Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «predkosc»:


Total: 2 results - 0.007 seconds

leon 11 graf 3 bieg 100%

zwarcie obwodu do masy - nieciagly 18062 - Zarejestrowane kody usterek w sterowniku panelu wskazników - Staly Graficznie Wysokoprezny - Zawór regulacji cisnienia doladowania (10:49:43) :DUWRĞü Max Min 93 % 95 % 20 % 2 Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2) Wysokoprezny - Cisnienie doladowania (10:49:38) :DUWRĞü Max Min 979,2 millibar 2570,4 millibar 989,4 millibar Wysokoprezny - Zadane cisnienie doladowania (10:49:35) :DUWRĞü Max Min 1009,8 millibar 2029,8 millibar 999,6 millibar Wysokoprezny - Predkosc silnika (10:49:29) :DUWRĞü Max Min 2247 Obroty 3297 Obroty 903 Obroty Wysokoprezny - Zawór regulacji cisnienia doladowania (10:47:01) :DUWRĞü Max Min 20 % 95 % 20 % Wysokoprezny - Cisnienie doladowania (10:46:57) 3 Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2) :DUWRĞü Max Min 1009,8 millibar 1050,6 millibar 2570,4 millibar Wysokoprezny - Zadane cisnienie doladowania (10:46:54) :DUWRĞü Max Min 999,6 millibar 2040 millibar 999,6 millibar Wysokoprezny - Predkosc silnika (10:46:47) :DUWRĞü Max Min 2184 Obroty 4368 Obroty 882 Obroty Wysokoprezny - Zawór recyrkulacji spalin (10:43:23) :DUWRĞü Max Min 61 % 63 % 5% Wysokoprezny - Masa powietrza (10:43:21) :DUWRĞü Max Min 275,0 mg/H 535 mg/H 255 mg/H 4 Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2) Wysokoprezny - Zapotrzebowanie na przeplyw masy powietrza (10:43:17) :DUWRĞü Max Min 285,0 mg/H 560 mg/H 265 mg/H Wysokoprezny - Predkosc silnika (10:43:07) :DUWRĞü Max Min 1680 Obroty 1890 Obroty 882 Obroty Wysokoprezny - Predkosc silnika (10:41:53) :DUWRĞü Max Min 903 Obroty 903 Obroty 903 Obroty Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2) 5

https://www.pdf-archive.com/2016/03/15/leon-11-graf-3-bieg/

15/03/2016 www.pdf-archive.com

bmw 58%

Sterowanie klimatem)) ,ORĞü NRGyZ usterek Opis E71D - Message (status climate control SH/ZH auxiliary water pump, 0x2EC) missing, receiver IHKA transmitter JBE 9C54 - Czujnik AUC - Brak komunikacji - Staly E71E - Message (torque, 0x0AA) missing, receiver IHKA transmitter DME/DDE E704 - Usterka linii K-CAN 9C55 - Czujnik pary wodnej 8VWHUND ZHZQĊWU]QD - Staly Skrzynia biegów (EGS (Automatyczna skrzynia biegów) - Diagnostyka) ,ORĞü NRGyZ usterek Opis CF35 - Informacja z CAS, odbiornik EGS, nadajniki CAS/JBE/KGM - Staly 15 &]ĊVWRWOLZRĞü 38 Licznik zerowania 201320 Licznik kilometrów CF2A - Informacja (tryb pojazdu) z SZM, odbiornik EGS, nadajniki KOMBI/SZM - Staly 1 &]ĊVWRWOLZRĞü 36 Licznik zerowania 201344 Licznik kilometrów CF33 %UDN NRPXQLNDWX ] XNáDGX ]DU]ąG]DQLD VLOQLNLHP - Staly &]ĊVWRWOLZRĞü Licznik zerowania Licznik kilometrów CF25 1 36 201344 ,QIRUPDFMD ]áąF]H NODPU\ REFLąĪHQLD IRWHOD ] F]XMQLND IRWHOD NLHURZF\ odbiornik EGS, nadajniki ACSM/JBE/MRS5 /DME-DDE/KOMBI - Staly 3 &]ĊVWRWOLZRĞü 37 Licznik zerowania 201344 Licznik kilometrów Skrzynia biegów (GWS (Przelacznik dzwigni wyboru) - Diagnostyka) ,ORĞü NRGyZ usterek Opis Brak kodów usterek Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2) ,PPRELOLVHU ,PPRELOL]HU &$6 6\VWHP GRVWĊSX GR VDPRFKRGX ,ORĞü NRGyZ usterek Opis D904 - Nieznany kod usterki A0B0 1LHRGSRZLHGQL V\JQDá ZHMĞFLD ĞZLDWHá KDPRZDQLD %UDN V\JQDáX OXE V\JQDá QLHSUDZLGáRZ\ - nieciagly A0B1 :HMĞFLH Z\ELHUDND GĨZLJQL ]PLDQ\ ELHJyZ %UDN V\JQDáX OXE V\JQDá QLHSUDZLGáRZ\ - nieciagly A0B5 - Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu %UDN V\JQDáX OXE V\JQDá QLHSUDZLGáRZ\ - nieciagly A118 - Predkosc pojazdu - sygnal nierealny 6\JQDá ]E\W Z\VRNL - nieciagly D907 - Nieznany kod usterki 6WHURZQLNL XNáDGyZ EH]SLHF]HĔVWZD 3RGXV]ND SRZLHWU]QD $&60 0RGXá EH]SLHF]HĔVWZD SRGF]DV ]GHU]HĔ ,ORĞü NRGyZ usterek Opis C944 - Nieznany kod usterki )XQNFMH Uy]QH &HQWUXP RĞZLHWOHQLD /0 /0 0RGXá RĞZLHWOHQLD ,ORĞü NRGyZ usterek Opis E51B - Nieznany kod usterki E516 - Nieznany kod usterki 9CAB - Terminal 15, brak - Obwód przerwany - nieciagly E514 %UDN LQIRUPDFML NąW REURWX NRáD NLHURZQLF\ RGELRUQLN /0 QDGDMQLN '6&

https://www.pdf-archive.com/2017/01/30/bmw/

30/01/2017 www.pdf-archive.com