Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «prema»:


Total: 90 results - 0.021 seconds

Unior Tehna avgust 2013 100%

hrom-vanadijum kromiran (EN12540) polirani vrhovi sa mjernom skalom kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan izrađen prema standardu ISO 6787 -30% 600155 6-22 59,08 41,36 180/1CB -30% Ključ okasti 617125 1/2” 131,56 92,09 193TXCS -30% 600541 6-22 94,97 Ključevi sa TX profilom sa T-ručicom, dvostrani, u kartonskoj kutiji 66,48 188.1/1A BI Račna dvosmerna, prihvat 1/4” • • • • • • • materijal:

https://www.pdf-archive.com/2013/09/05/unior-tehna-avgust-2013/

05/09/2013 www.pdf-archive.com

CV 99%

Brza adaptacija i učenje - novo okruženje,osim što mi stvara izazov,obvezuje me na odgovorno ponašanje kako i prema poslu i svemu onome što on nosi,tako i prema kolegama.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/cv/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

ER gradjevinski projekat specifikacija 98%

Prema specifikaciji projekta celicana isporucuje armaturu za projekat na gradiliste.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/19/er-gradjevinski-projekat-specifikacija/

19/02/2018 www.pdf-archive.com

4 4 12 3 97%

DA ČETNIČKE JEDINICE KRENU PREMA NEVESINJU 1 PUKOVNIKU STANIŠIĆU GACKO Naša vojska tučena je na Trusini.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/20/4-4-12-3/

20/10/2016 www.pdf-archive.com

basic ivana efos 2016 zavrs sveuc 96%

Podjela otpada prema svojstvima……………………………………………3 2.1.1.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/basic-ivana-efos-2016-zavrs-sveuc/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

BoMill prezentacija - ProSeed Tech DOO Novi Sad 93%

BoMill misija Poboljšanje kvaliteta Durum pšenice i povećanje vrednosti sortiranjem na osnovu stepena staklavosti Povećanje bezbednosti vrednosti hrane uklanjanjem zrna zaraženog sa Fusariumom, odnosno toksičnog zrnevlja, iz partije žitarica Poboljšanje kvaliteta i povećanje vrednosti ječmu njegovim sortiranjem prema sadržaju proteina Poboljšanje kvaliteta i povećanje vrednosti hrane sortiranjem žita/organskog žita prema sadržaju proteina Podizanje vrednosti lanca ishrane razvojem poslovanja prema zahtevima klijenata Stručni “know-how” u sortiranju po kvalitetu BoMill ima stručno “know-how” znanje u tri ključne oblasti projektovanja industrijskih uređaja za sortiranje po kvalitetu 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/04/bomill-prezentacija-proseed-tech-doo-novi-sad/

04/11/2015 www.pdf-archive.com

3523nap05 93%

Doprinos stabilnosti Prema o~ekivawima, nije se dugo ~ekalo da se „plavi jezik” opaka zarazna bolest `ivotiwa pro{iri na vi{e sela u Kolubarskom okrugu, na podru~ja op{tina Ose~ina, Qig i grada Vaqeva.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/06/3523nap05/

06/11/2016 www.pdf-archive.com

Mo- I semestar (1).PDF 87%

Srednja vrijednost uzorka od 400 varijanata raspoređenih prema normalnoj distribuciji je x = 60, a standardna devijacija s = 6.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/03/mo-i-semestar-1/

03/11/2016 www.pdf-archive.com

kako do nas 84%

Po silasku sa autoceste odmah nakon naplatnih kućica skrećete DESNO prema Krapinskim toplicama.

https://www.pdf-archive.com/2011/11/09/kako-do-nas/

09/11/2011 www.pdf-archive.com

referendum 2 84%

Glasajte prema vlastitoj savjesti, ali se prije toga dobro informirajte o poljedicama vaše odluke jer de nju živjeti vaši potomci.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/30/referendum-2/

30/11/2013 www.pdf-archive.com

DRAGOVOLJCI bilten 84%

Karlovac je primjer grada zasnovanog prema vodećim graditeljskim zamislima svog vremena;

https://www.pdf-archive.com/2016/09/28/dragovoljci-bilten/

28/09/2016 www.pdf-archive.com

FINA pravila 2017 - 2021 82%

SW 1.4 Kada televizija koristi podvodnu opremu za snimanje, ista mora biti daljinski upravljana i ne smije ometati plivačima vidno polje ili pravac kretanja te ne smije mijenjati konfiguraciju bazena ili prekriti oznake u bazenu postavljene prema zahtjevima FINA-e.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/01/fina-pravila-2017-2021/

01/03/2018 www.pdf-archive.com

Predavanje-14 81%

PARAMETARSKI PRIKAZ GEOMETRIJE Parametarski prikaz geometrije uključuje iskazivanje odnosa x, y i z koordinata tačaka na krivoj, površini ili čvrstom tijelu, ne u smislu jedna prema drugoj nego u odnosu na jedan ili više promjenljivih poznatih kao parametri.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/predavanje-14/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

komentar risale ASLU DIN 81%

A ima i onih koji ‘ibadete jedino Allahu ali nisu porekli širk niti neprijateljuju prema njegovim sljedbenicima.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/24/komentar-risale-aslu-din/

24/11/2016 www.pdf-archive.com

Binder22 78%

prema put nom nalogu i odobravam,isPlatu be;

https://www.pdf-archive.com/2014/05/19/binder22/

19/05/2014 www.pdf-archive.com

Predavanje-15 78%

Prema stepenu obrade formulisani su pojmovi:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/predavanje-15/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

26.07.2005 78%

Prema podacima iz policije, u nedjelju u ve~ernjim satima dobrovoljno se predao U`i~anin, dok je nekoliko sati ranije uhap{en Osmanagi}.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2005/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

KRIZMANICI PITANJA I ODGOVORI 77%

Petar je umro raspet na križ sa glavom prema zemlji (bazilika sv.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/07/krizmanici-pitanja-i-odgovori/

07/10/2016 www.pdf-archive.com

11.09.2008 77%

Onda smo ih razvrstali prema nacionalnosti - Srebrenica najve}i prioritet - Ni{ta ne mo`e biti potpuno objektivno, ali mi mislimo da radimo u najboljem interesu zemlje.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/11-09-2008/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

4.1.2006 77%

Prema njegovim rije~ima, jedan dio sela nema elektri~nu enegiju, a ovaj problem je trenutno nerje{iv zbog toga {to se dio dalekovoda nalazi u minskom polju.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/4-1-2006/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

Hrono - zdrava ishrana 76%

Uz program, nas tim lekara preporucuje odredjenu kombinaciju vitamina i antioksidanasa, minerala i aminokiselina, iskljucivo prema rezuitatima ciljanih dijagnostickih procedure, a preparati se mogu nabaviti u svim apotekama.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/20/hrono-zdrava-ishrana/

20/08/2014 www.pdf-archive.com

plur 3 74%

Nažalost, unatoè velikoj ljubavi prema party sceni i samom poslu pisanja o njoj, neki od nas, ukljuèujuæi urednika besramno su izdali svoje ideale i zapostavili svoje društvene obveze, zarad neèeg tako beznaèajnog i prizemnog kao što je fakultetska diploma.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-3/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

VODIČ P.U. CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 72%

Pravo na obrazovanje, prema Općoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda, jedno je od temeljnih ljudskih prava:

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/vodi-p-u-centar-za-obrazovanje-odraslih/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

Inteligentna upotreba prirodnih resursa 70%

Ovo se može svesti na moralne razloge, jer se ovde potencira ne odnos sadašnje genercije ljudi prema budućim generacijama, već odnos prema ostalim živim bićima i prirodi u celini.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/inteligentna-upotreba-prirodnih-resursa/

18/05/2011 www.pdf-archive.com

Matko Sorić - Gajo Petrović - kritički esej 69%

Gajo Petrović osobno me zaintrigirao osebujnim jezičnim izričajem, nominalističkim senzibilitetom prema značenju riječi i dosljednim inzistiranjem na idealu jasnoće.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/18/matko-sori-gajo-petrovi-kriti-ki-esej/

18/10/2014 www.pdf-archive.com