Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «powstanie»:


Total: 44 results - 0.059 seconds

Mariusz Jan Gosiński - Biblia Zombiryczna 100%

„I powstanie umarły w imię mocy samaela.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/01/mariusz-jan-gosi-ski-biblia-zombiryczna/

01/06/2016 www.pdf-archive.com

Tamtej jesieni serca chwyciły za broń 92%

“Powstanie listopadowe 1830-1831” Reżyseria:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/tamtej-jesieni-serca-chwyci-y-za-bro/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Mariusz Jan Gosiński - Biblia Zombiryczna CZ. 7 84%

Niech powstanie prawdziwy kult Szatana - Satanizm Zombiryczny.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/31/mariusz-jan-gosi-ski-biblia-zombiryczna-cz-7/

31/08/2016 www.pdf-archive.com

Egzamin Cywilizacja 79%

Sargon I - państwo Akad - powstanie państwa - Od połowy III tysiąclecia wiodącym plemieniem wśród semitów byli Akadowie - zasiedlanie sumeryjskiej część Międzyrzecza, tworząc pierwszą monarchię między Eufratem i Tygrysem.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/egzamin-cywilizacja/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 68%

1) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub zawyżenie straty podatkowej;

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

wezwanie-do-zaplaty 67%

……………….….., dnia ………….……  (miejscowość, data)  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………          (dane wierzyciela)      …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………  …………………………………………            (dane dłużnika)      W E Z W A N I E   D O   Z A P Ł A T Y    W  związku   z  nieuregulowaniem  przez  Państwa  płatności  wynikających   z  ……………..  …………………………………………………………………………………………....…………..  (okoliczności powodujące powstanie zobowiązania po stronie kontrahenta)    wzywam  do  zapłaty  kwoty  wynikającej  z  w/w  dokumentu/ów  tj. …………….. zł w terminie …..…  dni od otrzymania wezwania.    Proszę  o  przelanie  powyższej  kwoty  na  rachunek  bankowy  o  numerze:  …………………………………………………………………………………………………....………..    W  przypadku  nieuregulowania  długu  w  wyznaczonym  terminie  zostaną  naliczone  odsetki,  a  sprawa  zostanie  skierowana  do  sądu,  jednocześnie  narażając  Państwa  na  dodatkowe  koszty  związane z postępowaniem procesowym.    Z poważaniem    ……………………..………………..  (imię i nazwisko wysyłającego wezwanie)    ………………………  (podpis) 

https://www.pdf-archive.com/2016/05/23/wezwanie-do-zaplaty/

23/05/2016 www.pdf-archive.com

sprawozd z dzial jedn za rok 2016 67%

W dniu 3 czerwca, na zaproszenie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, delegacja z naszej jednostki uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających powstanie Związku Floriańskiego, zorganizowanych w Sali Kolumnowej Sejmu.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/14/sprawozd-z-dzial-jedn-za-rok-2016/

14/01/2017 www.pdf-archive.com

Margozin 2013(12) Czerwiec 65%

2 N u m er 1 2 Czerwi ec 201 3 1 2 – tyle numerów Margozin ukazało się 1 3 – tyle osób miało wkład w powstanie dotychczas 89 – tyle artykułów pojawiło się na stronie Margozin.pl 731 – tyle napisaliście komentarzy na stronie Margozin.pl 1 25 – tyle komentarzy zostało zablokowanych ze względu na ich wulgarną treść 60 743 – tyle osób przeczytało najpopularniejszy artykuł:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/margozin-2013-12-czerwiec/

15/04/2016 www.pdf-archive.com

Pismo - STRAŻ DLA ZWIERZĄT 61%

Powstanie tego rodzaju placówki dowodzi tezie, że nasze wspólne marzenia dążące do szczęścia wszystkich zwierząt w Polsce i na świecie są możliwe do fizycznego zrealizowania, mimo jawnego i trudnego do zrozumienia sprzeciwu wielu środowisk.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/08/pismo-stra-dla-zwierz-t/

08/10/2012 www.pdf-archive.com

Wyszkowski 2016-04-27 58%

    Oświadczenie     Gdańsk, 27. 04.2016 r.     Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, powstanie KOD, "listu trzech prezydentów" ma głębokie podłoże w  braku lustracji i dekomunizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości po 1989 r. Ten PRL‐owski wymiar  sprawiedliwości nie dopuścił do osądzenia komunistycznych zbrodniarzy, na gen. Czesławie Kiszczaku kończąc.   Byli prezydenci, jak Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski czy  Bronisław Komorowski zadbał i  o to, aby  komunistyczni zbrodniarze chowani byli z państwowymi honorami na Powązkach.   Byli ministrowie spraw  zagranicznych ‐ sygnatariusze listu w okresie PRL‐u byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy.   Okazuje  się obecnie, że wśród obecnych sędziów najwyższych gremiów polskiego sądownictwa znajdują się także ci,  którzy figurują w rejestrach Służb Specjalnych. W tym gronie znalazł się także Lech Wałęsa, który dotąd nie  rozliczył się ze swego uwikłania we współpracę z SB. Wśród zatroskanych o przestrzeganie konstytucji i  demokracji znalazł się ‐ co nas dziwi ‐ prof. Ryszard Bugaj. Władysław Frasyniuk, nas nie zaskoczył, bo miał  zawsze poglądy zbliżone do lewicowych. Czy grono o takiej przeszłości ma być wyrocznią stosowania prawa i  pouczania nas jaka ma być demokracja? To grono rości sobie prawo nazywania pozostałej części Polaków,  którzy, nie podzielają ich poglądów nacjonalistami lub prawie faszystami.    Należy sobie postawić pytanie czy sygnatariusze Listu i KOD‐y mają moralne prawo aby po 26 latach utrwalania  systemu PRL‐owskiego sądownictwa, braku weryfikacji kadr zarzucać obecnemu rządowi łamanie Konstytucji     i demokracji. Obsada Trybunału Narodowego z jego politycznym podporządkowaniem PO dobitnie świadczy o   jego  upolitycznieniu.  Na  przestrzeni  tych  lat  kiedy sprawowało władzę PO‐PSL, lub postkomuniści prawo i  Konstytucja były łamane wielokrotnie. Czy byli Prezydenci mają prawo pouczać o szacunku do prawa i  Konstytucji kiedy sprawując władzę stosowali prawo łaski wobec oczywistych bandytów i przestępców  kolegów‐ministrów? Dlaczego na przestrzeni ostatnich 25 lat nie osądzono „moskiewskiej pożyczki”, afery  Rywina, afery taśmowej itp? Gdzie byli w ostatnich 25 latach sygnatariusze Listu, sędziowie, dziś  tak aktywni w  obronie konstytucji, kiedy  w polskich sądach poniżano ludzi represjonowanych w PRL, kiedy upominali się o  odszkodowani za czas represji? Ani razu nie usłyszeliśmy, aby w obronie tych ludzi stanęli prezydenci Lech  Wałęsa, Bronisław Komorowski czy Władysław Frasyniuk. Rząd PO‐PSL na koniec kadencji uchwalił ustawę o  pomocy dla ludzi represjonowanych w PRL, która obraża tych dla których była uchwalona. Gdzie byli wówczas,  prokuratorzy, sędziowie, dziś tak aktywni, np.  prof. Andrzej Zoll i Adam Strzembosz mieniący się stróżami  prawa? Gdzie byli profesorowie Andrzej Zoll i Adam Strzembosz kiedy  warszawskie  sądy skazywały na  drakońskie  wyroki min. Mariusza Kamińskiego i Zygmunta Miernika?  Te same sądy przyznawały wysokie  odszkodowania za niesłuszne zatrzymania byłych funkcjonariuszy policji, sędziów, burmistrza Władysławowa,  min Janusza Kaczmarka. Czy wymiar sprawiedliwości, tak niesprawiedliwy i niesprawny powinien istnieć dalej  w takim kształcie?. Oto są pytanie także do autorów Listu.    My, byli działacze Solidarności i więźniowie polityczni z lat 1980‐89 o chrześcijańsko‐patriotycznych poglądach,  zepchnięci na margines przez byłych prominentnych działaczy Solidarności, oświadczmy, że naród w 2015 roku  dokonał demokratycznego wyboru władz i je należy szanować a nie wzywać do bratobójczych walk na ulicach  miast. Kto do tego nawołuje jest przestępcą. W ostatnim wieku najeźdźcy przelali już dużo polskiej krwi. Polscy  komuniści także  pozostaną w pamięci narodu  jako ci, którzy sprawując władzę w imieniu obcego mocarstwa  dopuścili się zbrodni i represji. Sygnatariusze Listu zamiast apelować o zgodę, zaproponować rozwiązanie  konfliktu wokół Trybunału ‐ zaostrzają go. Z treści Listu wynika, że siły sprawujące rządy do 2015 roku, to  jedyne, które mogą rządzić w Polsce i to należy im umożliwić nawet  walcząc na ulicach miast. My, szanujemy  opozycję ale wymagamy tez szacunku dla legalnie wybranej  władzy. O to walczyliśmy także w więzieniach  panowie Prezydenci i byli opozycjoniści. My nie przypisujemy sobie takich zasług i prawa jak wy, aby pouczać  Polaków.    My, byli więźniowie nie pójdziemy walczyć z Wami na ulicach polskich miast, liczymy na nasz naród, który  pokornie i cierpliwie znosi wasze hałaśliwe błagania o wsparcie do instytucji Unii Europejskiej i do  zaprzyjaźnionych  mediów na zachodzie.  Jesteśmy przekonani,  że i gdy  zajdzie potrzeba większość narodu  poprze rząd, który wybrał.     Stanisław Fudakowski  Sekrerarz     Andrzej Osipów  Wiceprezes     Czesław Nowak  Prezes 

https://www.pdf-archive.com/2016/04/27/wyszkowski-2016-04-27/

27/04/2016 www.pdf-archive.com

konferencja 2017 57%

Adama Mickiewicza w Poznaniu „Powstanie i struktura organizacyjna sotni UPA „Udarnyk”–7 pod dowództwem Hryhorija Jankowskiego ps.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/konferencja-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

III C 170 16 54%

istotnie przewiduje możliwość przekazania przez sąd rejonowy sprawy do rozpoznania sądowi okręgowemu w sytuacji, gdy przy jej rozpoznawaniu powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/01/iii-c-170-16/

01/03/2016 www.pdf-archive.com

Ho Chi Minh. Wietnamski Gomułka i jego nacjonalkomunizm 54%

Powstanie ostatecznie upadło, a jego dowódczynie, siostry Trung, popełniły honorowe samobójstwo.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/ho-chi-minh-wietnamski-gomu-ka-i-jego-nacjonalkomunizm/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Katalog - SHANTI 52%

Ponadto olej wspomaga gojenie się ran, spowalnia starzenie i opóźnia powstanie zmarszczek, nawilża i wygładza skórę oraz działa łagodząco przy chorobach skóry.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/24/katalog-shanti/

24/05/2012 www.pdf-archive.com

Katalog - SHANTI 52%

Ponadto olej wspomaga gojenie się ran, spowalnia starzenie i opóźnia powstanie zmarszczek, nawilża i wygładza skórę oraz działa łagodząco przy chorobach skóry.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/29/katalog-shanti/

29/06/2012 www.pdf-archive.com

MWN Wyd Nr 1 (1) 51%

Być może w niedalekiej przyszłości powstanie nowy serwer.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/13/mwn-wyd-nr-1-1/

13/01/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin Zlotu 51%

Organizator zastrzega sobie prawo usuwania z terenu zlotu uczestników, którzy nie przestrzegają postanowień niniejszego Regulaminu, stwarzają swoim postępowaniem niebezpieczeństwo dla innych uczestników zlotu, ewentualnie powstanie jakichkolwiek szkód w mieniu.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/regulamin-zlotu/

06/03/2018 www.pdf-archive.com

Katalog - SHANTI 51%

Ponadto olej wspomaga gojenie się ran, spowalnia starzenie i opóźnia powstanie zmarszczek, nawilża i wygładza skórę oraz działa łagodząco przy chorobach skóry.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/16/katalog-shanti/

16/05/2012 www.pdf-archive.com

referat-informatyka 51%

Jeżeli natomiast mowa o licencjach otwartych to ich powstanie stanowiło niezwykły przełom w świecie prawa autorskiego.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/14/referat-informatyka/

14/01/2018 www.pdf-archive.com

Okres I Wojny -wiatowej - Notatki- Historia Polski 51%

Tak dość żywiołowo wybuchło Powstanie Wielkopolskie.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/15/okres-i-wojny-wiatowej-notatki-historia-polski/

15/03/2015 www.pdf-archive.com

spis ksiązek1 51%

czwartaków z.poniatowski, r.zelwiański 1979 85 Pomnik dowódcy j.jażwiec 1970 86 Chlebem i solą Zbigniew wróblewski 1980 87 Dzwon na trwogę Waclawa komarnicka 1934 88 Listy józefa i lucyny kotarbińskich Zofia jasińska 1978 89 Dwie prawdy westerplatte-hubalczycy Wańkowicz 1981 90 Nowele III Konopnicka 1974 91 Żołnierze lat wojny i okupacji Jerzy rydłowski 1971 92 Ogień Henri barbusse 1953 93 Pióro ze skrzydeł Meissner 1973 94 Encyklopedia popularna PWN 95 Okrótny biegun Centkiewiczowie 1970 96 Chłopcy z tamtych lat Praca zbiorowa 1978 97 Córka kapitana dama pikowa Aleksander puszkin 1989 98 Kieszonkowa encyklopedia praktycznej uprawy roślin domowych Teresa marcinów 1992 99 Spotkania z filozofią Adam sikora 1965 100 Bal noworoczny Brygid brophy 1966 101 Nowele wybrane Sienkiewicz 1971 102 Milczenie morza Vercors 1966 1966 103 Śluby panieńskie Fredro 1956 104 Powstanie warszawskie Zenon kliszko 1968 105 Trzy dni wakacji Vaclav ctvretek 1976 106 Zbrodnie kary i kariery Sobański tomasz 1976 107 Nowele Konopnicka 1974 108 Utwory wybrane Słowacki 1964 109 Wybór nowel Prus 1965 110 Regulaminy harcerskich sprawności indywidualnych imprez sportowych i odznak turystycznych Związek harcerstwa polskiego 1972 111 Powszechna samoobrona sprawą każdego obywatela MON 1970 112 Poradnik społecznego propagandzisty ochrony przeciw pożarowej Henryk ołdakowski 1968 113 Grażyna Mickiewicz 1982 114 Mordercy z selbstschutzu Antoni witkowski 1986 115 Ludzie stamtąd Maria dabrowska 1976 116 Korsarz Joseph conrad 1974 117 Łatwa metoda gruntownego nauczenia się w krótkim czasie języka angielskiego Hugo berger 1915 118 Gdańsk port szlacheckiej rzeczypospolitej m.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/04/spis-ksi-zek1/

04/12/2014 www.pdf-archive.com