Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «prawie»:


Total: 170 results - 0.02 seconds

Systematyka związków nieorganicznychx 100%

FIZYCZNE TL:1.prawie wszystkie tlenki metali&półmetali to ciała stałe, niekiedy o bardzo wys.tem.topnienia.2.Tl.niemetali mają różne stany skupienia(stałe,ciekłe,gazowe)3.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/15/systematyka-zwi-zk-w-nieorganicznychx/

15/12/2011 www.pdf-archive.com

I-BN-1-stopnia-Kasprzycki 94%

(co 2 tyg.) I ŚRODA Wiedza o Państwie i Prawie Dr R.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/29/i-bn-1-stopnia-kasprzycki/

29/09/2014 www.pdf-archive.com

Fiodor Dostojewski - Idiota 88%

W jednym z wagonów trzeciej klasy od samego świtu znaleźli się naprzeciwko siebie tuż przy oknie dwaj pasażerowie - obaj młodzi, prawie bez bagażu i niezbyt strojnie przyodziani, obaj o dosyć ciekawych fizjonomiach i obaj pragnący wreszcie nawiązać rozmowę.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/fiodor-dostojewski-idiota/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

model-release-pdf 87%

17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji z zastrzeżeniem ochrony wizerunku.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/21/model-release-pdf/

21/03/2012 www.pdf-archive.com

Yey, it is grey 86%

Yey, it’s Grey! by izuss1 / Iza Żuk Rozmiar:

https://www.pdf-archive.com/2011/10/14/yey-it-is-grey/

14/10/2011 www.pdf-archive.com

Yey, it's grey! poprawiony 2012.06.20 86%

Yey, it’s Grey! by izuss1 / Iza Żuk Rozmiar:

https://www.pdf-archive.com/2012/07/12/yey-it-s-grey-poprawiony-2012-06-20/

12/07/2012 www.pdf-archive.com

Prawo-gospodarcze-kazusy 83%

Czy zawsze w polskim prawie koncesje wiążą się z reglamentacją działalności gospodarczej?

https://www.pdf-archive.com/2016/01/19/prawo-gospodarcze-kazusy/

19/01/2016 www.pdf-archive.com

Ledecka 79%

o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/17/ledecka/

17/02/2018 www.pdf-archive.com

Charles Bukowski - Listonosz 78%

Ten pijaczyna, mieszkający na stoku góry, trochę wyżej ode mnie, pracujący dorywczo dla nich, powiedział mi, że oni bardzo często mają kłopoty z pracownikami, i że zatrudniają prawie każdego.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/charles-bukowski-listonosz/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

Informacja prawna 78%

3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/14/informacja-prawna/

14/03/2020 www.pdf-archive.com

zycie i smierc calosc II wyd 76%

Nie wszyscy zdaj¹ sobie dobrze sprawê z tego, ¿e ta nerwowa gor¹czka zmian i, jak siê popularnie mówi, ró¿nych reorganizacji ci¹¿y nie tylko na naszym ¿yciu spo³ecznym, ale w mniejszym lub wiêkszym stopniu ogarnê³a prawie wszystkie kraje œwiata i jest widoczn¹ oznak¹, i cech¹ okresu przejœciowego w historii.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/13/zycie-i-smierc-calosc-ii-wyd/

13/03/2011 www.pdf-archive.com

Mięsny ludzik 70%

Na zimnym blacie, jego prawie skończony synek leżał w pozycji embrionalnej.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/20/mi-sny-ludzik/

20/10/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Lech Zima Final 69%

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/30/regulamin-lech-zima-final/

30/11/2015 www.pdf-archive.com

Karta produktu Covid19 69%

nie poinformowało Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

sprzeciw+wyjaśnienia 67%

Nijak ta subtelna podpowiedź – sygnał ostrzegawczy ­ do głowy posterunkowego dotrzeć nie może, niestety. Dzieje się wręcz odwrotnie – wzrasta w nim i w jego partnerze chęć skarcenia tego, kto pierwszy wpadł im pod rękę – rodzą przy tym owoce zatrutego   drzewa,   gromadzą,   naruszając   prawo,   dowody   przeciwko   niewinnej   osobie   (praktyka   owoców   zatrutego   drzewa   nie przyjęła się wprawdzie w polskim prawie karnym – wszak nadrzędną jest zasada swobodnej oceny dowodów ­ jednak zastosowanie znalazła w sprawie Beaty Sawickiej – aczkolwiek moralnie upadłej, to jednak niepodlegającej odpowiedzialności karnej).

https://www.pdf-archive.com/2015/02/03/sprzeciw-wyja-nienia/

03/02/2015 www.pdf-archive.com

Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu 67%

Jego podświadomość jest na tyle tchórzliwa, że wybrała sobie do odegrania tej komedii nieszczęsną kelnerkę z prowincjonalnej mieściny, która nie miała prawie żadnej szansy, by zaważyć w jego życiu.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/04/milan-kundera-niezno-na-lekko-bytu/

04/10/2015 www.pdf-archive.com

wkpp regulamin 2017 67%

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/wkpp-regulamin-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

Plagiat HPsPL 65%

Dnia 2.05.2013 pewien gracz HPsPL poinformował mnie, że grupka osób tworzy serwer o prawie identycznej tematyce jak ten.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/04/plagiat-hpspl/

04/05/2013 www.pdf-archive.com

Instrukcja 65%

Po zakupie na mojej aukcji:

https://www.pdf-archive.com/2014/06/06/instrukcja/

06/06/2014 www.pdf-archive.com

IMG 0001 65%

autorstvva cudzego utworu w postaci ksią2ki ,,pocałunek bezzezvłolęnia chomikuj.pl LynnRaveniinnychutworówtj.czynzart.ll6ust.lustawyoprawieautorskimiprawach pokrewnych z dnia4 lutego 1994r, -*::"]i::::::"n, nickioraz logi szeregu osób które W toku postępowania ustalono prawie autorskim i prawach ustawie dnia 4 lutego l994r_o _ l'l^^a^.-,^.r rrc} jest uzyskanie od'doEtawcy usług ich tożsamościkonieczne J"*##;;;*n* ffiJil:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/05/img-0001/

05/10/2014 www.pdf-archive.com

CZAS PRACY 17.03.2015 65%

"WYBRANE PRZEPISY W PRAWIE PRACY W 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/czas-pracy-17-03-2015/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

Prośba-o-wydanie-zaświadczenia-o-prawie-do-głosowania 65%

………………………, dnia………………………… ……………………………………… /imię i nazwisko/ ……………………………………… /adres/ ……………………………………… /PESEL/ Urząd ………………………………… Proszę o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/06/pro-ba-o-wydanie-za-wiadczenia-o-prawie-do-g-osowania/

06/05/2015 www.pdf-archive.com

infografika ankieta1 65%

Na szczęście prawie wszyscy ankietowani uważają, że budowanie świadomego konsumenta energii elektrycznej e C z ywP o l s c 6 2 % nie 38% l n i aU r a n u ?

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/infografika-ankieta1/

17/05/2015 www.pdf-archive.com

KOD rolnicy2 - do druku 65%

Rządzący chcą wprowadzić zmianę w prawie o ziemi złą dla Was.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/kod-rolnicy2-do-druku/

14/03/2016 www.pdf-archive.com