Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pozwanego»:


Total: 27 results - 0.024 seconds

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 100%

o zapłatę I.zasądza od pozwanego (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 97%

Powodowie podkreślili, że z treści umowy kredytu nie wynikały zasady ustalania przez pozwanego kursu sprzedaży i kursu kupna (...).

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

I C 94 17 SR Rawicz Kredyt Bank 96%

2/ zasądza od powodów solidarnie na rzecz pozwanego kwotę 3 617,00 (trzy tysiące sześdset siedemnaście 00/100) z tytułu kosztów postępowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/26/i-c-94-17-sr-rawicz-kredyt-bank/

26/10/2017 www.pdf-archive.com

SR Torun I C 1430 16 (mBank UNW) 92%

zasądza od pozwanego (...) S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/sr-torun-i-c-1430-16-mbank-unw/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 90%

odstępuje od obciążania powódki kosztami procesu na rzecz pozwanego.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 85%

wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powódki na rzecz pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz zwrotu kwoty 17 złotych poniesionej przez pozwanego tytułem opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 85%

legitymującej się numerem PESEL (...) na rzecz pozwanego Banku (...) S.A z siedzibą we W.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 84%

zasądza od pozwanego ----------------------- S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

VI ACa 1930 13 wyrok i uzasadnienie 84%

zarządza publikację wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na koszt pozwanego.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/vi-aca-1930-13-wyrok-i-uzasadnienie/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 84%

wnieśli o zasądzenie od pozwanego (...) Bank S.A.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 83%

Sygn.akt IIC 20 7 8 /1 6 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 9 sierpnia 2016 roku powodowie .wnieśli o zasądzenie od pozwanego Raiffeisen Bank Polska SA.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 81%

Ponadto waloryzacja rat kredytów udzielanych na podstawie umowy o kredyt zawartej przez strony odbywa się w oparciu o tabele kursowe sporządzane przez pozwanego, które to uprawnienie nie jest formalnie uregulowane.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

II CZ 59 17 mBank 79%

i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r., jako nienależnie pobranej przez pozwanego tytułem odsetek od kredytu, który jej udzielił.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/ii-cz-59-17-mbank/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 72%

na rzecz pozwanego (...) Bank (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 72%

domagał się zasądzenie od pozwanego Banku (...) spółce akcyjnej we W.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 71%

Ustalaniem kursu walut ujętych w tabeli pozwanego banku zajmują się pracownicy zatrudnieniu w jednostce (...) S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 71%

w dniu 25 sierpnia 2015 r., zaopatrzonego w klauzulę wykonalności przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach w dniu 08 października 2015 r., mocą postanowienia z dnia 02 października 2015 r., jak również zasądzenia od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych /pozew – k.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 67%

zasądza od pozwanego Banku (…) Spółki Akcyjnej w W.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 59%

na rzecz pozwanego P.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 59%

(2) wnieśli o zasądzenie od pozwanego (...) Bank (...) S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 54%

akt XXVII Ca 3477/16 UZASADNIENIE Powód xxxxxxxx pozwem z dnia 10 lipca 2015 roku domagał się zasądzenia od pozwanego xxxxxx S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

III C 170 16 51%

oceny skutku zastosowanych przez pozwanego klauzul uznanych za niedozwolone, w świetle art.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/01/iii-c-170-16/

01/03/2016 www.pdf-archive.com