Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 January at 21:10 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pracodawca»:


Total: 8 results - 0.02 seconds

MPiPS-Portal Publicznych Służb Zatrudnienia 100%

NIE Pracodawca pokrywa koszty przejazdu do Polski:

https://www.pdf-archive.com/2013/10/30/mpips-portal-publicznych-s-u-b-zatrudnienia/

30/10/2013 www.pdf-archive.com

Elementy CV oraz listu motywacyjnego 100%

● Co nasz przyszły pracodawca zyska, zatrudniając właśnie nas.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/16/elementy-cv-oraz-listu-motywacyjnego/

16/04/2020 www.pdf-archive.com

Emilia Kaja Abramczyk KL 2g 100%

● Co nasz przyszły pracodawca zyska, zatrudniając właśnie nas.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/16/emilia-kaja-abramczyk-kl-2g/

16/04/2020 www.pdf-archive.com

MS All - oferta ICG Sp. z o.o. 92%

(22) 242 42 42 Karta MultiSport Classic (umożliwia 1 wejście dziennie, dostęp do blisko 2000 obiektów, prawie 25 dyscyplin) Karta MultiActive (korzystanie zgodnie z liczbą wejść zapisanych na karcie, maksymalnie raz dziennie, dostęp do ponad 1700 obiektów i ponad 20 dyscyplin) Dzięki programowi MultiSport pracodawca zyskuje:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/22/ms-all-oferta-icg-sp-z-o-o/

22/07/2015 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 85%

Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Wniosek 85%

Jak wiadomo, żaden pracodawca nie jest zachwycony gdy jego pracownik przychodzi po podwyżkę.

https://www.pdf-archive.com/2011/11/09/wniosek/

09/11/2011 www.pdf-archive.com

słownik terminów prawnych KDK 68%

Dyscyplinarne zwolnienie Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

https://www.pdf-archive.com/2018/03/15/s-ownik-termin-w-prawnych-kdk/

15/03/2018 www.pdf-archive.com

Karta charakterystyki kamienie marmurowe POLARIS 66%

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić środki ochrony indywidualnej właściwe do wykonywanych prac oraz spełniające wszystkie wymagania, w tym ich konserwację i oczyszczanie.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/02/karta-charakterystyki-kamienie-marmurowe-polaris/

02/05/2016 www.pdf-archive.com