Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «prezydenta»:


Total: 22 results - 0.013 seconds

REJESTRACJA-MARIANA-KOWALSKIEGO Z RUCHU NARODOWEGO 100%

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego WYKAZ PODPISÓW Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marianowi Januszowi Kowalskiemu w wyborach zarządzonych na 10 maja 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/22/rejestracja-mariana-kowalskiego-z-ruchu-narodowego/

22/02/2015 www.pdf-archive.com

celnicy85-16-Komunikat-protest SłużbY Celnej 13 maja 98%

Działania te przyniosą przede wszystkim negatywne skutki dla Kraju, budżetu i bezpieczeństwa obywateli, a ponadto są sprzeczne z programem i zapewnieniami Prawa i Sprawiedliwości oraz Prezydenta RP.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/celnicy85-16-komunikat-protest-s-u-by-celnej-13-maja/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

wkpp regulamin 2017 93%

Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 3B http://zhpsochaczew.pl/ Regulamin Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy 1.Organizatorem Sochaczewskiego WKPP jest Hufiec ZHP Sochaczew im.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/wkpp-regulamin-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

raport wsi 82%

49) nałożyła na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek podania do publicznej wiadomości sporządzonego przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Raportu o działalności żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego wykraczających poza określony prawem obszar działań tych służb.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com

Prośba-o-wydanie-zaświadczenia-o-prawie-do-głosowania 78%

………………………, dnia………………………… ……………………………………… /imię i nazwisko/ ……………………………………… /adres/ ……………………………………… /PESEL/ Urząd ………………………………… Proszę o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/06/pro-ba-o-wydanie-za-wiadczenia-o-prawie-do-g-osowania/

06/05/2015 www.pdf-archive.com

Mieszkańcy Wałbrzycha 78%

Pl Magistracki 3A 58-300 Wałbrzych Do Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pana Romana Szełemeja Wniosek My Mieszkańcy Miasta Wałbrzycha zwracamy się do Pana z wnioskiem o podjęcie działań związanych z ostatecznym zamknięciem składowiska odpadów przy ul Górniczej 1 należącego do firmy MOBRUK.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/26/mieszka-cy-wa-brzycha/

26/07/2015 www.pdf-archive.com

kawał 78%

Gorbaczow odchodząc ze stanowiska prezydenta Rosji przekazał Jelcynowi klucze do sejfu a w nim 3 koperty .

https://www.pdf-archive.com/2016/03/18/kawa/

18/03/2016 www.pdf-archive.com

Kładka na stacji Bonarka 76%

Projektowane ciągi pieszo-rowerowe powinny spełniać wymagania „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” (zarządzenie nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 r.).

https://www.pdf-archive.com/2016/12/27/k-adka-na-stacji-bonarka/

27/12/2016 www.pdf-archive.com

Lewacka-hipokryzja 75%

W celu uniknięcia oskarżeń, iż propagujemy nieprawdziwe i zgoła niepotwierdzone opinie na temat „miłujących jedynego prawdziwego Boga” wzywamy Prezydenta Poznania, jak i poznańskich „anarchistów, społeczników, naukowców, ludzi kultury, aktywistów LGBT, jak i znających od „podszewki kwestie europejskiego Islamu” dziennikarzy o „zaprzestanie, jałowych akademickich rozważań”, porzucenie „ciepłych wielkopolskich pieleszy” i udanie się na wizję lokalną - jeżeli odwaga im na to pozwoli - do tego lepszego, „multi - kolorowego” świata.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/21/lewacka-hipokryzja/

21/07/2015 www.pdf-archive.com

DEKLARACJA SAMORZADOWCA PIS KROTKA 67%

Dążąc do poprawy jakości demokracji na szczeblu samorządowym oraz wychodząc naprzeciw coraz powszechniejszym postulatom Polaków opowiadamy się za ograniczeniem czasu nieprzerwanego sprawowania tej samej funkcji wójta, burmistrza, prezydenta do dwóch kadencji.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/03/deklaracja-samorzadowca-pis-krotka/

03/11/2014 www.pdf-archive.com

Program-konferencji-Koronacje-wizerunku-Matki-Bożej 66%

Mariana Waligóry, Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, JM Rektor Akademii im.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/12/program-konferencji-koronacje-wizerunku-matki-bo-ej/

12/09/2017 www.pdf-archive.com

konferencja 2017 66%

Adama Mickiewicza w Poznaniu DYSKUSJA PRZERWA KAWOWA II SESJA 13:15 – 13:30 13:30 – 13:45 13:45 – 14:00 14:00 – 14:15 14:15 – 14:40 14:40 – 15:45 „Fenomen popularności prezydenta Władimira Putina w Rosji” Joanna Nowak Uniwersytet im.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/konferencja-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

SkargaHałas 65%

17-854-38-41 Fax 17-850-53-77 Urz"d Miasta Stalowej Woli Sekretariat Prezydenta Miasta ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/skargaha-as/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

Anna Palewicz Wiersze 0 55%

Podwójna dawka gówna za nagrodę prezydenta.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/21/anna-palewicz-wiersze-0/

21/12/2017 www.pdf-archive.com

Postępowanie sądowo-administracyjne 52%

została zastąpiona rozporządzeniem Prezydenta RP o NTA – był to akt normatywny.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/post-powanie-s-dowo-administracyjne/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

noc muzeów 2011 Śląsk 50%

Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka, JM Rektora Akademii Muzycznej im.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/13/noc-muze-w-2011-l-sk/

13/05/2011 www.pdf-archive.com

Sekrety sanitariuszki ''Inki'' 47%

No dobrze… Na podstawie kilku przesłanek da się wywnioskować, że jej autor sympatyzuje z “opcją smoleńską” (najsilniejszą z nich jest sformułowanie “to byłoby uczczenie […] poległego prezydenta” umieszczone na stronie 62).

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/sekrety-sanitariuszki-inki/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

I wojna -wiatowa 1914-1918 Historia 45%

Domagały się jedynie wprowadzenie w życie 14 Punktów Wilsona (orędzie wygłoszone do Kongresu w styczniu 1918 roku przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, Woodrow Wilsona), a zwłaszcza punktu ostatniego mówiącego o powołaniu Ligii Narodów.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/15/i-wojna-wiatowa-1914-1918-historia/

15/03/2015 www.pdf-archive.com

List otwarty 44%

Janusz Januszewski - przywódca strajku w sierpniu 1980 roku w PKS Oświęcim, współzałożyciel „S”, członek prezydium i Zarządu Regionalnego „Podbeskidzie”, internowany, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Oświęcim Andrzej Rozpłochowski - przywódca strajku i sygnatariusz Porozumienia Katowickiego w roku 1980 w Hucie „Katowice” oraz członek KKP i KK „S” w latach 1980 – 1981, więzień stanu wojennego (3 lata więzienia), w 1990 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim „Polonia Restituta” przez Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz Krzyżem Wolności i Solidarności Janusz Olewiński - więzień polityczny, pobity w obozie internowanych w Kwidzynie, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” oraz Krzyżem Wolności i Solidarności dr inż.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/11/list-otwarty/

11/12/2016 www.pdf-archive.com

Dyktatura nietykalnych - Henryk Pająk 44%

Od 1932 roku Amerykanie nie mieli wyboru co do prezydenta.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/03/dyktatura-nietykalnych-henryk-paj-k/

03/03/2016 www.pdf-archive.com

Collins Suzanne-Igrzyska śmierci 3-Kosogłos 43%

W głowie dźwięczą mi słowa prezydenta Snowa, wypowiedziane w dniu rozpoczęcia Tournée Zwycięzców.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/14/collins-suzanne-igrzyska-mierci-3-kosog-os/

14/12/2014 www.pdf-archive.com