Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 November at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «prawa»:


Total: 200 results - 0.022 seconds

Odpowiedzi do testu z Ochr 100%

Przedmiotem prawa autorskiego jest:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Pytania na sprawdzian z Prawoznawstwa 99%

Opisz kierunek pozytywistyczny w pojmowaniu prawa 11.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/02/pytania-na-sprawdzian-z-prawoznawstwa/

02/01/2020 www.pdf-archive.com

1 99%

Co jest przedmiotem prawa autorskiego?

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/1/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Statut MSM Jarosław 97%

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI Rozdział 1.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/statut-msm-jaros-aw/

05/06/2016 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 94%

Art.​​ 5.​ ​​Organy​​ władzy​​publicznej​​działają​​na​​podstawie​​i​​w​​granicach​​prawa.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna) 93%

Pojęcie prawa, normy prawnej i przepisu prawnego W skład norm społecznych wchodzą:

https://www.pdf-archive.com/2012/03/04/wos-podstawy-prawa-wersja-wst-pna/

04/03/2012 www.pdf-archive.com

DEKLARACJA SAMORZADOWCA PIS KROTKA 91%

Deklaracja programowa samorządowca Prawa i Sprawiedliwości Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/03/deklaracja-samorzadowca-pis-krotka/

03/11/2014 www.pdf-archive.com

Zaproszenie - debata Kraków ACTA popraw. siatka 90%

ACTA – wolności i prawa w Internecie Honorowy Patronat nad debatą objęła Prof.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/22/zaproszenie-debata-krak-w-acta-popraw-siatka/

22/02/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin 90%

Zabronione jest przesyłanie do udziału w Konkursie reportaży naruszających dobre obyczaje, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym także naruszające dobra osobiste, prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa przysługujące osobom trzecim.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/20/regulamin/

20/03/2013 www.pdf-archive.com

raport autoDNA RHP VF1BMSW0638486368 88%

Wykorzystywanie tych treści lub znaków graficznych w sposób inny niż wyraźnie dozwolony warunkami Regulaminu serwisu autoDNA, stanowi jego naruszenie i złamanie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/17/raport-autodna-rhp-vf1bmsw0638486368/

17/01/2015 www.pdf-archive.com

SSP III zima Korekta 88%

Tworzenie i stosowanie prawa grupa 1 - s.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/07/ssp-iii-zima-korekta/

07/10/2014 www.pdf-archive.com

referat-informatyka 88%

Strona |1 Barejko Natalia Dereń Klaudia dr Małgorzata Al-Khatib Rozwój kompetencji cyfrowych 2018-01-11 Prawa autorskie dla nauczycieli, styl MLA, bibliografia i licencje otwarte Niezwykle często ludzie nie są świadomi zarówno swoich praw jak i obowiązków.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/14/referat-informatyka/

14/01/2018 www.pdf-archive.com

Informacja prawna 87%

2 tej dyrektywy wyczerpanie prawa do rozpowszechniania, a w konsekwencji są uprawnionymi nabywcami kopii programu komputerowego.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/14/informacja-prawna/

14/03/2020 www.pdf-archive.com

Prawo ochrony środowiska 87%

Przepisy postanowień dyrektyw UE zostały przeniesione do prawa polskiego.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/prawo-ochrony-rodowiska/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Lech Zima Final 87%

co do których Uczestnik posiada prawa autorskie.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/30/regulamin-lech-zima-final/

30/11/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 87%

b) „wykonawca” – należy przez to rozumieć oznaczonego indywidualnie prawnika, posiadającego fachową wiedzę i przygotowanie zawodowe z zakresu prawa, realizującego zamówienia wynikające z treści niniejszego regulaminu;

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje 87%

Postanowienie o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd wydaje ponadto po stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/13/lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje/

13/01/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin hurtownia warzyw i owocow 87%

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa FORUM zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/01/regulamin-hurtownia-warzyw-i-owocow/

01/07/2015 www.pdf-archive.com

arkusz informacyjny 86%

Tak W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub dnia, w którym pożyczkodawca otrzymał postanowienia umowy kredytowej, pożyczkodawca ma prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia i do odstąpienia od umowy kredytowej.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/arkusz-informacyjny/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

Projek Konstytucji według PiS 86%

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Prawa i Sprawiedliwości Potrzeba uchwalenia nowej konstytucji wynika dziś z konieczności przełamania wielkiego kryzysu zaufania, kryzysu, który ma różne wymiary, ale jego cechą najbardziej widoczną wydaje się wielkie zamieszanie, całkowita niejasności, co do reguł, jakie określają funkcjonowanie naszego życia społecznego i publicznego.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/25/projek-konstytucji-wed-ug-pis/

25/10/2015 www.pdf-archive.com

Wymagania-formalne-i-kryteria-oceny-esejów 86%

Pierwszy etap Ekonomicznego Turnieju Analizy Prawa 2017.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/05/wymagania-formalne-i-kryteria-oceny-esej-w/

05/03/2017 www.pdf-archive.com

regulamin 86%

Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulamin/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

regulaminKzB 86%

Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/08/regulaminkzb/

08/10/2015 www.pdf-archive.com

regulaminkonkursu 86%

Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulaminkonkursu/

08/09/2015 www.pdf-archive.com