PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 October at 08:53 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «privind»:


Total: 30 results - 0.042 seconds

OMFP 74 2012 100%

OMFP 74 2012 1 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE        ORDIN nr. 74  pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența fiscală în România a persoanelor fizice      Având  în  vedere  prevederile  art.  5,  art.  40  alin.(2)‐(7)  şi  ale  art.  118  alin.(5)  din  Legea  nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ;  în conformitate cu prevederile convențiilor de evitare a dublei impuneri ,  în  temeiul  prevederilor  art.  10  alin.(4)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.34/2009  privind  organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,      ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:    Capitolul I – Dispoziții generale    Art.  1.    Se aprobă formularistica elaborată pentru aplicarea prevederilor art. 40 alin. (2)‐(7) din Legea  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  ale  convențiilor  de  evitare a dublei impuneri,  prevăzută în anexele nr. 1 ‐ 4 care fac parte integrantă din prezentul ordin,  după cum urmează:  a)˝Chestionar  pentru  stabilirea  rezidenței  fiscale  a  persoanei  fizice  la  sosirea  în  România  ˝(anexa nr.1);  b)˝Chestionar  pentru  stabilirea  rezidenței  fiscale  a  persoanei  fizice  la  plecarea  din  România˝(anexa nr. 2);  c)˝Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi  art.    40  alin.  (2)‐(6)  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  Fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  sau  a  Convenției  de  evitare  a  dublei  impuneri  încheiată  între  România  şi  …,  de  către  persoanele fizice care sosesc în România şi care au o şedere mai mare de 183 de zile˝ (anexa nr. 3);  d) ˝Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi  art.    40  alin.  (2)‐(7)  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  Fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare    sau  a    Convenției  de  evitare  a  dublei  impuneri  încheiată  între  România  şi  …,  de  către  persoanele fizice care pleacă din România şi care au o şedere în străinătate mai mare de 183 de zile˝    (anexa nr. 4).    Art. 2.  

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/omfp-74-2012/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Raport CNIPMMR 90%

ACTIVITATI ÎN DOMENIUL DREPTULUI MUNCII, RELAŢIILOR INDUSTRIALE, IMM-URI ŞI FISCALITATE 2.1.POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND MODIFICAREA CODULUI MUNCII ŞI LEGISLAŢIA PRIVIND NEGOCIERILE COLECTIVE 2.2.POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND MODIFICAREA CODULUI FISCAL ŞI 3.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/27/raport-cnipmmr/

27/07/2016 www.pdf-archive.com

plagiataronioanBiometriametodaidentificarecriminalistica 83%

FACULTATEA DE DREPT TEZĂ DE DOCTORAT (REZUMAT) BIOMETRIA METODĂ DE IDENTIFICARE CRIMINALISTICĂ A PERSOANELOR CONDUCĂTOR DE DOCTORAT Profesor universitar doctor STANCU ŞERB DOCTORAND ARON IOAN Bucureşti 2010 1 CUPRINS CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND IDENTIFICAREA CRIMINALISTICĂ ............................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/02/16/plagiataronioanbiometriametodaidentificarecriminalistica/

16/02/2016 www.pdf-archive.com

Contract sponsorizare 82%

32/1994 privind sponsorizarea, au convenit încheierea prezentului contract de sponsorizare:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/21/contract-sponsorizare/

21/02/2017 www.pdf-archive.com

Ord+72 81%

33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/06/ord-72/

06/11/2013 www.pdf-archive.com

declaratia230 80%

878/21.XII.2007 INSTRUCȚIUNI de completare a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13 Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate acestora, în următoarele situații:

https://www.pdf-archive.com/2018/03/21/declaratia230/

21/03/2018 www.pdf-archive.com

Anexa card 2 mobilpay 80%

2 la Contractul numărul 20294 din data 2018-01-19 Prin prezenta Anexă se vor defini termenii şi condiţiile privind procesarea plăţii prin card , utilizând serviciile mobilpay.ro.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/31/anexa-card-2-mobilpay/

31/01/2018 www.pdf-archive.com

Ghid sponsorizare 80%

p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii;

https://www.pdf-archive.com/2017/02/21/ghid-sponsorizare/

21/02/2017 www.pdf-archive.com

Dosarul nr 76%

Preşedintele şedinţei, judecatorul __________ grefier ____________ examinand in şedinţa publica pricina civila la cererea de chemare in judecata a ____________ privind incasarea pensiei pentru intrejinerea copilului minor, oferirea dreptului copilului minor de a iesi temporar peste hotarele tarii fara acordul tatalui si in conformitate cu art.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/24/dosarul-nr/

24/01/2014 www.pdf-archive.com

egarajul.ro - viteza incarcare desktop&mobile 75%

egarajul.ro viteza incarcare desktop&mobile Egarajul.ro - Desktop Datele din Raportul privind experienta utilizatorilor Chrome arata ca mediana ​FCP​ (0.8s) si ​DCL​ (0.8s) a paginii plaseaza pagina in treimea cea mai rapida a tuturor paginilor.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/20/egarajul-ro-viteza-incarcare-desktop-mobile/

20/02/2018 www.pdf-archive.com

organizarea rezidentiatului 73%

organizarea rezidentiatului ORDONANŢĂ privind organizarea și finanţarea rezidenţiatului în temeiul art.115, alin.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/28/organizarea-rezidentiatului/

28/01/2014 www.pdf-archive.com

Meto CNPT, CNPS, CLP 2017 70%

14612002 privind regimul juridic al fundaliilor judelene pentru tineret gi a Municipiului Bucureqti gi al Fundaliei Nalionale pentru Tineret, in condiliile Legii nr.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/24/meto-cnpt-cnps-clp-2017/

24/04/2017 www.pdf-archive.com

Kronstadt Pub Boys 2% 65%

Kronstadt Pub Boys 2% Anexa nr.2 Agenǹia NaǹionalNJ de Administrare FiscalNJ CERERE PRIVIND DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL ƵI DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV Anul 230 2 0 1 4 I.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/27/kronstadt-pub-boys-2/

27/01/2015 www.pdf-archive.com

Fisa 2% impozit Davidut 65%

Fisa 2% impozit Davidut Anexa nr.1 CERERE PRIVIND DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PE VENITURILE DIN SALARII ƵI ASIMILATE SALARIILOR Anul 2 0 1 230 5 I.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/07/fisa-2-impozit-davidut/

07/01/2016 www.pdf-archive.com

2% Aqua Crisius 65%

2% Aqua Crisius Anexa nr.2 Agenǹia NaǹionalNJ de Administrare FiscalNJ CERERE PRIVIND DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL ƵI DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV Anul 2 0 230 6 1 I.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/20/2-aqua-crisius/

20/02/2017 www.pdf-archive.com

Raport audit 2015.PDF 65%

MOBBMD22 ConVbancar22247105V29076337100 BC "Mobiasbanca RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT privind situafiile financiare pentru anul 2015 a f.S.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/20/raport-audit-2015/

20/05/2016 www.pdf-archive.com

ER1109 61%

Mureş) 17.00 - 17.30 Actualităţi privind cardiomiopatiile dobândite la copil Prof.

https://www.pdf-archive.com/2018/09/12/er1109/

12/09/2018 www.pdf-archive.com

Semnificatii contrare 2018 60%

Pentru relații suplimentare privind procurarea sau distribuirea ediției prezente, puteți folosi mijloacele de contact oferite mai jos:

https://www.pdf-archive.com/2018/08/28/semnificatii-contrare-2018/

28/08/2018 www.pdf-archive.com

Semnificatii contrare 2018.output 60%

Pentru relații suplimentare privind procurarea sau distribuirea ediției prezente, puteți folosi mijloacele de contact oferite mai jos:

https://www.pdf-archive.com/2019/01/05/semnificatii-contrare-2018output/

05/01/2019 www.pdf-archive.com

Pop Caludia Maria - Constrângerile patimii (1) 59%

Pentru relații suplimentare privind procurarea sau distribuirea ediției prezente, puteți folosi mijloacele de contact oferite mai jos:

https://www.pdf-archive.com/2019/01/05/pop-caludia-maria---constrangerile-patimii-1/

05/01/2019 www.pdf-archive.com

Informatii privind identificarea cainilor cu stapan 58%

Informatii privind identificarea cainilor cu stapan Identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan 15 ianuarie 2014 Actiuni imediate-filialele judetene ale CMV •Unitatea medicala veterinara de asistenta trebuie sa fie inregistrata la CMV-sa detina certificatul de inregistrare-numarul de inregistrare de la CMVRO va fi utilizat ca user pentru accesul la baza de date pentru identificarea cainilor cu stapan •Toate unitatile medicale veterinare de asistenta sa detina firme (reclame) conform modelelor din Hotararea 8/2009 si sa fie afisate la sediul acestora •Medicii veterinari trebuie sa fie membrii ai CMV si sa detina atestat de libera practica valid •Medicii veterinari sa fie inregistrati in baza de date a CMV iar informatiile sa fie completate la zi.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/18/informatii-privind-identificarea-cainilor-cu-stapan/

18/01/2014 www.pdf-archive.com

burse dosar 57%

- acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului ( IUNIE, IULIE şi AUGUST 2013) inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii;

https://www.pdf-archive.com/2014/05/13/burse-dosar/

13/05/2014 www.pdf-archive.com

Pop Caludia Maria - Constrângerile patimii 57%

Pentru relații suplimentare privind procurarea sau distribuirea ediției prezente, puteți folosi mijloacele de contact oferite mai jos:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/01/pop-caludia-maria-constr-ngerile-patimii/

01/04/2017 www.pdf-archive.com

ClujKolozsvárKlausenburg 52%

PREŞEDINTE Ioana Liliana Georgiu Grefier Corina-Cristina Turc Pe rol judecarea cauzei Contencios administrativ şi fiscal privind pe recurent ASOCIAŢIA MINORITY RIGHTS EGYESULET, intimaţii GEAPANA IZABELLA, SERES ZSOFIA, KOVACS LEVENTE-GEZA, KOVACS ANDREA, GOROG EMESE GYONGYI, GOROG ISTVAN, KISS ŞTEFAN, GERGELY GYULA, GAL ATTILA JANOS, ANGI MARIA, BRANEA ROBERT-AUREL, DOSZTAL LASZLO, MOZSI IULIU, ANTAL COLOMAN, AMBRUŞ JANOS, OLAH ARPAD, BEKE-SZABO LAJOS, SZOLLOSI TAMAS, TOTH CAROL, BALASZ ATTILA, TURI TEREZIA, SZASZ ANDREI, SZILAGYI KULA CSABA MARTON, SZOCS MARGIT, CJOBE ECATERINA, VASARNELYI ILEANA, IANCSO ERNESTIN, BENKE VICTOR, GALLOP ALFRED LASZLO, SAIGI JOZSEF, NAGY BECZKAI IOSIF, NAGYBECZKAI GIZELA, FLORISKA ATILA, CSEGEZI ERNEST, ABLONOVSZKI ILDIKO-KATALIN, TREZNAY EVA, ERCHEDI VASILE, BALOGH GHEORGHE, MUZSNAY CSABA, BEGIDSAN ENIKO, LOVINCZI ARPAD, SZABADOS ZOLTANISTVAN, KEREKES IOSIF, GYURCSANY ESTERA-IRINA, JENEI ALEXANDRU, BECZE CSILLA, SARUCAN EMILIA, MAGYARY B.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/23/clujkolozsv-rklausenburg/

23/03/2017 www.pdf-archive.com

KMN2017 caiet-program 00- 50%

Datele privind participarea din ultimii ani şi numărul mare de semnale pozitive primite din partea celor prezenţi confirmă acest fapt.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/08/kmn2017-caiet-program-00/

08/08/2017 www.pdf-archive.com