Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «prezes»:


Total: 54 results - 0.017 seconds

Program-konferencji-Koronacje-wizerunku-Matki-Bożej 100%

AJD Anna Wypych-Gawrońska Komitet honorowy Prezes Towarzystwa Historycznego im.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/12/program-konferencji-koronacje-wizerunku-matki-bo-ej/

12/09/2017 www.pdf-archive.com

MAGNUS2 99%

PREZES ZARZĄDU:

https://www.pdf-archive.com/2013/11/23/magnus2/

23/11/2013 www.pdf-archive.com

Jestem porządnym człowiekiem 99%

Jestem porządnym człowiekiem Kiedy 23 stycznia 2015 przeczytałem informację, że prezes Trybunału Konstytucyjnego, „w dowód uznania za zaangażowanie w pracę na rzecz Kościoła” został odznaczony papieskim medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”, poczułem się bardziej niż nieswojo.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/03/jestem-porz-dnym-cz-owiekiem/

03/02/2015 www.pdf-archive.com

Postępowanie sądowo-administracyjne 98%

 decyzje wydawane przez ZUS w sprawach emerytalno-rentowych - decyzje wydawane są przez sądy powszechne,  Prezes UOKiK , wydaje decyzje w sprawach praktyk monopolistycznych, może pewnych praktyk zakazywać – decyzje administracyjne.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/post-powanie-s-dowo-administracyjne/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 2014 94%

HENRYKA TUROWSKA – biegły rewident, długoletni wykładowca – praktyk z rachunkowości, Prezes Zarządu Spółki Audytorskiej ELIKS MIEJSCE SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/zamkni-cie-ksi-g-rachunkowych-2014/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

WINDYKACJA W PRAKTYCE 17.11.2014 85%

----------------------------------------------Główny Księgowy ---------------------------------------------------Prezes / Dyrektor POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Oddział w Wałbrzychu ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych NIP 886-00-23-080 tel/fax 74 842-62-60, 74 842-60-54 e-mail:

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/windykacja-w-praktyce-17-11-2014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

Cytaty z filmu Miś 84%

Czasem aŜ oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszego klubu, prezes Ochódzki Ryszard, naszego klubu Tęcza.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/28/cytaty-z-filmu-mi/

28/12/2017 www.pdf-archive.com

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.'' 84%

----------------------------------------------Główny Księgowy ---------------------------------------------------Prezes / Dyrektor POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Oddział w Wałbrzychu ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych NIP 886-00-23-080 tel/fax 74 842-62-60, 74 842-60-54 e-mail:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/podatek-dochodowy-od-os-b-prawnych-w-2014-i-2015-r/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

Akcja BILANS 09.12.1014 83%

----------------------------------------------Główny Księgowy ---------------------------------------------------Prezes / Dyrektor POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Oddział w Wałbrzychu ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych NIP 886-00-23-080 tel/fax 74 842-62-60, 74 842-60-54 e-mail:

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/akcja-bilans-09-12-1014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

Wzór umowy spółki z o.o. 83%

Prezes Zarządu 2) Anna Kowalska – funkcja:

https://www.pdf-archive.com/2019/12/07/wzor-umowy-spoki-z-oo/

07/12/2019 www.pdf-archive.com

List otwarty 79%

siedlecki, 80 lat Jerzy Stopa - Prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Tadeusz Wołyniec - przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin Jerzy Sekuła - wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin Jerzy Leoniak - sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin, Szczecinek Waldemar Reginiewicz - członek zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin, Wałcz Paweł Barański - internowany, ZR NSZZ „S”, Słupsk Sławomir Majewski - internowany, Gdańsk Julita Bodzińska - skarbnik Stowarzyszenia Godność, działaczka podziemnej Solidarności w Gdyni Janina Bożena Korzińska - rozpracowywana przez KW MO w 1982 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/11/list-otwarty/

11/12/2016 www.pdf-archive.com

KRS 76%

RP/396367/5/20140609151123 Brak wpisów Rubryka 9 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 10 - Nie dotyczy Brak wpisów Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/02/krs/

02/02/2015 www.pdf-archive.com

polski kompas 2017 7 1 (1) 76%

od elektromobilności przez cyfryzację i wykorzystanie technologii Big Data, aż –4– Romuald Orzeł prezes zarządu Fratria sp.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/polski-kompas-2017-7-1-1/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

regulamin & plan 76%

Przeprowadzone zostaną przez prezes fundacji Ogród Marzeń- p.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/12/regulamin-plan/

12/03/2017 www.pdf-archive.com

Katalog Win Wine4You 74%

Martin Sikora – Area Manager Rejon Gdańsk, Sopot, Gdynia, Koszalin, Pomorze 601 176 169 / sikora@wine4you.pl Grzegorz Wieczorek – Area Manager Rejon Gdańsk, Sopot, Gdynia, Kujawy, Wielkopolska 726 021 103 / wieczorek@wine4you.pl Prezes Zarządu Jarosław Cybulski cybulski@wine4you.pl Wine 4 You Sp.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/katalog-win-wine4you/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

DZG L780 - OI-S-11-13-3175362 69%

Elżbieta Wanat-Połeć -Prezes Zarządu Zdzisława Cwalińska-Weychert -Wiceprezes Zarządu Hubert Stoklas -Wiceprezes Zarządu 1.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/26/dzg-l780-oi-s-11-13-3175362/

26/06/2013 www.pdf-archive.com

Kwota bazowa 1998-2014 69%

3080,84 zł od 1 marca 2014 r.* 3191,93 zł Prezes GUS ogłasza do 7 roboczego dnia lutego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/16/kwota-bazowa-1998-2014/

16/02/2014 www.pdf-archive.com

list referencyjny Bruno Muschalik ŚRFP 69%

Podpisano PREZES ZARZADL SLASKI REGIONA •———^FUNDUSZ PORECZENIOV -^ 40-045 Katowice, ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/05/list-referencyjny-bruno-muschalik-rfp/

05/07/2014 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 69%

Dolnośląscy Pracodawcy --------------------------------------------------Prezes / Dyrektor

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/karta-zg-oszeniowa/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 2 69%

Dolnośląscy Pracodawcy --------------------------------------------------Prezes / Dyrektor

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/karta-zg-oszeniowa-2/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 69%

pte-walbrzych.pl Główny księgowy Prezes / Dyrektor Konto bankowe:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/karta-zg-oszeniowa/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

Projek Konstytucji według PiS 69%

Jarosław Kaczyński Prezes Prawa i Sprawiedliwości KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia .

https://www.pdf-archive.com/2015/10/25/projek-konstytucji-wed-ug-pis/

25/10/2015 www.pdf-archive.com

wydruk 69%

Artur Olech - Prezes Zarządu, Marcin Łuczyński - Członek Zarządu.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/09/wydruk/

09/06/2016 www.pdf-archive.com

ref1.PDF 69%

Prezes zarządu

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/ref1/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

certificate 69%

Tadeusz Alster Prezes Zarządu Altkom Akademia Warszawa  Kraków  Katowice  Poznań  Wrocław  Gdańsk  Łódź  Lublin  Rzeszów

https://www.pdf-archive.com/2018/02/26/certificate/

26/02/2018 www.pdf-archive.com