Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «prawo»:


Total: 400 results - 0.025 seconds

P II s 100%

PRAWO – studia stacjonarne semestr zimowy 2014/2015 GODZINA PONIEDZIAŁEK WTOREK 7:55 – 8:40 8:45 – 9:30 9:45 – 10:30 Prawo administracyjne 12:25 – 13:10 13:25 – 14:10 14:15 – 15:00 15:15 – 16:00 16:05 – 16:50 17:05 – 17:50 17:55 – 18:40 18:55 – 19:40 19:45 – 20:30 A-9 C-10 G.111 O.16A G.5 P-6 K-1 A-8 C-9 G.111 O.16 O.16A G.5 G.204 10:35 – 11:20 11:35 – 12:20 P-7 Nauka legislacji R-6 P-3 U-4 C-5 N-1 P-8 K-2 G.111 O.16 G.9 O.1 G.13 O.25 O.16A N-2 R-5 P-1 U-9 C-7 A-10 O.1 G.13 O.25 O.16A O.16A R-7 P-2 U-10 C-6 Pp-8 A-1 C-2 G.200 G.9 G.9 O.1 G.13 O.25 O.16A R-9 P-4 U-3 C-8 O.1 G.13 O.25 O.16A Pp-9 Pp-10 G.9 A-2 R-8 C-3 G.200 O.16A G.9 P-5 U-6 A-3 R-10 G.13 O.25 G.200 O.16A ŚRODA GODZINA 7:55 – 8:40 8:45 – 9:30 9:45 – 10:30 10:35 – 11:20 11:35 – 12:20 12:25 – 13:10 K-8 R-1 G.6 O.16 P-10 G.111 15:15 – 16:00 16:05 – 16:50 17:05 – 17:50 17:55 – 18:40 18:55 – 19:40 19:45 – 20:30 j.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/25/p-ii-s/

25/09/2014 www.pdf-archive.com

WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna) 98%

organizacji politycznych Prawo (ujęcie przedmiotowe) - zbiór norm(zasad) ustalonych lub uznanych za słuszne przez państwo i zabezpieczone przymusem państwowym.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/04/wos-podstawy-prawa-wersja-wst-pna/

04/03/2012 www.pdf-archive.com

Statut MSM Jarosław 98%

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Rozdział 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/statut-msm-jaros-aw/

05/06/2016 www.pdf-archive.com

SSP III zima Korekta 97%

HARMONOGRAM ZAJĘĆ III ROK STUDIA STACJONARNE PRAWO PONIEDZIAŁEK 08:00 09:30 SALA 09:45 11:15 SALA 11:30 13:00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 11 12 PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE - WYKŁAD 3D ĆWICZENIA KURSOWE DO WYBORU 1.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/07/ssp-iii-zima-korekta/

07/10/2014 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 96%

Art.​​ 12.​​​ Społeczna​​gospodarka​​rynkowa​​oparta​​na​​wolności​​działalności gospodarczej,​​własności​​prywatnej​​oraz​​solidarności,​​dialogu​​i​​współpracy​​partnerów społecznych​​stanowi​​podstawę​​ustroju​​gospodarczego​​Stanu​​Lakeside Art.​​ 13.​​ 1.​​​Stan​​Lakeside​​chroni​​własność​​i​​prawo​​dziedziczenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

arkusz informacyjny 92%

Pożyczkodawca ma prawo rozdysponować kwoty otrzymane od Pożyczkobiorcy według następującej kolejności:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/arkusz-informacyjny/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

1 91%

Komu przysługuje prawo autorskie?

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/1/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Urlopy wypoczynkowe 91%

e-prawapracownika.pl Urlopy wypoczynkowe Prawo pracy e-prawapracownika.pl Spis treści 1.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/urlopy-wypoczynkowe/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

Yey, it is grey 90%

Przerabiane w okrążeniach – ścieg gładki prawy (wszystkie oczka w każdym rzędzie na prawo), ściągacz 2x2 (l.o.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/14/yey-it-is-grey/

14/10/2011 www.pdf-archive.com

Yey, it's grey! poprawiony 2012.06.20 90%

Przerabiane w okrążeniach – ścieg gładki prawy (wszystkie oczka w każdym rzędzie na prawo), ściągacz 2x2 (l.o.

https://www.pdf-archive.com/2012/07/12/yey-it-s-grey-poprawiony-2012-06-20/

12/07/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin Turnieju PL 90%

Tournament Draft §5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny meczu.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/23/regulamin-turnieju-pl/

23/07/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin-Turnieju1 90%

Tournament Draft §5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny meczu.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/15/regulamin-turnieju1/

15/07/2014 www.pdf-archive.com

5dynamika 90%

PRAWA NEWTONA (1687) I prawo Newtona (prawo bezwładności) II prawo Newtona (prawo zmienności ruchu) III prawo Newtona (prawo akcji i reakcji) Prawa Newtona są słuszne przy założeniu istnienia NIERUCHOMEGO UKŁADU ODNIESIENIA, związanego z ABSOLUTNĄ PRZESTRZENIĄ oraz czasu niezależnego od układu odniesienia - CZASU ABSOLUTNEGO.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/02/5dynamika/

02/06/2014 www.pdf-archive.com

GKS Tychy-2 89%

Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/19/gks-tychy-2/

19/11/2019 www.pdf-archive.com

Regulaminkonkursu 89%

Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/15/regulaminkonkursu/

15/11/2019 www.pdf-archive.com

regulaminIHP 88%

Treść publikowanych usług - domena - Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia treści - hosting - - - - dostarczonych przez Klienta jeśli uzna, że nie spełniają wymogów technicznych, są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/regulaminihp/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN SMYK NAJLEPSZY PREZENT 88%

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/15/regulaminsmyknajlepszy-prezent/

15/05/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na FB 88%

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich, 1 2) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, 3) posiada konto w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne z regulaminem Serwisu, 4) jest Fanem, 5) posiada Profil uzupełniony prawdziwymi danymi osobowymi Uczestnika, 6) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania, 7) zaakceptowała Regulamin, 8) wykonała zadanie konkursowe wskazane w §3 ust.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/regulamin-konkursu-na-fb/

16/07/2015 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 87%

Prawo autorskie: ... Współtwórcom przysługuje prawo autorskie:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

radzymin do zamkowa 87%

52.409300, 21.203600 Mapka dojazdu od strony Warszawy, Marek (drogą nr 8) Za Markami, za miejscowością Słupno, zjazd na Radzymin ślimakiem w prawo i za wiaduktem w prawo, dalej w Radzyminie wg mapki:

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/radzymin-do-zamkowa/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

Konstytucja-WPA-PNG 87%

Jesteśmy wspólnotą obywateli, społeczeństwem wolnych ludzi.      ● Najwyższym prawem na terenie całego obszaru jest nienaruszalne prawo  własności.    ● Każdy człowiek ma pewną dowolność do dysponowania swoją uczciwie  nabytą własnością wedle własnych potrzeb.    ● Jako prawo własności należy rozumieć też prawo do wolności i  samostanowienia.    ● Żaden organ państwa nie posiada monopolu na sprawowanie władzy i każdy  obywatel może zrezygnować z jego usług, dokonując secesji wraz z całą  swoją własnością.  Secesja odbiera możliwość korzystania z wszelkich usług rządu i nie wiąże  się z żadnymi innymi wykluczeniami.    ● Każdy obywatel ma prawo do stanowienia prawa w obszarze swojej  własności.    ● Rząd nie posiada żadnych terytoriów prócz tych, które są jego własnością.    ● Rząd funkcjonuje na zasadach takich jak każda inna działalność  gospodarcza.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/01/konstytucja-wpa-png/

01/03/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin Puchar Polski 86%

e) zaakceptowała Regulamin i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania;

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/regulamin-puchar-polski/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

RegulaminKonkursuSuperHodowca 86%

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i prawo ich poprawiania jak również do ich usunięcia.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/20/regulaminkonkursusuperhodowca/

20/07/2016 www.pdf-archive.com

Wyszkowski 2016-04-27 85%

    Oświadczenie     Gdańsk, 27. 04.2016 r.     Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, powstanie KOD, "listu trzech prezydentów" ma głębokie podłoże w  braku lustracji i dekomunizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości po 1989 r. Ten PRL‐owski wymiar  sprawiedliwości nie dopuścił do osądzenia komunistycznych zbrodniarzy, na gen. Czesławie Kiszczaku kończąc.   Byli prezydenci, jak Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski czy  Bronisław Komorowski zadbał i  o to, aby  komunistyczni zbrodniarze chowani byli z państwowymi honorami na Powązkach.   Byli ministrowie spraw  zagranicznych ‐ sygnatariusze listu w okresie PRL‐u byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy.   Okazuje  się obecnie, że wśród obecnych sędziów najwyższych gremiów polskiego sądownictwa znajdują się także ci,  którzy figurują w rejestrach Służb Specjalnych. W tym gronie znalazł się także Lech Wałęsa, który dotąd nie  rozliczył się ze swego uwikłania we współpracę z SB. Wśród zatroskanych o przestrzeganie konstytucji i  demokracji znalazł się ‐ co nas dziwi ‐ prof. Ryszard Bugaj. Władysław Frasyniuk, nas nie zaskoczył, bo miał  zawsze poglądy zbliżone do lewicowych. Czy grono o takiej przeszłości ma być wyrocznią stosowania prawa i  pouczania nas jaka ma być demokracja? To grono rości sobie prawo nazywania pozostałej części Polaków,  którzy, nie podzielają ich poglądów nacjonalistami lub prawie faszystami.    Należy sobie postawić pytanie czy sygnatariusze Listu i KOD‐y mają moralne prawo aby po 26 latach utrwalania  systemu PRL‐owskiego sądownictwa, braku weryfikacji kadr zarzucać obecnemu rządowi łamanie Konstytucji     i demokracji. Obsada Trybunału Narodowego z jego politycznym podporządkowaniem PO dobitnie świadczy o   jego  upolitycznieniu.  Na  przestrzeni  tych  lat  kiedy sprawowało władzę PO‐PSL, lub postkomuniści prawo i  Konstytucja były łamane wielokrotnie. Czy byli Prezydenci mają prawo pouczać o szacunku do prawa i  Konstytucji kiedy sprawując władzę stosowali prawo łaski wobec oczywistych bandytów i przestępców  kolegów‐ministrów? Dlaczego na przestrzeni ostatnich 25 lat nie osądzono „moskiewskiej pożyczki”, afery  Rywina, afery taśmowej itp? Gdzie byli w ostatnich 25 latach sygnatariusze Listu, sędziowie, dziś  tak aktywni w  obronie konstytucji, kiedy  w polskich sądach poniżano ludzi represjonowanych w PRL, kiedy upominali się o  odszkodowani za czas represji? Ani razu nie usłyszeliśmy, aby w obronie tych ludzi stanęli prezydenci Lech  Wałęsa, Bronisław Komorowski czy Władysław Frasyniuk. Rząd PO‐PSL na koniec kadencji uchwalił ustawę o  pomocy dla ludzi represjonowanych w PRL, która obraża tych dla których była uchwalona. Gdzie byli wówczas,  prokuratorzy, sędziowie, dziś tak aktywni, np.  prof. Andrzej Zoll i Adam Strzembosz mieniący się stróżami  prawa? Gdzie byli profesorowie Andrzej Zoll i Adam Strzembosz kiedy  warszawskie  sądy skazywały na  drakońskie  wyroki min. Mariusza Kamińskiego i Zygmunta Miernika?  Te same sądy przyznawały wysokie  odszkodowania za niesłuszne zatrzymania byłych funkcjonariuszy policji, sędziów, burmistrza Władysławowa,  min Janusza Kaczmarka. Czy wymiar sprawiedliwości, tak niesprawiedliwy i niesprawny powinien istnieć dalej  w takim kształcie?. Oto są pytanie także do autorów Listu.    My, byli działacze Solidarności i więźniowie polityczni z lat 1980‐89 o chrześcijańsko‐patriotycznych poglądach,  zepchnięci na margines przez byłych prominentnych działaczy Solidarności, oświadczmy, że naród w 2015 roku  dokonał demokratycznego wyboru władz i je należy szanować a nie wzywać do bratobójczych walk na ulicach  miast. Kto do tego nawołuje jest przestępcą. W ostatnim wieku najeźdźcy przelali już dużo polskiej krwi. Polscy  komuniści także  pozostaną w pamięci narodu  jako ci, którzy sprawując władzę w imieniu obcego mocarstwa  dopuścili się zbrodni i represji. Sygnatariusze Listu zamiast apelować o zgodę, zaproponować rozwiązanie  konfliktu wokół Trybunału ‐ zaostrzają go. Z treści Listu wynika, że siły sprawujące rządy do 2015 roku, to  jedyne, które mogą rządzić w Polsce i to należy im umożliwić nawet  walcząc na ulicach miast. My, szanujemy  opozycję ale wymagamy tez szacunku dla legalnie wybranej  władzy. O to walczyliśmy także w więzieniach  panowie Prezydenci i byli opozycjoniści. My nie przypisujemy sobie takich zasług i prawa jak wy, aby pouczać  Polaków.    My, byli więźniowie nie pójdziemy walczyć z Wami na ulicach polskich miast, liczymy na nasz naród, który  pokornie i cierpliwie znosi wasze hałaśliwe błagania o wsparcie do instytucji Unii Europejskiej i do  zaprzyjaźnionych  mediów na zachodzie.  Jesteśmy przekonani,  że i gdy  zajdzie potrzeba większość narodu  poprze rząd, który wybrał.     Stanisław Fudakowski  Sekrerarz     Andrzej Osipów  Wiceprezes     Czesław Nowak  Prezes 

https://www.pdf-archive.com/2016/04/27/wyszkowski-2016-04-27/

27/04/2016 www.pdf-archive.com

Zdobądź z nami Malbork - regulamin konkursu 85%

4.Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, które uzna za obraźliwe lub nieetyczne.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/zdob-d-z-nami-malbork-regulamin-konkursu/

24/06/2017 www.pdf-archive.com