programem Płatnik od jego powstania czyli od 15 lat.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/07/p-atnik-28-05-2015/

07/05/2015 www.pdf-archive.com

Z-Media Publishing 64%

Równocześnie podjęte zostaną kroki zaradcze na występujące słabości, do których zalicza się możliwośd powstania konkurencji, odpływ klientów od naszych usług lub mafijne szantaże

https://www.pdf-archive.com/2015/06/18/z-media-publishing/

18/06/2015 www.pdf-archive.com

pm w1 prezentacja 64%

Geneza powstania i rozwoju mechatroniki jako nauki multidyscyplinarnej.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w1-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

Scenariusz 64%

R.I.P GABE THE DOG 1.WNĘTRZE, KORYTACH, NOC Ciemność, rozjaśniana przez migające światła żyrandoli, na ścianach wiszą wydrukowane memy, podpisane datami ich powstania.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/28/scenariusz/

28/01/2017 www.pdf-archive.com

Pakt Piłsudski-Lenin 63%

Celowość powstania Paktu Piłsudski – Lenin uzasadnia Zychowicz pilną potrzebą krytycznej refleksji i sprzężonej z nią debaty nad przełomowymi wydarzeniami historii Polski, tak jakby dotychczas nie miało to miejsca2.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/20/pakt-pi-sudski-lenin/

20/08/2016 www.pdf-archive.com

Podanie do SLO 63%

- nie można wybrać jednocześnie historii i biologii język polski lub matematyka wiedza o społeczeństwie lub informatyka (warunek powstania grupy fakultatywnej realizującej rozszerzenie – co najmniej 4 uczniów!) Komplet dokumentów należy składać w dni nauki szkolnej od 27 marca 2013r.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/podanie-do-slo/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

Idea powstania naszego bloga 62%

IDEA POWSTANIA NASZEGO BLOGA Opracowanie:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/24/idea-powstania-naszego-bloga/

24/06/2015 www.pdf-archive.com

oferta-kurs 62%

Dziedzina szkolenia Ilość godzin Zajęcia teoretyczne Historia i idea powstania Flair'u 1 Rodzaje flair 1 Organizacja oraz wyposarzenie flair baru 1 Stowarzyszenia, mistrzowie, konkursy 1 Zajęcia praktyczne Working flair 15 Exhibition flair 7 Speed Flair 2 Free pouring 3 Sposoby i rodzaje nalań 2 Egzamin teoretyczny 0,5 Egzamin praktyczny 1,5 Promocyjna Cena kursu tylko dla uczniów ZS nr.1 w Sanoku 350zł

https://www.pdf-archive.com/2015/01/13/oferta-kurs/

13/01/2015 www.pdf-archive.com

Biuletyn PTA grudzień 2017 61%

Gronostajowa 9, 30 387 Kraków SKŁADAJĄC PAŃSTWU ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PRAGNĘ PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM KOLEŻANKOM I KOLEGOM, KTÓRZY PRZESŁALI PONIŻSZE INFORMACJE I PRZYCZYNILI SIĘ DO POWSTANIA 20 BIULETYNU PTA 2 POLSKIE TOWARZYSTWO ANTROPOLOGICZNE ZARZĄD GŁÓWNY Przewodniczący prof.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/17/biuletyn-pta-grudzie-2017/

17/12/2017 www.pdf-archive.com

PDOF 30.01.2015 59%

zmiana momentu powstania przychodu przy zaliczkach, c.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/pdof-30-01-2015/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

2 rozwoj binowa 56%

RS/548160/3/20150706081045 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma JURKOWSKI 2.Imiona TADEUSZ 3.Numer PESEL/REGON 56091406375 4.Numer KRS ****** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KOPROWSKI 2.Imiona MIECZYSŁAW ZBIGNIEW 3.Numer PESEL/REGON 59080608891 4.Numer KRS ****** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma LITKIEWICZ 2.Imiona DARIUSZ BRONISŁAW 3.Numer PESEL/REGON 67061600819 4.Numer KRS ****** Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu Brak wpisów Rubryka 2 - Organ nadzoru Brak wpisów Rubryka 3 Brak wpisów Strona 3 z 5 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-rozwoj-binowa/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 13.04.2015 56%

• ogólna zasada powstawania obowiązku podatkowego, • usługi wykonywane częściowo, • obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach ciągłych, • obowiązek podatkowy przy zaliczkach, • data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego (sprzedaż mediów, usług najmu, dzierżawy, leasingu, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru mienia, usług budowlanych).

https://www.pdf-archive.com/2015/03/20/podatek-vat-13-04-2015/

20/03/2015 www.pdf-archive.com

1k konwersi 55%

Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski Brak wpisów Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTA GRYFIŃSKI Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu REPREZENTACJA ŁĄCZNA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-konwersi/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

Biuletyn PTA 2019 55%

Dociekania te zwieńczyła praca doktorska, która w momencie swojego powstania była pierwszą w okresie powojennym wyczerpującą charakterystyką morfologii ciała przedstawicieli lekkiej atletyki (Zróżnicowanie morfologiczne czołowych lekkoatletów Polski, Materiały i Prace Antropologiczne, 60, 1962).

https://www.pdf-archive.com/2019/12/24/biuletynpta2019/

24/12/2019 www.pdf-archive.com