Search


PDF Archive search engine
Last database update: 05 May at 19:43 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «procesit»:


Total: 2 results - 0.007 seconds

Raporti - Vëzhgimi i zgjedhjeve parlamentare 2016 100%

RAPORTI MBI VËZHGIMIN E PROCESIT ZGJEDHOR NË ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PARLAMENTARE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË 2016 Qendra për Mirëkuptim dhe Bashkëpunim Institucional (QMBI), në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që u mbajtën më 11 dhjetor 2016, ishte vëzhguese e procesit zgjedhor në ditën e zgjedhjeve.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/08/raporti-vezhgimi-i-zgjedhjeve-parlamentare-2016/

08/01/2017 www.pdf-archive.com

DEPOZITE BASHKEEMERORE20170208144632.PDF 40%

+355 4 362 989, 347 298, faqja zyrtare www.asd.gov.al, është përgjegjëse për realizimin e procesit të kompensimit brenda tre muajve.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/07/depozite-bashkeemerore20170208144632/

07/03/2017 www.pdf-archive.com