Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 September at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «pribor»:


Total: 9 results - 0.03 seconds

SB 2017 HR Web 100%

PODNE OBLOGE OD KAUČUKA I DODATNI PRIBOR 2017 Inovativna održivost – Made in Germany Fokusirani smo na ideje uz izvanredna i individualna rješenja podova koji podnose najrazličitija i najveća opterećenja.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/07/sb-2017-hr-web/

07/06/2017 www.pdf-archive.com

5Derivátový trh 83%

prodávající v okamžiku sjednání opce obdrží od kupujícího opční prémii Kategorie derivátů - dle druhu rizik a kategorií tržního rizika - úrokový derivát – finanční nástroj skládající se z dvou či více podkladových úrokových nástrojů, které jsou ve stejné měně a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu - měnový derivát – finanční nástroj skládající se z dvou či více podkladových úrokových nástrojů, které jsou alespoň ve dvou měnách a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu - akciový derivát – finanční nástroj skládající se alespoň z jednoho podkladového akciového nástroje, případně také z jednoho či více podkladových úrokových nástrojů a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu - komoditní derivát – finanční nástroj skládající se alespoň z jednoho podkladového komoditního nástroje, případně také z jednoho či více podkladových úrokových či akciových nástrojů a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu - úvěrový derivát – finanční nástroj skládající se alespoň z jednoho podkladového úrokového nástroje, případně také z jednoho či více podkladových akciových či komoditních nástrojů a jehož reálná hodnota je ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu 1 Forwardy Úrokový forward - jedná se o forward na výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou částku hotovosti či za úvěr, vklad, půjčku dluhový CP či pohledávku, a to ve stejné měně - úrokový forward je tedy sázkou na budoucí spotovou bezrizikovou míru - dle způsobu vypořádání nabývá podoby jednoho ze tří kontraktů Dohoda o forwardové úrokové míře (FRA) - úrokový forward na výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou pevnou částku hotovosti odvozenou od určité referenční úrokové míry (LIBOR, PRIBOR apod.), a to v téže měně a s čistým vypořádáním hotovostí Forwardový termínový vklad, úvěr či půjčka - úrokový forward na výměnu pevné částky hotovosti za vklad, úvěr či půjčku, a to v téže měně s hrubým vypořádáním hotovosti Forwardová koupě či prodej dluhových cenných papírů - úrokový forward na výměnu pevné částky hotovosti za dluhový cenný papír, a to v téže měně s hrubým vypořádáním hotovosti a cenného papíru Měnový forward - jedná se o forward na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně k určitému datu v budoucnosti - je tedy primárně sázkou na budoucí spotový měnový kurs a sekundárně na budoucí spotové bezrizikové IR obou měn - dohodnutý měnový kurs se nazývá forwardový měnový kurs Akciový forward - jedná se o forward na výměnu pevné částky hotovosti za akciový nástroj k určitému datu v budoucnosti - je tedy primárně sázkou na budoucí cenu akciového nástroje a sekundárně na budoucí spotový měnový kurs a na budoucí spotové bezrizikové IR - dohodnutá cena se označuje jako forwardová cena Komoditní forward - jedná se o forward na výměnu pevné částky hotovosti za komoditní nástroj k určitému datu v budoucnosti - dohodnutá cena se označuje jako forwardová cena - je tedy sázkou na budoucí cenu komoditního nástroje a sekundárně na budoucí spotový měnový kurs a na budoucí spotové bezrizikové IR 2 Futures - Úrokový futures jedná se o futures na výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou částku hotovosti či za dluhový CP či pohledávku, a to ve stejné měně neznámá částka v hotovosti závisí na budoucí spotové bezrizikové IR a nezávisí na rizikové úrokové míře kteréhokoliv subjektu je tedy sázkou na budoucí spotovou bezrizikovou IR dle způsobu vypořádání nabývá podoby jednoho ze dvou kontraktů Futures na úrokovou míru - úrokový futures na výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou částku hotovosti v budoucnosti odvozenou od určité referenční IR (např.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/5deriv-tov-trh/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

Pribor ITN 1 74%

Pribor ITN 1

https://www.pdf-archive.com/2020/07/19/pribor-itn-1/

19/07/2020 www.pdf-archive.com

diplomski ceo kor MLP 18062014 74%

Hemikalije i pribor ............................................................................................... 22 3.2.2.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/31/diplomski-ceo-kor-mlp-18062014/

31/01/2016 www.pdf-archive.com

232197 61%

Pribor se može koristiti samo za:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/04/232197/

04/10/2016 www.pdf-archive.com

Kolokvijum II - Moodle pitanja.docx 59%

Dokumentacija kojom se definisu osnovni strojevi, uredjaji, armature, cijevni pribor is l.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/kolokvijum-ii-moodle-pitanja-docx/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

SAS survival handbook 53%

The SAS survival handbook - John Wiseman / Prijevod i nadopuna Milan Čekada SADRŽAJ PREDGOVOR 1 PRIRUČNIK ZA PREŽIVLJAVANJE Pribor za preživljavanje Torbica za preživljavanje Kompasi Noževi Izbor noža Sklapajući noževi Parang Oštrenje noža Suočavanje sa kriznim situacijama Stresovi preživljavanja Osnovne potrebe Sol Voda Gubitak vode Kako sačuvati tjelesne funkcije Pronalaženje vode Sakupljanje rose i kiše Životinje kao znak vode Kondenzacija Kondenzacija pomoću sunca Destilacija Voda iz leda i snijega Voda iz morskog leda Dobivanje vode od životinja Zamke Tipovi zamki Konstrukcija zamki Tipovi zamki Žičane zamke Zamke s opasnim teretom Zamke sa šiljcima Zamke za ptice Lov Pravilo lova divljih životinja Opasnosti u lovu Oružje Luk i strijela Oružja od kremena Tehnika streljaštva Omča na zavitlavanje Tehnika rukovanja i gađanja Praćka Bola Koplje Bacač za koplje Lov ptica Opasnosti od životinja Životinjski tragovi Skloništa i njihova izrada Gdje postaviti tabor Tipovi skloništa 7 7 8 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 13 13 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 21 22 24 25 25 26 26 26 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 32 35 35 35 Sva prava ove epublikacije su pridržana.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/25/sas-survival-handbook/

25/05/2017 www.pdf-archive.com

Penize a menova politika 49%

PRIBOR, IR kterými se úročí úvěry poskytnuté klientům jsou vyšší (čím je rizikovější tím vyšší IR), naopak když nebankovní klient půjčuje bance tak za IR nižší než činí mezibankovní IR (PRIBID) - úvěrové rozpětí = rozdíl mezi průměrnou IR z vkladů (4%) a IR z úvěrů (8%) - 2)Tvorba peněz úročením vkladů - Tvoří se nové peníze… 40 Kč ve všech zemích světa úrokovou míru na mezibankovním trhu reguluje CB dané země (žádné IS-LM ani poptávka po penězích) 3)Tvorba peněz koupí majetku a služeb bankami od nebankovních subjektů

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/penize-a-menova-politika/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

1Penize-a-menova-politika 47%

PRIBOR, IR kterými se úročí úvěry poskytnuté klientům jsou vyšší (čím je rizikovější tím vyšší IR), naopak když nebankovní klient půjčuje bance tak za IR nižší než činí mezibankovní IR (PRIBID) - úvěrové rozpětí = rozdíl mezi průměrnou IR z vkladů (4%) a IR z úvěrů (8%) - 2)Tvorba peněz úročením vkladů - Tvoří se nové peníze… 40 Kč ve všech zemích světa úrokovou míru na mezibankovním trhu reguluje CB dané země (žádné IS-LM ani poptávka po penězích) 3)Tvorba peněz koupí majetku a služeb bankami od nebankovních subjektů

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/1penize-a-menova-politika/

24/01/2013 www.pdf-archive.com