Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «primjera»:


Total: 5 results - 0.004 seconds

evolucijska 100%

primjera) • Neuronske mreže odlično rješavaju probleme klasifikacije i predviđanja, odnosno općenito sve probleme kod kojih postoji odnos između prediktorskih (ulaznih) i zavisnih (izlaznih) varijabli, bez obzira na visoku složenost te veze (nelinearnost).

https://www.pdf-archive.com/2018/04/18/evolucijska/

18/04/2018 www.pdf-archive.com

komentar risale ASLU DIN 46%

Evo ti nekoliko jasnih primjera koji će ti približiti ovu mes'elu!

https://www.pdf-archive.com/2016/11/24/komentar-risale-aslu-din/

24/11/2016 www.pdf-archive.com

PLAN 45%

8.)Omoguciti kupovinu karata i uvezivanja letova preko Sarajeva (primjera radi putnik iz Skoplja ili Pristine da moze da kupi kartu za Amsterdam preko Sarajeva).Takodje omoguciti kupovinu karata za letove unutar drzave (SarajevoBanjaluka-Sarajevo.) 9.)Destinacije na kojima bi BH Airlines trebao da leti Beograd, Zagreb, Skopje, Bec ,Istanbul, Frankfurt, Cirih, Kopenhagen, Stokholm, Rim, Amsterdam, Pariz i Pristina.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/15/plan/

15/02/2015 www.pdf-archive.com

28.10.2007 34%

Knez umjesto Muji}a Navest }emo neke od primjera preimenovanih ulica na sjednici Op}inskog vije}a Mostara 1995.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/28-10-2007/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

PLUR 12 crop 34%

Pored ova dva primjera, bio je Ëitav niz manje ili viπe uspjeπnih synthesizera razvijenih tijekom 1930-ih, ali ih malo Theremin i Trautonium, zajedno sa drugim instrumentima 1930-ih bili su revolucionarne pojave u svijetu glazbe, kako zbog naËina proizvodnje zvuka, tako i zbog toga πto oni nisu bili sputani ograniËenjima klasiËnih instrumenata vezanost za tonske ljestvice, ograniËenja u trajanju tona i sl.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-12-crop/

16/02/2015 www.pdf-archive.com