Search


PDF Archive search engine
Last database update: 06 March at 11:52 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pozwana»:


Total: 16 results - 0.048 seconds

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 100%

Przewidziano jedynie maksymalny okres ubezpieczenia – 108 miesięcy, w ramach których strona pozwana może dowolnie przedłużać ochronę ubezpieczeniową, a powodowie nie mają na tę decyzję żadnego wpływu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 93%

umowę kredytu na cele mieszkaniowe, natomiast strona pozwana jest Bank (...) S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Wrocław I C 188 16 91%

w W., którego następcą prawnym jest strona pozwana, umowę kredytu mieszkaniowego (...) nr (...).

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-wroc-aw-i-c-188-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 87%

strona pozwana poinformowała powodów, iż decyzją Zarządu Banku odpowiednio od dnia 10 listopada 2008r.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 74%

Dalej podnieśli, iż pozwana spółka przyznała sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości zadłużenia konsumenta oraz kosztu kredytu.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 60%

Następnie w 2010 roku strona pozwana wypowiedziała powódce umowę pożyczki z uwagi na zaległości w jej spłacie.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 58%

Apelację od powyższego wyroku wniosła strona pozwana, zaskarżyła go w części – w zakresie pkt.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

SR Torun I C 1430 16 (mBank UNW) 52%

Strona pozwana wskazała ponadto, że w przypadku ubezpieczenia niskiego wkładu zachodzi ekwiwalentność świadczeń stron.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/sr-torun-i-c-1430-16-mbank-unw/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 47%

W wyniku powyższego strona pozwana w sposób jednostronny decydowała o łączącej ją z powodami umowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 41%

strona pozwana poinformowała powódkę, iż decyzją Zarządu Banku od dnia 25 maja 2006r.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 38%

Strona pozwana Bank (…) S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 31%

Strona pozwana podniosła zarzut braku zasadności roszczeń dochodzonych pozwem co do zasady oraz co do wysokości, a także zarzut przedawnienia roszczenia o zwrot nadpłaconych odsetek, w szczególności za okres od dnia uruchomienia kredytu do dnia wniesienia do Sądu pozwu w przedmiotowej sprawie, bowiem roszczenie dochodzone pozwem dotyczy świadczenia okresowego (odpowiedź na pozew, k.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 31%

Zgodnie z umową strona pozwana miała spłacać kredyt w złotych według ceny sprzedaży franka szwajcarskiego obowiązującej w banku w dniu wpłacenia konkretnej raty.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 30%

Tym samym, zdaniem strony powodowej cała umowa kredytu była nieważna, a pozwana powinna zwrócić powódce całość wpłaconych dotychczas rat, przy czym żądanie pozwu ograniczało się wyłącznie do kwot uiszczonych w okresie od zawarcia umowy, do dnia 6 października 2010 roku, tj.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 30%

Na wstępie należy stwierdzić, że wskazane postanowienia umowne nie zostały indywidualnie uzgodnione z powodem, czego strona pozwana nie kwestionowała.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 29%

W dalszej kolejności strona pozwana podniosła, iż odroczenie terminu utraty mocy obowiązującej przepisów uznanych za niekonstytucyjne oznacza, że do momentu wskazanego w sentencji wyroku Trybunału przepisy te obowiązują, tym bardziej, że w przepisach ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw wskazano, że (...), któremu nadano klauzulę wykonalności na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowuje moc tytułu wykonawczego także po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (art.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com