Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 January at 18:59 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «programem»:


Total: 24 results - 0.057 seconds

PŁATNIK 29.04.2015 100%

AGNIESZKA RUTECKA – specjalista, zawodowo związana z programem Płatnik od jego powstania czyli od 15 lat.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/14/p-atnik-29-04-2015/

14/04/2015 www.pdf-archive.com

PŁATNIK 28.05.2015 100%

AGNIESZKA RUTECKA – specjalista, zawodowo związana z programem Płatnik od jego powstania czyli od 15 lat.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/07/p-atnik-28-05-2015/

07/05/2015 www.pdf-archive.com

to 98%

RasMol - jest programem stworzonym do wizualizacji białek, kwasów nukleinowych i małych cząstek.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/01/to/

01/02/2015 www.pdf-archive.com

Urlopy wypoczynkowe 89%

zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej niż 5 lat, średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat, średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata, szkoły policealnej – 6 lat, szkoły wyższej – 8 lat.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/urlopy-wypoczynkowe/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

rode katalog 85%

Lampowy, wielofunkcyjny interfejs gitarowy łączący się z programem DAW.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/12/rode-katalog/

12/11/2015 www.pdf-archive.com

celnicy85-16-Komunikat-protest SłużbY Celnej 13 maja 76%

Działania te przyniosą przede wszystkim negatywne skutki dla Kraju, budżetu i bezpieczeństwa obywateli, a ponadto są sprzeczne z programem i zapewnieniami Prawa i Sprawiedliwości oraz Prezydenta RP.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/celnicy85-16-komunikat-protest-s-u-by-celnej-13-maja/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Projekt 76%

// sterowanie programem: pthread_mutex_t mutex;

https://www.pdf-archive.com/2015/11/19/projekt/

19/11/2015 www.pdf-archive.com

raport3 v1 74%

Zapoznanie się z komercyjnym programem do modelowania molekularnego – moe 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/21/raport3-v1/

21/02/2016 www.pdf-archive.com

Niżnik 73%

Niżnik Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i oświadczam (w imieniu swoim oraz innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności), że zapoznałem się z programem imprezy, warunkami uczestnictwa oraz pozostałymi istotnymi informacjami wymaganymi ustawą "O usługach turystycznych", znajdującymi się w katalogu z przedmiotową ofertą, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/17/ni-nik/

17/05/2014 www.pdf-archive.com

MEDLINE 2011 PROGRAM REGULAMIN 72%

Tendencja ta stymulowana ciekawymi projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich, programem nauki tej ważnej dziedziny w szkołach, przepisami BHP oraz przychylnością w realizacji tych programów, manifestowaną przez władze miast, gmin i powiatów, szefów służb bezpieczeństwa tak ważnych jak Wojsko Polskie, Policja, Straż Pożarna i pełne gotowości do pracy jednostki ochotnicze w postaci OSP, WOPR, PCK - jest wspaniałym bodźcem do pracy dla ratowników skupionych w SKSR Międzyrzecz.

https://www.pdf-archive.com/2011/08/25/medline-2011-program-regulamin/

25/08/2011 www.pdf-archive.com

Unifikacja PZPN 2013 68%

Trzeci model to rozwiązanie kompleksowe, które zakłada funkcjonalną współprace szkół, klubów i samorządów, który powinien stać się programem docelowym w organizacji szkolenia dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/04/unifikacja-pzpn-2013/

04/11/2013 www.pdf-archive.com

Mathcad-Przewodnik 64%

Wprowadzenie do programu MATHCAD Zaletami programu MathCad, w porównaniu do innych programów służących do obliczeń matematycznych, takich jak Matlab, Mathematica, są proste i intuicyjne zasady pracy z programem, umożliwiające opanowanie go w krótkim czasie.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/mathcad-przewodnik/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin zaj sportowych 62%

W przypadku gdy zawodnik nie radzi sobie z programem, prowadzący ma prawo do przeniesienia zawodnika do innej grupy.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/regulamin-zaj-sportowych/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

Boska Komedia 61%

Tekst został przeze mnie zeskanowany i potraktowany programem OCR.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/22/boska-komedia/

22/03/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Zlotu 60%

Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego wizerunku oraz w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/regulamin-zlotu/

06/03/2018 www.pdf-archive.com

SpecyfikacjaKompilatora 57%

(Przy przesyłaniu do wykładowcy program powinien być spakowany programem zip a archiwum nazwane numerem indeksu studenta.) Prosty język imperatywny Język powinien być zgodny z gramatyką zamieszczoną na rysunku 1 i spełniać następujące warunki:

https://www.pdf-archive.com/2015/11/24/specyfikacjakompilatora/

24/11/2015 www.pdf-archive.com

Stypendium doktoranckie- Regulamin i wniosek 57%

Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który terminowo realizuje program studiów doktoranckich, wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych, wykazuje się zaangażowaniem w realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni oraz w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego uzyskał bardzo dobre albo dobre wyniki z egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/15/stypendium-doktoranckie-regulamin-i-wniosek/

15/10/2016 www.pdf-archive.com

cw-02 - Kampania reklamowa - dla studentow 56%

moduł ‘Edytor’ otwarcie pliku zmodyfikowanego programem FastStone Image Viewer ii.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/13/cw-02---kampania-reklamowa---dla-studentow/

13/05/2018 www.pdf-archive.com

Projekt kompilatora 55%

(Przy przesyłaniu do wykładowcy program powinien być spakowany programem zip a archiwum nazwane numerem indeksu studenta.) Prosty język imperatywny Język powinien być zgodny z gramatyką zamieszczoną na rysunku 1 i spełniać następujące warunki:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/16/projekt-kompilatora/

16/12/2016 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie popr 55%

Obowiązkowa frekwencja na poziomie 80%,  podpisania umowy o staż,  uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych przed wyjazdem na staż oraz zajęciach przygotowania językowego o pedagogiczno-kulturowego,  odbycia stażu zgodnie z jego programem,  przestrzegania poleceń opiekuna stażu zawodowego,  uczestnictwa w realizacji programu kulturowego realizowanego podczas pobytu za granicą,  uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym po zakończeniu pobytu za granicą,  wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i udostępnienia danych do monitoringu,  złożenia raportu końcowego z uczestnictwa w Projekcie w systemie Mobility Tool,  sporządzenia prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie efektów mobilności w ramach upowszechniania,  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby projektu.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 55%

Obowiązkowa frekwencja na poziomie 80%,  podpisania umowy o staż,  uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych przed wyjazdem na staż oraz zajęciach przygotowania językowego o pedagogiczno-kulturowego,  odbycia stażu zgodnie z jego programem,  przestrzegania poleceń opiekuna stażu zawodowego,  uczestnictwa w realizacji programu kulturowego realizowanego podczas pobytu za granicą,  uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym po zakończeniu pobytu za granicą,  wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i udostępnienia danych do monitoringu,  złożenia raportu końcowego z uczestnictwa w Projekcie w systemie Mobility Tool,  sporządzenia prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie efektów mobilności w ramach upowszechniania,  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby projektu.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

jídlo 40%

Večeře (náttverðr, „noční jídlo“), která byla neméně sytá, byla na rozdíl od snídaně doprovázena společenským programem, například vyprávěním a hrami.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/13/j-dlo/

13/01/2014 www.pdf-archive.com

91 40%

Významným obecným programem, který není specificky věnovaný prevenci kouření dětí, ale věnuje se výchově ke zdravému životnímu stylu, je projekt Škola podporující zdraví.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/19/91/

19/06/2013 www.pdf-archive.com

Zanieczyszczenia szczepionek 36%

które przedstawia pan w książce – myślę, że każdy, kto ją Co ciekawe, pokrywa się to z bardzo jasnym i wyraźnie przeczyta, będzie pod wrażeniem ogromu pracy, jakiej pan sformułowanym, dobrze udokumentowanym programem dokonał – poświęcił pan sporo miejsca rozważaniom, z któ- redukcji ludzkiej populacji.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/13/zanieczyszczenia-szczepionek/

13/11/2014 www.pdf-archive.com