PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 14 October at 13:21 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «prawnego»:


Total: 30 results - 0.035 seconds

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 100%

/imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) kandydata lub imię i nazwisko pełnoletniego kandydata/ zamieszkały (-a) ……...………………………………………………………………………………..….

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-4-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 99%

/ imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna) kandydata / zamieszkały (-a) …………………………………………………………………………………………..

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-5-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Karta Zgłoszeniowa 2 91%

Karta Zgłoszeniowa 2 Załącznik nr 2 do Regulaminu turnieju piłki nożnej o puchar przewodniczącego powiatu grudziądzkiego Platformy Obywatelskiej RP z dnia 21 czerwca 2011 roku Ja, ..............................................................., legitymujący (a) się dowodem osobistym imię i nazwisko opiekuna prawnego serii ................

https://www.pdf-archive.com/2011/06/22/karta-zg-oszeniowa-2/

22/06/2011 www.pdf-archive.com

oswiadczenie krewni 91%

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających rodziców/opiekunów prawnych* w zapewnieniu mu należytej opieki Rodzic/opiekun prawny* Imię i nazwisko:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/oswiadczenie-krewni/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

oswiadczenie miejsce 91%

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* kandydata o miejscu zamieszkania Rodzic/opiekun prawny* Imię i nazwisko:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/oswiadczenie-miejsce/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

oswiadczenie praca 91%

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* kandydata o miejscu pracy Rodzic/opiekun prawny* Imię i nazwisko:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/oswiadczenie-praca/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

DAWID KOKOT PRAWNIK 76%

Zapewniam terminowość świadczenia usług, ograniczoną jedynie czasem niezbędnym do opracowania zagadnienia prawnego i przygotowania projektów dokumentów lub opracowania taktyki postępowania procesowego.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/18/dawid-kokot-prawnik/

18/01/2014 www.pdf-archive.com

Ankieta do zbiernia danych wolontariuszy 72%

nr domu nr mieszkania kod pocztowy - miejscowość Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego Dane kontaktowe Nr telefonu e-mail Gdzie się uczysz lub pracujesz?

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/ankieta-do-zbiernia-danych-wolontariuszy/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

zgoda od rodzica grindhouse 72%

Podpis opiekuna prawnego _____________________________ Telefon kontaktowy opiekuna __________________________

https://www.pdf-archive.com/2017/03/09/zgoda-od-rodzica-grindhouse/

09/03/2017 www.pdf-archive.com

CYOW FORMULARZ 72%

CYOW FORMULARZ Formularz zgłoszeniowy część 1 — wypełnia uczestnik/uczestniczka imię i nazwisko data urodzenia miejsce zamieszkania numer telefonu adres e-mail kilka słów o moim talencie tu możesz wkleić swoje zdjęcie podpis uczestnika/ uczestniczki część 2 — wypełnia rodzic lub opiekun prawny/opiekunka prawna imię i nazwisko data urodzenia miejsce zamieszkania numer telefonu adres e-mail podpis rodzica lub opiekuna prawnego/ opiekunki prawnej część 3

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/cyow-formularz/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

STATUS PRAWNY ZAPISOBIERCY 71%

Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego zapisu windykacyjnego jest kolejnym etapem UHIRUP\ SUDZD VSDGNRZHJR 6WDQRZLąF\ Z\MąWHN RG ]DVDG\ VXNFHVML XQLZHUVDlnej legatum per vindicationem Z\ZRáXMHVNXWNLRFKDUDNWHU]HU]HF]RZ\PW]QĪHZFKZLOLRWZDrcia VSDGNX SU]H]QDF]RQH Z ]DSLVLH GOD XSUDZQLRQHJR RNUHĞORQH SUDZR SU]HFKRG]L QD ]DSLVRELHUFĊ 1DE\FLH ]DSLVX ] FKZLOą RWZDUFLD VSDGNX PD WDN MDN QDE\FLH VSDGNX FKDUDNWHU W\mczasowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/09/status-prawny-zapisobiercy/

09/04/2017 www.pdf-archive.com

wniosek spoza ob 70%

Dane ojca/prawnego opiekuna: IMIĘ I NAZWISKO:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/15/wniosek-spoza-ob/

15/02/2018 www.pdf-archive.com

edited wniosek spoza obwod1819 70%

Dane ojca/prawnego opiekuna: IMIĘ I NAZWISKO:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/15/edited-wniosek-spoza-obwod1819/

15/02/2018 www.pdf-archive.com

rajd 2015.11.14 Bledzew Pniewo Lubniewice 65%

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie tylko pod opieką opiekuna prawnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/06/rajd-2015-11-14-bledzew-pniewo-lubniewice/

06/11/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN-KONKURSU 64%

Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

https://www.pdf-archive.com/2019/07/07/regulamin-konkursu/

07/07/2019 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgoda 63%

OŚWIADCZENIEzgoda OŚWIADCZENIE rodzica/prawnego opiekuna zawodnika niepełnoletniego wyrażające zgodę na start osoby niepełnoletniej w „Lubańskim Wyścigu MTB” Lubań, 21.05.2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgoda/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

regulamin 61%

Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulamin/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

regulaminKzB 61%

Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/08/regulaminkzb/

08/10/2015 www.pdf-archive.com

regulaminkonkursu 61%

Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulaminkonkursu/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

Instrukcja podlaczenia systemu KS-AOW do ZSMOPL 61%

Zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia związane z przesunięciem terminu obowiązku przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi na dzień 1 stycznia 2018 na tą chwilę nie mają skutku prawnego.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/18/instrukcja-podlaczenia-systemu-ks-aow-do-zsmopl/

18/05/2017 www.pdf-archive.com

WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna) 59%

Pojęcie prawa, normy prawnej i przepisu prawnego W skład norm społecznych wchodzą:

https://www.pdf-archive.com/2012/03/04/wos-podstawy-prawa-wersja-wst-pna/

04/03/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu 59%

- adres korespondencyjny na jej terenie, - pełną zdolność do czynności prawnych (osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego), - konto w serwisie Facebook.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/17/regulamin-konkursu/

17/04/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU - GRACZ NIEZWYKLY CZLOWIEK 58%

„Uczestnik” – zarejestrowany użytkownik portalu YouTube, będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie, lub niepełnoletni zarejestrowany użytkownik portalu YouTube posiadający zgodę prawnego opiekuna na udział w konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/07/regulamin-konkursu-gracz-niezwykly-czlowiek/

07/03/2018 www.pdf-archive.com

wrg-nowazelandia 58%

Nowa Zelandia jest monarchią konstytucyjną o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów i członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów, jednak kraj nie posiada konstytucji w sensie jednego spisanego aktu prawnego.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/20/wrg-nowazelandia/

20/05/2014 www.pdf-archive.com

REGULAMIN ROZGRYWEK ASG 56%

- Osoby niepełnoletnie po przedstawieniu zgody prawnego opiekuna.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/07/regulamin-rozgrywek-asg/

07/08/2017 www.pdf-archive.com