Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pracownika»:


Total: 33 results - 0.018 seconds

1-scalone(1) 100%

- zarządzanie fakturami - komunikacja między pracownikami - zgłaszanie usterek urządzeń wraz z historią usterek - rezerwacja stref w danym parku - zarządzanie rezerwacjami przez pracownika - tworzenie list zakupowych brakujących części - stany magazynowe części do urządzeń - ustalanie grafiku pracowników wraz z urlopami - przypisawanie uprawnień do danego typu użytkownika - powiadomienia systemowe oraz e-mail 01.

https://www.pdf-archive.com/2019/04/16/1-scalone1/

16/04/2019 www.pdf-archive.com

Kolokwium2014 95%

Zlecenie wymagające kwalifikacji musi być realizowane przez pracownika posiadającego kwalifikacje do realizacji zleceń operacje danego typu.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/kolokwium2014/

24/06/2017 www.pdf-archive.com

Urlopy wypoczynkowe 94%

3 e-prawapracownika.pl Można przyjąć metodę zaokrąglania wymiaru urlopu do pełnego dnia, chociaż nie ma przepisu który uprawniałby do tego ale jest to z korzyścią dla pracownika.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/urlopy-wypoczynkowe/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

słownik terminów prawnych KDK 90%

Dyscyplinarne zwolnienie Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

https://www.pdf-archive.com/2018/03/15/s-ownik-termin-w-prawnych-kdk/

15/03/2018 www.pdf-archive.com

ref2.PDF 86%

Grupa Adweb Bartłomiej Juszczakowski REFERENCJE Dane personalne pracownika:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/ref2/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

notatka 2 85%

Symulacja 3 – W tej symulacji przeniosłem jedynie jednego pracownika z działu drugiego do trzeciego.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/05/notatka-2/

05/11/2014 www.pdf-archive.com

Pismo do przychodni OŚWIADCZENIA O ODMOWIE (1 ostatnie) 82%

bilansu sześciolatka w przypadku mojego dziecka, niniejszym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie na piśmie, na jakiej podstawie prawnej i na podstawie jakich formalnych uprawnień pracownika medycznego/placówki medycznej, zostały wystosowane powyższe żądania i groźby.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/pismo-do-przychodni-o-wiadczenia-o-odmowie-1-ostatnie/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 100 75%

Zakres ochrony ubezpieczeniowej Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek COVID-19 trwający minimum 7 dni (maksymalna kwota wypłaty za 14 dni) Pobyt Ubezpieczonego na OIOM spowodowany COVID-19 kwota wypłaty nie zależy od liczby dni spędzonych na OIOM COVID-19 Assistance Składka roczna za Pracownika Wariant 100 wysokość świadczeń 100 PLN / 1dzień (maks.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-100/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 200 75%

Zakres ochrony ubezpieczeniowej Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek COVID-19 trwający minimum 7 dni (maksymalna kwota wypłaty za 14 dni) Pobyt Ubezpieczonego na OIOM spowodowany COVID-19 kwota wypłaty nie zależy od liczby dni spędzonych na OIOM COVID-19 Assistance Składka roczna za Pracownika Wariant 200 wysokość świadczeń 200 PLN / 1dzień (maks.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-200/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Generali Covid19 Oferta 300 75%

Zakres ochrony ubezpieczeniowej Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek COVID-19 trwający minimum 7 dni (maksymalna kwota wypłaty za 14 dni) Pobyt Ubezpieczonego na OIOM spowodowany COVID-19 kwota wypłaty nie zależy od liczby dni spędzonych na OIOM COVID-19 Assistance Składka roczna za Pracownika Wariant 300 wysokość świadczeń 300 PLN / 1dzień (maks.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/generali-covid19-oferta-300/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Jak zbudować efektywny zespół projektowy 73%

Jakimi sposobami wydobyć indywidualny potencjał pracownika Jakie strategie zwiększą efektywność Twojego zespołu Co jest sekretem wykorzystywania różnorodności Jak zarządzać konfliktami w zespole Jak skutecznie motywować Jak dostosować style zarządzania do sytuacji niska motywacja Inspiring People JAK ZBUDOWAĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ PROJEKTOWY STWÓRZ EFEKTYWNY ZESPÓŁ JUŻ TERAZ!

https://www.pdf-archive.com/2014/08/28/jak-zbudowa-efektywny-zesp-projektowy/

28/08/2014 www.pdf-archive.com

navstevni-rad-pl 68%

Informacje o wysokości opłat oraz o zakresie udzielanych ulg są do dyspozycji u pracownika Centrum Obsługi Zwiedzających oraz na stronie internetowej www.pivovar.radegast.cz.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/25/navstevni-rad-pl/

25/11/2016 www.pdf-archive.com

CZAS PRACY 17.03.2015 68%

- układ zbiorowy - regulamin pracy - obwieszczenia dotyczace czasu pracy • Okres rozliczeniowy, tydzień pracy i doba pracownicza, norma i wymiar czasu pracy • Obowiązkowy odpoczynek pracownika • Czas pracy w podróży służbowej • Systemy i rozkłady czasu pracy – możliwe korzyści i ograniczenia - podstawowy system czasu pracy - równoważny czas pracy - dozór i pilnowanie mienia - ruch ciągły - przerywany czas pracy - zadaniowy czas pracy, indywidualny rozkłąd czasu pracy, skrócony tydzień czasu pracy - system pracy weekendowej • Ewidencja czasu pracy, lista obecności • Praca w godzinach nadliczbowych, dyżury, wyjścia osobiste • Praca w porze nocnej • Praca w niedziele i święta • Czas pracy osób niepełnosprawnych 2.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/czas-pracy-17-03-2015/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

Formularz-zgłoszeniowy-Dzień-Sportu-WZiKS 68%

Potwierdza się, że w/w są studentami i pracownikami naszej (go) katedry (instytutu) Pieczątka i czytelny podpis pracownika katedry/instytutu ................................................................

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/formularz-zg-oszeniowy-dzie-sportu-wziks/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

ref1.PDF 68%

Kryspinów 357 32-060 Liszki Referencje pracownika Pan Sebastian Korzeniak pracował w firmie Signalco Ltd.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/ref1/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

bledy-wrzesien 68%

Po odsłuchaniu rozmowy wina leży po stronie naszego pracownika.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/10/bledy-wrzesien-1/

10/09/2016 www.pdf-archive.com

Wegiel do drukupdf 68%

Brutto - 30% (zysku brutto, które wynosi 1.800zł) 6.000zł-1800zł= 4.200zł(netto) Po oplaceniu podatku nasz bilans wynosi 4.200zł (netto) Zakładając że węgiel został pobrany z deputatu węglowego dnia 1 września 2016 roku a podatek w wysokości 30% został pobrany do dnia 30 listopada 2016 roku z konta pracownika, możemy przyjąd że:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/04/wegiel-do-drukupdf/

04/12/2016 www.pdf-archive.com

od alicji 67%

Każdy pracownik staje się w ten sposób klientem wewnętrznym pracownika „ulokowanego” w procesie powstawania wyrobu lub świadczenia usługi przed nim.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/29/od-alicji/

29/01/2018 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 64%

Przed zawarciem umowy powódka poinformowała pracownika Banku na jaki cel i na jaką kwotę zamierza zaciągnąć kredyt;

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

Pytania na test + odpowiedzi 63%

Wymień rodzaje obciążeń pracownika 1.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/04/pytania-na-test-odpowiedzi-1/

04/11/2016 www.pdf-archive.com

PDOF 30.01.2015 62%

podatkowe ujęcie zwrotu nienależnie otrzymanych świadczeń na rzecz pracownika, f.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/pdof-30-01-2015/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

regulamin-2018 59%

1 niniejszego Regulaminu złożone przez Uczestnika Promocji za pośrednictwem mLinii lub pracownika placówki Banku do dnia 21.08.2018.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/10/regulamin-2018/

10/01/2018 www.pdf-archive.com

#ucieknij cukrzycy Regulamin akcji sportowej 59%

W przypadku przystąpienia do akcji członka rodziny Pracownika, dany Pracownik ma obowiązek przekazać mu do zapoznania Regulamin przystąpienia do akcji sportowej.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/ucieknij-cukrzycy-regulamin-akcji-sportowej/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

Karta produktu Covid19 51%

99 pomocy pracownika opieki pomocy rodzinnej/opiekuńczej;

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 51%

zostali poinformowani przez pracownika firmy (...) o ryzyku w takim zakresie, jaki przedstawiany jest przez pracowników (...) Bank-u S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com