Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 January at 18:59 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pozyskanie»:


Total: 14 results - 0.031 seconds

plan dzial jedn na rok 2017 100%

Pozyskanie nowych członków OSP, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z uwzględnieniem drużyn dziewczęcej i chłopięcej.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/14/plan-dzial-jedn-na-rok-2017/

14/01/2017 www.pdf-archive.com

Z-Media Publishing 71%

Głównym celem przygotowanego przez nas planu jest pozyskanie wsparcia oraz bazy klientów nowopowstałych lokali.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/18/z-media-publishing/

18/06/2015 www.pdf-archive.com

sprawozd z dzial jedn za rok 2016 71%

Jednostka poczyniła starania o pozyskanie dodatkowych funduszy na doposażenie umundurowania i sprzętu m.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/14/sprawozd-z-dzial-jedn-za-rok-2016/

14/01/2017 www.pdf-archive.com

Case Study Solidstudio 71%

klient Solidstudio wielkość branża 15 osób IT 1 wyzwanie Celem Pawła było pozyskanie dodatkowych projektów z rynków zachodnich.

https://www.pdf-archive.com/2019/06/18/case-study-solidstudio/

18/06/2019 www.pdf-archive.com

Kosztorys Wesela 2018 (1) 63%

Przygotowanie merytoryczne zasobów muzycznych, pozyskanie utworów z listy ulubionych piosenek Klienta, przygotowanie techniczne potrzebnego sprzętu, transport sprzętu do miejsca imprezy, obsługa sprzętu audio i sterowanie światłami, instalacja rampy, głośników zewnętrznych, obsługa multimedialna.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/26/kosztorys-wesela-2018-1/

26/02/2018 www.pdf-archive.com

1 62%

Akwizycja wiedzy – Pozyskanie wiedzy od wielu ekspertów:

https://www.pdf-archive.com/2015/09/22/1/

22/09/2015 www.pdf-archive.com

ciąga 55%

rozpoznanie dotychczasowego dorobku w danej problematyce, sformułowanie niebanalnego problemu badawczego, pozyskanie informacji wykorzystywanych w kompilacyjnym potwierdzaniu hipotez badawczych, osadzenie rezultatu procesu badawczego w literaturze przedmiotu.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Siec 51%

Operacyjnym celem projektu jest przygotowanie infrastruktury i promocja idei OIU w środowisku NGO, pozyskanie stałych partnerów sieci, wypracowanie metodologii współpracy i obywatelskiego lobbingu w parlamencie.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/05/siec/

05/11/2012 www.pdf-archive.com

ppz-regulamin 45%

www.poznajpomorzezachodnie.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/07/ppz-regulamin/

07/10/2013 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 43%

Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Zamawiający.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 34%

W przedmiotowej zaciągniecie przez powodów kredytu służyć miały celom inwestycyjnym, celem było pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie inwestycji kapitałowych powodów lecz nie było związane z działalnością zawodową ani gospodarczą powodów.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 30%

_ rozpoznanie dotychczasowego dorobku w danej problematyce, _ sformułowanie niebanalnego problemu badawczego, _ pozyskanie informacji wykorzystywanych w kompilacyjnym potwierdzaniu hipotez badawczych, _ osadzenie rezultatu procesu badawczego w literaturze przedmiotu.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK 30%

W tym zakresie wskazano, że powódka ubiegając się o kredyt chciała osiągnąć określone cele jak pozyskanie środków na sfinansowanie zakupu nieruchomości i uzyskaniu niskiego oprocentowania kredytu w walucie CHF.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/30/i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk/

30/09/2017 www.pdf-archive.com

umowa 26%

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje również pozyskanie z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com