Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «predsjednik»:


Total: 19 results - 0.02 seconds

statut Kamene babe 100%

Odluku o promjeni adresi sjedišta donosi Predsjednik Udruge.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/19/statut-kamene-babe/

19/09/2016 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 11 82%

Predsjednik je GO HDZ-e grada Slatine, dopredsjedntk ZO HDZ-e Zupanie virovitidko-podfavske, alan Sredisnjeg odbora HDZ-e u zagrebu, alan Gradskog vijeea grada Slatine- 3 mandata, alan Poglavarstua grada Slatine- 1 mandat, dlan HDZ-e od 1990.godine iprvi predsjednik MHDZ-e grada Slatine, dlan Povjerenstva za statutarno-pravna pitanja grada Slatine, 6lan Upravnog vijeea djedjeg vrtica ,Zeko".

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-11/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

potvrda 21112012 82%

Božo Prka (predsjednik), Gabriele Pace (zamjenik predsjednika), Ivan Gerovac, Darko Drozdek, Dinko Lucić, Andrea Pavlović, Draženko Kopljar, predsjednik Nadzornog odbora:

https://www.pdf-archive.com/2012/11/22/potvrda-21112012/

22/11/2012 www.pdf-archive.com

isprava 20140929000198968415 82%

Božo Prka (predsjednik), Gabriele Pace (zamjenik predsjednika), Ivan Gerovac, Darko Drozdek, Dinko Lucić, Andrea Pavlović, Draženko Kopljar, predsjednik Nadzornog odbora:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/29/isprava-20140929000198968415/

29/09/2014 www.pdf-archive.com

DRAGOVOLJCI bilten 80%

Organizator Udruga Dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Pokrovitelj Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske Supokrovitelj Karlovačka županija i Grad Karlovac Organizacijski odbor Đuro Dečak, general pukovnik u miru, predsjednik UDVDR RH Stjepan Bene, predsjednik Podružnice Karlovačke županije Ivan Vučić, župan Karlovačke županije Damir Jelić, gradonačelnik Grada karlovca Provedbeni odbor Zvonko Marić, predesjednik provedbenog Odbora natjecanja Stjepan Bene, zamjenik predesjed.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/28/dragovoljci-bilten/

28/09/2016 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 6 71%

zuJEC UREDNIKA Kao javio Cestitke Rij ed urednika Proslavljen dan grada Ivan Rostai ponovo predsjednik gradskog HDZ-a u Slatini U Kozicama novi Mjesni odbor GodiSnja skupStina DVD-a Kozice OdrZana izboma skupitina HDZ-a Kozice Kozidani nastupili na pokladama Upoznajmo nove kozidane Moje djetinjstvo i Zivotne vizije Aktivnost Kozidke omladine prije 35 god.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-6/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 1 69%

Ferica Medved, predsjednik Mjesnog odbora Kozice Na klaju ste detverogodisnjeg mandata kao predsjednik MO Kozice, jeste li osobno zadovoljni ?

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-1/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Vijesti iz nesvjesti 65%

Predsjednik tog Drustva LJubo Lelemud je izjavio ,da se mladunci ni u kom slucaju ne mogu odvajati od roditelja i da je poklanjanje mladunaca zasticenih vrsta čist preksaj Mrtvičkog Sporazuma iz 1999 godine po članu 219.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/01/vijesti-iz-nesvjesti/

01/02/2016 www.pdf-archive.com

CJENIK-USLUGA-KSH-2016. 64%

Ivica Bogdanid Predsjednik KSH

https://www.pdf-archive.com/2016/02/17/cjenik-usluga-ksh-2016/

17/02/2016 www.pdf-archive.com

26.07.2011 61%

Pri~a da joj je bilo drago {to su Bri{evo pro{le godine posjetili Josipovi}, Milorad Dodik, tada{nji predsjednik Vlade RS, i Sulejman Tihi}, predsjednik SDA, koji su polo`ili vijence.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2011/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

ivo i ana barišić 58%

9 Nezavisno udru`enje novinara RS DRAGAN JERINI] PREDSJEDNIK BANJA LUKA - Dragan Jerini}, glavni i odgovorni urednik "Nezavisnih novina"

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/ivo-i-ana-bari-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 7 50%

Predsjednik otvara skupstinu (Medved Marko urednika predlaZe dnevni red.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-7/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

26.07.2006 46%

Predsjednik [kolskog odbora, Gordana VUKOVI] Identifikovana tijela ekshumirana iz Zve~arke mirane `rtve bo{nja~ke nacionalnosti i da se radi o osobama koje su ubijene 1992.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2006/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2005 45%

(Srna) Razgovori o RTV sistemu MOSTAR - Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan ^ovi} susreo se ju~e u Mostaru s predsjednikom Hrvatske selja~ke stranke BiH Markom Tadi}em, saop{teno je iz Kancelarije za informisanje HDZ-a BiH.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2005/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 4 43%

doZupan DraZen Vujdii, dogradonadelnici Dragan Badmaga i Milan Asii, Zupanijski tajnik vatrogasne zajednice lvan Kovadevii, predsjednik vatrogasne zajednice grada Slatine Marko Barur.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-4/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Imperijalistička Okupacija Balkana 42%

Ministar za infrastrukturu Velimir Ilić, Ambasadori Kanade i Mađarske, Šandor Pap i Robert McDougal, Kanadski ekonomski savjetnik, Đurđevka Čeremić, Predsjednik TriGranit korporacije Šandor Damian, Potpredsjednik za vanjske poslove TriGranit-a Peter Lorincze, Predsednik Upravnog odbora Srpskih željeznica Pavle Popović, Generalni direktor Srpskih željeznica Milanko Šarančić, Direktor CIP-a Milutin Ignjatović.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/23/imperijalisti-ka-okupacija-balkana/

23/10/2013 www.pdf-archive.com

!!! PLUR 11 !!! ZA TISAK crop 39%

Na nekoliko osnovnih činjenica iz povijesti house glazbe podsjetio nas je Tom, dok se naš sociolog (i predsjednik Špice) Ben osvrnuo na sve veći broj ekipe koja paralelno brije i na partije i narodnjačku muziku.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-11-za-tisak-crop/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

02 34%

Vlada RS za Dejtonski sporazum BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik Vlade RS, istakao je ju~e u razgovoru s Alehandrom San Martinom, ambasadorom [panije u BiH, da je Vlada Srpske opredijeljena za po{tivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i put evropskih integracija BiH.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/02/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

Alternativno poljodjelstvo 26%

Gospodin Janez Drnovšek u svojoj knjizi „ Misli o životu i osvješćivanju“ (u vrijeme pisanja knjige bio je predsjednik Republike Slovenije) također se dotiče ove teme.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/01/alternativno-poljodjelstvo/

01/10/2012 www.pdf-archive.com