PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 12:20 - Around 210000 files indexed.

Show results per page

Results for «prawa»:


Total: 300 results - 0.06 seconds

Odpowiedzi do testu z Ochr 100%

Przedmiotem prawa autorskiego jest:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Pytania na sprawdzian z Prawoznawstwa 99%

Opisz kierunek pozytywistyczny w pojmowaniu prawa 11.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/02/pytania-na-sprawdzian-z-prawoznawstwa/

02/01/2020 www.pdf-archive.com

1 99%

Co jest przedmiotem prawa autorskiego?

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/1/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Statut MSM Jarosław 97%

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI Rozdział 1.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/statut-msm-jaros-aw/

05/06/2016 www.pdf-archive.com

Swod zakonow Rossijskoj Imperii 96%

Mariusz Marcin Nasuto Swod zakonow Rossijskoj Imperii PIERWSZE KODYFIKACJE PRAWA ROSYJSKIEGO Pierwsze prace nad kodyfikacją prawa rosyjskiego podjęto już za czasów Piotra I Wielkiego1, przez którego w 1700 roku została powołana pierwsza (i nie ostatnia) komisja kodyfikacyjna2.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/22/swod-zakonow-rossijskoj-imperii/

22/09/2015 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 94%

Art.​​ 5.​ ​​Organy​​ władzy​​publicznej​​działają​​na​​podstawie​​i​​w​​granicach​​prawa.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Aleo - rules 93%

lub ich akcjonariuszami lub podmiotami stowarzyszonymi stanowiącymi grupę kapitałową w rozumieniu mających zastosowanie przepisów prawa oraz wszelkie inne podmioty w Polsce lub w dowolnym innym kraju, które są lub będą powiązane finansowo, organizacyjnie lub osobowo z ING Bankiem Śląskim S.A., jej akcjonariuszami lub podmiotami stowarzyszonymi.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/19/aleo-rules/

19/01/2016 www.pdf-archive.com

WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna) 93%

Pojęcie prawa, normy prawnej i przepisu prawnego W skład norm społecznych wchodzą:

https://www.pdf-archive.com/2012/03/04/wos-podstawy-prawa-wersja-wst-pna/

04/03/2012 www.pdf-archive.com

Pius IX - Syllabus Errorum 92%

23 Papieże rzymscy i sobory powszechne wykraczały poza granice swej władzy, przywłaszczały sobie prawa władców, a nawet błądziły w ustaleniach dotyczących wiary i moralności.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/06/pius-ix-syllabus-errorum/

06/01/2014 www.pdf-archive.com

DEKLARACJA SAMORZADOWCA PIS KROTKA 91%

Deklaracja programowa samorządowca Prawa i Sprawiedliwości Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/03/deklaracja-samorzadowca-pis-krotka/

03/11/2014 www.pdf-archive.com

Zaproszenie - debata Kraków ACTA popraw. siatka 91%

ACTA – wolności i prawa w Internecie Honorowy Patronat nad debatą objęła Prof.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/22/zaproszenie-debata-krak-w-acta-popraw-siatka/

22/02/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin 90%

Zabronione jest przesyłanie do udziału w Konkursie reportaży naruszających dobre obyczaje, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym także naruszające dobra osobiste, prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa przysługujące osobom trzecim.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/20/regulamin/

20/03/2013 www.pdf-archive.com

Skrypt z kpk 90%

ZASADA PRAWA DO OBRONY.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/19/skrypt-z-kpk/

19/03/2017 www.pdf-archive.com

Aleo Regulamin platformy 90%

lub ich akcjonariuszami lub podmiotami stowarzyszonymi stanowiącymi grupę kapitałową w rozumieniu mających zastosowanie przepisów prawa oraz wszelkie inne podmioty w Polsce lub w dowolnym innym kraju, które są lub będą powiązane finansowo, organizacyjnie lub osobowo z ING Bankiem Śląskim S.A., jej akcjonariuszami lub podmiotami stowarzyszonymi.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/19/aleo-regulamin-platformy/

19/05/2016 www.pdf-archive.com

DAWID KOKOT PRAWNIK 89%

Jeśli jednak to nastąpi, niesiemy pomoc, dobierając do każdego udzielonego zlecenia odpowiedni zespól - specjalistów z danej dziedziny prawa.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/18/dawid-kokot-prawnik/

18/01/2014 www.pdf-archive.com

raport autoDNA RHP VF1BMSW0638486368 88%

Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/17/raport-autodna-rhp-vf1bmsw0638486368/

17/01/2015 www.pdf-archive.com

SSP III zima Korekta 88%

Tworzenie i stosowanie prawa grupa 1 - s.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/07/ssp-iii-zima-korekta/

07/10/2014 www.pdf-archive.com

Mariusz Jan Gosiński - Wielka Księga Nienawiści 88%

Więdz prześladujmy lesby zarówno jak i pedały, które nie moją prawa żyć.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/mariusz-jan-gosi-ski-wielka-ksi-ga-nienawi-ci/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

referat-informatyka 88%

Strona |1 Barejko Natalia Dereń Klaudia dr Małgorzata Al-Khatib Rozwój kompetencji cyfrowych 2018-01-11 Prawa autorskie dla nauczycieli, styl MLA, bibliografia i licencje otwarte Niezwykle często ludzie nie są świadomi zarówno swoich praw jak i obowiązków.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/14/referat-informatyka/

14/01/2018 www.pdf-archive.com

Informacja prawna 87%

2 tej dyrektywy wyczerpanie prawa do rozpowszechniania, a w konsekwencji są uprawnionymi nabywcami kopii programu komputerowego.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/14/informacja-prawna/

14/03/2020 www.pdf-archive.com

s michalkiewicz - projekt konstytucji rp-min 87%

Rzeczpospolita Polska strze#e suwerenno%ci narodu, niepodleg!o%ci i ca!o%ci pa&stwa, chroni przyrodzone cz!owiekowi prawa i gwarantuje wolno%ci obywatelskie.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/28/s-michalkiewicz-projekt-konstytucji-rp-min/

28/01/2017 www.pdf-archive.com

Prawo ochrony środowiska 87%

Przepisy postanowień dyrektyw UE zostały przeniesione do prawa polskiego.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/prawo-ochrony-rodowiska/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje 86%

Postanowienie o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd wydaje ponadto po stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/13/lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje/

13/01/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Lech Zima Final 86%

co do których Uczestnik posiada prawa autorskie.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/30/regulamin-lech-zima-final/

30/11/2015 www.pdf-archive.com