Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «praktyk»:


Total: 35 results - 0.026 seconds

Program całość 100%

4 Założenia organizacyjne Cel szkolenia Warunki przyjęcia na szkolenie Sylwetka zawodowa słuchacza i absolwenta szkolenia Realizacja procesu kształcenia Realizacja praktyk zawodowych w JRG Wymagania dla kadry dydaktycznej Zasady oceniania słuchaczy Zaliczenia i egzaminy Uzyskanie kwalifikacji w zawodzie strażak Plan nauczania B.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/09/program-ca-o/

09/11/2016 www.pdf-archive.com

wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem 90%

UMOWA O PRAKTYKĘ ABSOLWENCKĄ zawarta w …………………………………………….., w dniu ……………….

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/wzor-umowa-o-praktyke-absolwencka-z-omowieniem/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z DIAGNOZĄ 87%

Konsultacje indywidualne w ramach seminarium dyplomowego – 25 godzin dydaktycznych Praktyki Zawodowe - 60 godzin - zajĊcia realizowane w placówkach wskazanych przez słuchaczy lub przez nasz oĞrodek według wykazu z Dziennika Praktyk Zawodowych Godziny te realizowane są w trakcie trwania studiów podyplomowych i dokumentowane w Dziennikach Praktyk Zawodowych HARMONOGRAM ZAJĉû STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - d Z W/ W 'K'/ E  / 'EK Rok AKADEMICKI 2017/2018 Data 26.01.2018 27.01.2018 9.02.2018 10.02.2018 9.03.2018 10.03.2018 6.04.2018 7.04.2018 20.04.2018 21.04.2018 27.04.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/17/terapia-pedagogiczna-z-diagnoz-1/

17/01/2018 www.pdf-archive.com

Harmonogram Terapia Krotoszyn (1) 86%

Konsultacje indywidualne w ramach seminarium dyplomowego – 25 godzin dydaktycznych Praktyki Zawodowe - 60 godzin - zajęcia realizowane w placówkach wskazanych przez słuchaczy lub przez nasz ośrodek według wykazu z Dziennika Praktyk Zawodowych Godziny te realizowane są w trakcie trwania studiów podyplomowych i dokumentowane w Dziennikach Praktyk Zawodowych

https://www.pdf-archive.com/2018/02/03/harmonogram-terapia-krotoszyn-1/

03/02/2018 www.pdf-archive.com

Stypendium doktoranckie- Regulamin i wniosek 85%

Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich, wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych, wykazuje się zaangażowaniem w realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni oraz w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego uzyskał bardzo dobre albo dobre wyniki z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/15/stypendium-doktoranckie-regulamin-i-wniosek/

15/10/2016 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie popr 83%

 technik informatyk  technik pojazdów samochodowych  technik mechanik  Projekt ukierunkowany jest na podwyższenie jakości nauczania praktycznego w ZS nr 3 w Kraśniku poprzez umożliwienie grupie 60 uczniów (20 uczniów x 3 grupy zgodne z kierunkami kształcenia, z podziałem na 2 wyjazdy po 10 uczniów z każdej z grup) odbycia czternastodniowych praktyk zawodowych w greckich przedsiębiorstwach poprzez:

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 83%

 technik informatyk  technik pojazdów samochodowych  technik mechanik  Projekt ukierunkowany jest na podwyższenie jakości nauczania praktycznego w ZS nr 3 w Kraśniku poprzez umożliwienie grupie 60 uczniów (20 uczniów x 3 grupy zgodne z kierunkami kształcenia, z podziałem na 2 wyjazdy po 10 uczniów z każdej z grup) odbycia czternastodniowych praktyk zawodowych w greckich przedsiębiorstwach poprzez:

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin 74%

W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem ucznia umieszczonego na liście głównej ( wysoka absencja w szkole, nieobecność na zajęciach przygotowawczych lub spotkaniach informacyjnych, brak zaangażowania w realizację projektu), zostanie on wykluczony z projektu zagranicznych praktyk a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

ZFŚS 06.02.2015 r. 71%

DARIUSZ DWOJEWSKI – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, wykładowca praktyk na szkoleniach, studiach podyplomowych,autor wielu publikacji MIEJSCE SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/zf-s-06-02-2015-r/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

CZAS PRACY 17.03.2015 71%

STANISŁAW KACZMAREK – specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk PIP MIEJSCE SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/czas-pracy-17-03-2015/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

1 71%

PROGRAM PRAKTYK LETNICH 2015 NIVISS Praktyka w dziale konstrukcyjnym w firmie Niviss.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/27/1/

27/04/2015 www.pdf-archive.com

asda 71%

Chciałbym wynie c z tych praktyk umiejętno c dogagania się z ludzmi w języku angielskim, a wedlug mnie najwazniejsze w nauce języków jest mozliwosc porozumiewania się z ludzmi z danego kraju.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/27/asda-1/

27/09/2016 www.pdf-archive.com

CV - WOJCIECH FRANKOWSKI 71%

WOJCIECH FRANKOWSKI DANE OSOBISTE ul.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/21/cv-wojciech-frankowski/

21/03/2018 www.pdf-archive.com

ebis-2015-3-12 71%

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie inicjatyw podjętych na rzecz istnienia kącików oraz wypracowanych w  tym zakresie dobrych praktyk.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/26/ebis-2015-3-12/

26/05/2016 www.pdf-archive.com

15.06.2015 GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK BUD+¬ETOWYCH 69%

ELŻBIETA DASZKO – praktyk z zakresu finansów publicznych, certyfikat wykładowcy nadany przez kancelarię Prezesa RM Nr 664, były rzecznik dyscypliny finansów publicznych RIO  MIEJSCE SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/01/15-06-2015-gospodarka-finansowa-jednostek-bud-etowych/

01/06/2015 www.pdf-archive.com

Postępowanie sądowo-administracyjne 69%

 decyzje wydawane przez ZUS w sprawach emerytalno-rentowych - decyzje wydawane są przez sądy powszechne,  Prezes UOKiK , wydaje decyzje w sprawach praktyk monopolistycznych, może pewnych praktyk zakazywać – decyzje administracyjne.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/post-powanie-s-dowo-administracyjne/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 2014 68%

HENRYKA TUROWSKA – biegły rewident, długoletni wykładowca – praktyk z rachunkowości, Prezes Zarządu Spółki Audytorskiej ELIKS MIEJSCE SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/zamkni-cie-ksi-g-rachunkowych-2014/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

Akcja BILANS 09.12.1014 65%

Urszula Pietrzak – biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk MIEJSCE SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/akcja-bilans-09-12-1014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

SO Wawa XXIV C 109 16 Pozew zbiorowy postanowienie PKO BP 64%

Krzysztof Gocal jako reprezentant grupy „Kredytobiorców Banku PKO BP” wniósł o ustalenie stosowania przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nieuczciwych praktyk rynkowych, o których mowa w art.5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym przy zawieraniu umów o kredyt hipoteczny, które okazały się niekorzystne dla Kredytobiorców i w wyniku zawarcia których powstała po ich stronie szkoda.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/so-wawa-xxiv-c-109-16-pozew-zbiorowy-postanowienie-pko-bp/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 13.04.2015 62%

DARIUSZ POLAKOWSKI – praktyk, uznany ekspert i wybitny specjalista w dziedzinie podatku VAT, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, osoba o dużym doświadczeniu i niekwestionowanej wiedzy, autor lub współautor publikacji związanych z problematyką VAT MIEJSCE SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/03/20/podatek-vat-13-04-2015/

20/03/2015 www.pdf-archive.com

konferencja LIBERALIZM Eryda, NZS, KASE 2 61%

Ponadto z rzadka tylko akademicy podejmują się poważnej i precyzyjnej, a zarazem dostępnej szerszej publiczności dyskusji nad teorią i praktyką liberalizmu.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/28/konferencja-liberalizm-eryda-nzs-kase-2/

28/11/2015 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 19.01.2015 58%

DARIUSZ POLAKOWSKI – praktyk, uznany ekspert i wybitny specjalista w dziedzinie podatku VAT, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, osoba o dużym doświadczeniu i niekwestionowanej wiedzy, autor lub współautor publikacji związanych z problematyką VAT MIEJSCE SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-vat-19-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Jak zjednywać sobie ludzi - zaawansowane techniki perswazji 53%

Praktyczna Psychologia kierowania i negocjacji na Wydziale Humanistycznym AGH Mistrz Praktyk NLP certyfikowany przez PSTNLP Coach ICF (w trakcie akredytacji) na poziomie ACC SPECJALIZACJA OPINIE SPECJALIZUJE SIĘ W PROWADZENIU SZKOLEŃ Z ZAKRESU “BARDZO PROFESJONALNE PODEJŚCIE ZARÓWNO DO TEMATU JAK I LUDZI.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/09/jak-zjednywa-sobie-ludzi-zaawansowane-techniki-perswazji/

09/09/2014 www.pdf-archive.com

Jak zjednać sobie ludzi - zaawansowane techniki perswazji 53%

Praktyczna Psychologia kierowania i negocjacji na Wydziale Humanistycznym AGH Mistrz Praktyk NLP certyfikowany przez PSTNLP Coach ICF (w trakcie akredytacji) na poziomie ACC SPECJALIZACJA OPINIE SPECJALIZUJE SIĘ W PROWADZENIU SZKOLEŃ Z ZAKRESU “BARDZO PROFESJONALNE PODEJŚCIE ZARÓWNO DO TEMATU JAK I LUDZI.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/jak-zjedna-sobie-ludzi-zaawansowane-techniki-perswazji/

10/09/2014 www.pdf-archive.com