Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 October at 09:56 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «prezes»:


Total: 60 results - 0.042 seconds

Program-konferencji-Koronacje-wizerunku-Matki-Bożej 100%

AJD Anna Wypych-Gawrońska Komitet honorowy Prezes Towarzystwa Historycznego im.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/12/program-konferencji-koronacje-wizerunku-matki-bo-ej/

12/09/2017 www.pdf-archive.com

MAGNUS2 99%

PREZES ZARZĄDU:

https://www.pdf-archive.com/2013/11/23/magnus2/

23/11/2013 www.pdf-archive.com

2 binowo golf 99%

Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski 1 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma WICHROWSKA 2.Imiona MARIA BOŻENA 3.Numer PESEL/REGON 60022902825 4.Numer KRS ****** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KUBIAK 2.Imiona JAN ANTONI 3.Numer PESEL/REGON 49070206051 4.Numer KRS ****** Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu JEDNOOSOBOWE DZIAŁANIA PREZESA ZARZĄDU LUB WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma DOBRZYŃSKI 2.Imiona JAROSŁAW KRZYSZTOF 3.Numer PESEL/REGON 59050300851 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym VICE PREZES 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ZMYSŁOWSKI 2.Imiona RAFAŁ Strona 3 z 6 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-binowo-golf/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

Jestem porządnym człowiekiem 99%

Jestem porządnym człowiekiem Kiedy 23 stycznia 2015 przeczytałem informację, że prezes Trybunału Konstytucyjnego, „w dowód uznania za zaangażowanie w pracę na rzecz Kościoła” został odznaczony papieskim medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”, poczułem się bardziej niż nieswojo.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/03/jestem-porz-dnym-cz-owiekiem/

03/02/2015 www.pdf-archive.com

Postępowanie sądowo-administracyjne 98%

 decyzje wydawane przez ZUS w sprawach emerytalno-rentowych - decyzje wydawane są przez sądy powszechne,  Prezes UOKiK , wydaje decyzje w sprawach praktyk monopolistycznych, może pewnych praktyk zakazywać – decyzje administracyjne.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/post-powanie-s-dowo-administracyjne/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 2014 94%

HENRYKA TUROWSKA – biegły rewident, długoletni wykładowca – praktyk z rachunkowości, Prezes Zarządu Spółki Audytorskiej ELIKS MIEJSCE SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/zamkni-cie-ksi-g-rachunkowych-2014/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

osp zelewo 87%

RS/81538/3/20150706080432 Strona 3 z 6 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM PRAC ZARZĄDU.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/osp-zelewo/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

WINDYKACJA W PRAKTYCE 17.11.2014 85%

----------------------------------------------Główny Księgowy ---------------------------------------------------Prezes / Dyrektor POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Oddział w Wałbrzychu ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych NIP 886-00-23-080 tel/fax 74 842-62-60, 74 842-60-54 e-mail:

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/windykacja-w-praktyce-17-11-2014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

Cytaty z filmu Miś 84%

Czasem aŜ oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszego klubu, prezes Ochódzki Ryszard, naszego klubu Tęcza.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/28/cytaty-z-filmu-mi/

28/12/2017 www.pdf-archive.com

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.'' 84%

----------------------------------------------Główny Księgowy ---------------------------------------------------Prezes / Dyrektor POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Oddział w Wałbrzychu ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych NIP 886-00-23-080 tel/fax 74 842-62-60, 74 842-60-54 e-mail:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/podatek-dochodowy-od-os-b-prawnych-w-2014-i-2015-r/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

Akcja BILANS 09.12.1014 83%

----------------------------------------------Główny Księgowy ---------------------------------------------------Prezes / Dyrektor POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Oddział w Wałbrzychu ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych NIP 886-00-23-080 tel/fax 74 842-62-60, 74 842-60-54 e-mail:

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/akcja-bilans-09-12-1014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

Wzór umowy spółki z o.o. 83%

Prezes Zarządu 2) Anna Kowalska – funkcja:

https://www.pdf-archive.com/2019/12/07/wzor-umowy-spoki-z-oo/

07/12/2019 www.pdf-archive.com

List otwarty 79%

siedlecki, 80 lat Jerzy Stopa - Prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Tadeusz Wołyniec - przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin Jerzy Sekuła - wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin Jerzy Leoniak - sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin, Szczecinek Waldemar Reginiewicz - członek zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin, Wałcz Paweł Barański - internowany, ZR NSZZ „S”, Słupsk Sławomir Majewski - internowany, Gdańsk Julita Bodzińska - skarbnik Stowarzyszenia Godność, działaczka podziemnej Solidarności w Gdyni Janina Bożena Korzińska - rozpracowywana przez KW MO w 1982 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/11/list-otwarty/

11/12/2016 www.pdf-archive.com

2 icg binowo park 79%

JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWUOSOBOWO INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU (ŁĄCZNIE) Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PIŃSKI 2.Imiona SŁAWOMIR 3.Numer PESEL/REGON 59100403774 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SOTEK 2.Imiona ZDZISŁAW 3.Numer PESEL/REGON 65102505857 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ZAWADZKI Strona 3 z 5 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-icg-binowo-park/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

osp zelislawiec 78%

RS/132598/4/20150706080737 statutu Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski Brak wpisów Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KARBOWSKI 2.Imiona PAWEŁ 3.Numer PESEL/REGON 82092309911 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym SKARBNIK 1.Nazwisko / Nazwa lub firma RUSINEK 2.Imiona TOMASZ 3.Numer PESEL/REGON 75121809298 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym NACZELNIK 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SARNOWSKI 2.Imiona SEBASTIAN 3.Numer PESEL/REGON 77072902033 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym SEKRETARZ Strona 3 z 5 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/osp-zelislawiec/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

3 ziemia staroczarnowska 78%

RS/231985/3/20150706080848 statutu Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski Brak wpisów Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (W TYM SKARBNIK) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ADRABIŃSKI 2.Imiona BOGDAN MAREK 3.Numer PESEL/REGON 59121900098 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KWIATKOWSKI 2.Imiona PIOTR 3.Numer PESEL/REGON 70032902771 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym WICE - PREZES 1.Nazwisko / Nazwa lub firma BARSKI 2.Imiona ANDRZEJ WITOLD 3.Numer PESEL/REGON 55050315790 4.Numer KRS **** Strona 3 z 5 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/3-ziemia-staroczarnowska/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

1k spichlerz 78%

RS/331749/1/20150706081004 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski Brak wpisów Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ WSPÓLNIE PREZES STOWARZYSZENIA WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-spichlerz/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

KRS 76%

RP/396367/5/20140609151123 Brak wpisów Rubryka 9 - Nie dotyczy Brak wpisów Rubryka 10 - Nie dotyczy Brak wpisów Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/02/krs/

02/02/2015 www.pdf-archive.com

polski kompas 2017 7 1 (1) 76%

od elektromobilności przez cyfryzację i wykorzystanie technologii Big Data, aż –4– Romuald Orzeł prezes zarządu Fratria sp.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/polski-kompas-2017-7-1-1/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

regulamin & plan 76%

Przeprowadzone zostaną przez prezes fundacji Ogród Marzeń- p.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/12/regulamin-plan/

12/03/2017 www.pdf-archive.com

Katalog Win Wine4You 74%

Martin Sikora – Area Manager Rejon Gdańsk, Sopot, Gdynia, Koszalin, Pomorze 601 176 169 / sikora@wine4you.pl Grzegorz Wieczorek – Area Manager Rejon Gdańsk, Sopot, Gdynia, Kujawy, Wielkopolska 726 021 103 / wieczorek@wine4you.pl Prezes Zarządu Jarosław Cybulski cybulski@wine4you.pl Wine 4 You Sp.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/katalog-win-wine4you/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

DZG L780 - OI-S-11-13-3175362 69%

Elżbieta Wanat-Połeć -Prezes Zarządu Zdzisława Cwalińska-Weychert -Wiceprezes Zarządu Hubert Stoklas -Wiceprezes Zarządu 1.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/26/dzg-l780-oi-s-11-13-3175362/

26/06/2013 www.pdf-archive.com

Kwota bazowa 1998-2014 69%

3080,84 zł od 1 marca 2014 r.* 3191,93 zł Prezes GUS ogłasza do 7 roboczego dnia lutego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”:

https://www.pdf-archive.com/2014/02/16/kwota-bazowa-1998-2014/

16/02/2014 www.pdf-archive.com

list referencyjny Bruno Muschalik ŚRFP 69%

Podpisano PREZES ZARZADL SLASKI REGIONA •———^FUNDUSZ PORECZENIOV -^ 40-045 Katowice, ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/05/list-referencyjny-bruno-muschalik-rfp/

05/07/2014 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 69%

Dolnośląscy Pracodawcy --------------------------------------------------Prezes / Dyrektor

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/karta-zg-oszeniowa/

26/12/2014 www.pdf-archive.com