PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 09 December at 16:29 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «prawa»:


Total: 120 results - 0.036 seconds

1 100%

Co jest przedmiotem prawa autorskiego?

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/1/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Swod zakonow Rossijskoj Imperii 98%

Swod zakonow Rossijskoj Imperii Mariusz Marcin Nasuto Swod zakonow Rossijskoj Imperii PIERWSZE KODYFIKACJE PRAWA ROSYJSKIEGO Pierwsze prace nad kodyfikacją prawa rosyjskiego podjęto już za czasów Piotra I Wielkiego1, przez którego w 1700 roku została powołana pierwsza (i nie ostatnia) komisja kodyfikacyjna2.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/22/swod-zakonow-rossijskoj-imperii/

22/09/2015 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 97%

Przedmiotem prawa autorskiego jest:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna) 93%

WOS Podstawy prawa (wersja wstępna) 1.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/04/wos-podstawy-prawa-wersja-wst-pna/

04/03/2012 www.pdf-archive.com

Zaproszenie - debata Kraków ACTA popraw. siatka 92%

ACTA – wolności i prawa w Internecie Honorowy Patronat nad debatą objęła Prof.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/22/zaproszenie-debata-krak-w-acta-popraw-siatka/

22/02/2012 www.pdf-archive.com

regulamin 90%

Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulamin/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

regulaminKzB 90%

Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/08/regulaminkzb/

08/10/2015 www.pdf-archive.com

regulaminkonkursu 90%

Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulaminkonkursu/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

Statut MSM Jarosław 88%

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI Rozdział 1.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/statut-msm-jaros-aw/

05/06/2016 www.pdf-archive.com

Wymagania-formalne-i-kryteria-oceny-esejów 85%

Pierwszy etap Ekonomicznego Turnieju Analizy Prawa 2017.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/05/wymagania-formalne-i-kryteria-oceny-esej-w/

05/03/2017 www.pdf-archive.com

Projek Konstytucji według PiS 83%

Projek Konstytucji według PiS KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Prawa i Sprawiedliwości Potrzeba uchwalenia nowej konstytucji wynika dziś z konieczności przełamania wielkiego kryzysu zaufania, kryzysu, który ma różne wymiary, ale jego cechą najbardziej widoczną wydaje się wielkie zamieszanie, całkowita niejasności, co do reguł, jakie określają funkcjonowanie naszego życia społecznego i publicznego.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/25/projek-konstytucji-wed-ug-pis/

25/10/2015 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 82%

Art.​​ 5.​ ​​Organy​​ władzy​​publicznej​​działają​​na​​podstawie​​i​​w​​granicach​​prawa.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

DEKLARACJA SAMORZADOWCA PIS KROTKA 82%

Deklaracja programowa samorządowca Prawa i Sprawiedliwości Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/03/deklaracja-samorzadowca-pis-krotka/

03/11/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 81%

b) „wykonawca” – należy przez to rozumieć oznaczonego indywidualnie prawnika, posiadającego fachową wiedzę i przygotowanie zawodowe z zakresu prawa, realizującego zamówienia wynikające z treści niniejszego regulaminu;

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

5dynamika 80%

PRAWA NEWTONA (1687) I prawo Newtona (prawo bezwładności) II prawo Newtona (prawo zmienności ruchu) III prawo Newtona (prawo akcji i reakcji) Prawa Newtona są słuszne przy założeniu istnienia NIERUCHOMEGO UKŁADU ODNIESIENIA, związanego z ABSOLUTNĄ PRZESTRZENIĄ oraz czasu niezależnego od układu odniesienia - CZASU ABSOLUTNEGO.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/02/5dynamika/

02/06/2014 www.pdf-archive.com

referat-informatyka 80%

referat informatyka Strona |1 Barejko Natalia Dereń Klaudia dr Małgorzata Al-Khatib Rozwój kompetencji cyfrowych 2018-01-11 Prawa autorskie dla nauczycieli, styl MLA, bibliografia i licencje otwarte Niezwykle często ludzie nie są świadomi zarówno swoich praw jak i obowiązków.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/14/referat-informatyka/

14/01/2018 www.pdf-archive.com

Prawo ochrony środowiska 79%

Przepisy postanowień dyrektyw UE zostały przeniesione do prawa polskiego.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/prawo-ochrony-rodowiska/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

PSYCHOLOGIA opracowanie 79%

Anonimowy członek klubu ,, pijmy do oporu” Opracowywałem wg zagadnień co gościu wymieniał na wykładzie więc chyba powinno być dobrze, i tak nikt nie ma z nim kontaktu więc pozostaje chyba tylko się tego nauczyć Copyright 2012 All rights reserved Wszystkie prawa zastrzeżone ale kopiujcie ile chcecie i wysyłajcie do reszty z grupy 1 I.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/22/psychologia-opracowanie/

22/01/2012 www.pdf-archive.com

ZUS 30.06.2015 79%

Świadczenie rehabilitacyjne - zasady ustalania prawa.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/zus-30-06-2015/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

regulamin mój 78%

Prawa i obowiązki Klientów Sklepu internetowego określają w sposób wyłączny postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/02/regulamin-m-j/

02/09/2014 www.pdf-archive.com

oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony 78%

225 zakłócanie kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy, § 2 Kodeksu karnego, organy Paostwowej Inspekcji Pracy mogą wykonywad prawa pokrzywdzonego, jeżeli w zakresie swego działania ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie postępowania.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/05/oskar-yciel-publiczny-posi-kowy-oraz-pokrzywdzony/

05/03/2014 www.pdf-archive.com

Jak zbudować efektywny zespół projektowy 78%

ODKRYJ PRAWA RZĄDZĄCE W PRZYRODZIE, WYKORZYSTAJ JE I POZNAJ SEKRET FUNKCJONOWANIA EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW Każdy zespół niczym ekosystem żyje i rozwija się w naturalny sposób.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/28/jak-zbudowa-efektywny-zesp-projektowy/

28/08/2014 www.pdf-archive.com

wet giw 78%

przypadek ASF u dzików na terytorium Polski, zlokalizowany jest daleko od strefy przygranicznej, na obszarze nie objętym ograniczeniami, na którym nie obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/01/wet-giw/

01/04/2015 www.pdf-archive.com

Stanisław Skalski. Lotnik, bohater, nacjonalista 77%

Co z tego, że, być może, prawa jednostki są u nas dziś szersze, niż były za komuny, skoro drastycznie narusza się i ogranicza prawa i wolność narodu, jako całości!” Andrzej Lepper, “Samoobrona.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/stanis-aw-skalski-lotnik-bohater-nacjonalista/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Mariusz Jan Gosiński - Wielka Księga Nienawiści 77%

Więdz prześladujmy lesby zarówno jak i pedały, które nie moją prawa żyć.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/mariusz-jan-gosi-ski-wielka-ksi-ga-nienawi-ci/

01/05/2016 www.pdf-archive.com