PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 15 October at 07:52 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «programu»:


Total: 70 results - 0.041 seconds

InstrukcjaTSGE2 100%

Ponowne naciśnięcia przycisku umoŜliwia ustawienie czasu rozłączania dla pierwszego programu.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/15/instrukcjatsge2/

15/08/2014 www.pdf-archive.com

Praktyczne informacje dotyczące wyjazdu na praktyki 89%

Praktyczne informacje dotyczące wyjazdu na praktyki Staż zawodowy „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju regionu” Mobilność w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Staż zawodowy „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju regionu” INFORMACJE OGÓLNE Mobilność w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Staż zawodowy „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju regionu” Informacje ogólne Termin wyjazdu:

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/praktyczne-informacje-dotycz-ce-wyjazdu-na-praktyki-1/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

Mathcad-Przewodnik 89%

Mathcad Przewodnik Wprowadzenie do programu MATHCAD Zaletami programu MathCad, w porównaniu do innych programów służących do obliczeń matematycznych, takich jak Matlab, Mathematica, są proste i intuicyjne zasady pracy z programem, umożliwiające opanowanie go w krótkim czasie.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/mathcad-przewodnik/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

pit-28 85%

Najłatwiejszym sposobem na wypełnienie PITa jest pobrania naszego programu do PIT lub wypełnienie PIT-28 przez internet.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/19/pit-28/

19/09/2013 www.pdf-archive.com

Instrukcja przygotowania zdjęć - superheat 84%

Instrukcja przygotowania zdjęć superheat Spis treści Wykonywanie zrzutów ekranu, porady, obsługa proponowanego programu:

https://www.pdf-archive.com/2013/01/30/instrukcja-przygotowania-zdj-superheat/

30/01/2013 www.pdf-archive.com

Poradnik MyPay.pl 84%

http://www.mypay.pl/?ref=42636&subid= (za rejestrację z refa służę pomocą w obsłudze programu) Czysty link:

https://www.pdf-archive.com/2012/07/31/poradnik-mypay-pl/

31/07/2012 www.pdf-archive.com

to 84%

RasTop - oprogramowanie do wizualizacji molekularnej zaczerpnięte z programu RasMol.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/01/to/

01/02/2015 www.pdf-archive.com

Mathcadtymczasowy 82%

Mathcadtymczasowy Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Podręczniki – Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/24/mathcadtymczasowy/

24/01/2014 www.pdf-archive.com

teorie uzaleznien przeglad red. m. jedrzejko 80%

Aleksandra Gieysztora Współczesne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych redakcja naukowa MARIUSZ JĘDRZEJKO Pułtusk – Warszawa 2009 Opracowanie powstało w ramach programu edukacyjno-badawczego EPIKUR.pl® oraz programu profilaktycznego Fundacji „PEDAGOGIUM” Recenzenci:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/teorie-uzaleznien-przeglad-red-m-jedrzejko/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

zaproszenie dla przedsiębiorców złotoryja 78%

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości wsparcia przedsiębiorców ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Przyjdź na spotkanie!

https://www.pdf-archive.com/2016/09/13/zaproszenie-dla-przedsi-biorc-w-z-otoryja/

13/09/2016 www.pdf-archive.com

zaproszenie dla przedsiębiorców powiat jaworski legnicki 78%

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości wsparcia przedsiębiorców ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Przyjdź na spotkanie!

https://www.pdf-archive.com/2016/09/13/zaproszenie-dla-przedsi-biorc-w-powiat-jaworski-legnicki/

13/09/2016 www.pdf-archive.com

Plakát na akci Fotovlak s 749.254 po lokálkách - PDF v09 final 78%

Na programu je několik unikátních fotozastávek na trati i ve stanicích.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/13/plakat-na-akci-fotovlak-s-749254-po-lokalkach---pdf-v09-final/

13/05/2018 www.pdf-archive.com

Program MM 78%

Prezenterka oraz wydawca najważniejszego programu informacyjnego w regionie "Zbliżenia".

https://www.pdf-archive.com/2013/03/20/program-mm/

20/03/2013 www.pdf-archive.com

praca1 76%

Na samym początku chciałbym powiedzieć kilka słów o genezie samego pomysłu napisania, najpierw programu GeoMet 1.0, a później później tej pracy.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/10/praca1/

10/05/2011 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 1. Zgłoszenie popr 76%

Zgłoszenie popr FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu „Praktyka czyni mistrza!” o numerze 2017-1-PL01-KA102-038136 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się) Dane podstawowe kandydata Imię Nazwisko Płeć PESEL Data urodzenia (dd/mm/rrrr) Obywatelstwo Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) Telefon kontaktowy Email Informacje o kandydacie Tryb kształcenia zawodowego1 Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów 2 Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3) Rok szkolny (20../20..) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-1-zg-oszenie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Zgłoszenie 76%

PCM Zgłoszenie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu „Praktyka czyni mistrza!” o numerze 2017-1-PL01-KA102-038136 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się) Dane podstawowe kandydata Imię Nazwisko Płeć PESEL Data urodzenia (dd/mm/rrrr) Obywatelstwo Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) Telefon kontaktowy Email Informacje o kandydacie Tryb kształcenia zawodowego1 Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów2 Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3) Rok szkolny (20../20..) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-zg-oszenie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

E-trener.FR10 73%

Oferuje możliwość tworzenia swoich w pełni animowanych sesji treningowych, realistycznie ukazujących ruchy zawodników i piłki z użyciem opcji wideo.Takie ruchome ujęcie poszczególnych ćwiczeń pozwala na wizualizację zadań w danej jednostce treningowej zarówno trenerowi, jak i zawodnikom na różnym poziomie szkolenia, Program ten posiada niezbędną paletę narzędzi do tworzenia animacji sytuacji boiskowych z możliwością zapisywania tych animacji w formie plików ACFX, które można następnie odtworzyć w głównym oknie programu i zaprezentować drużynie na ekranie laptopa, rzutnika multimedialnego czy tablicy interaktywnej.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/11/e-trener-fr10-pdf/

11/02/2012 www.pdf-archive.com

EWMapa 73%

a) udziela Licencjobiorcy, zaś Licencjobiorca nabywa niewyłączne i niezbywalne prawo do korzystania z załączonego egzemplarza oprogramowania (w formie kodu wynikowego), oprogramowanie oraz wszelkie prawa z nim związane (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie) pozostają własnością Licencjodawcy, b) gwarantuje dalszy rozwój systemu zabezpieczający potrzeby większości użytkowników, c) gwarantuje nabywanie kolejnych wersji programu na zasadzie upgrade, pod warunkiem wypełnienia i przysłania na adres Licencjodawcy podpisanej umowy, d) gwarantuje poprawną jakość nośnika (CD-R) przez okres 12 miesięcy, e) nie ponosi odpowiedzialności za błędy i konsekwencje wynikające z niewłaściwego stosowania programu, za niepoprawną pracę sprzętu komputerowego, do którego wkopiowano oprogramowanie ani też za skutki wynikające ze zdarzeń losowych lub awarii, jakie mogą nastąpić w procesie eksploatacji.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/15/ewmapa/

15/06/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 73%

technik budownictwa, technik i mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz oraz technik logistyki (dalej jako Zawody przyszłości) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej jako PO WER) „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” przez Fundację Nowe Technologie (dalej jako FNT) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie (dalej jako CKZiU).

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-ofert BRAUZE 72%

kujawsko – pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-ofert-brauze/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

cw-02 - Kampania reklamowa - dla studentow 71%

cw 02 Kampania reklamowa dla studentow Kampania reklamowa – Ćwiczenie z wykorzystaniem programu Gimp/IrfanView/FastStone Image Viewer/Photoscape 1.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/13/cw-02---kampania-reklamowa---dla-studentow/

13/05/2018 www.pdf-archive.com

prezentacja 68%

Podstawy programu Adobe Photoshop 1. Interfejs programu 2.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/07/prezentacja/

07/07/2014 www.pdf-archive.com

91 68%

Informace o vzdělávacích programech byly shromažďovány pomocí obsahové analýzy dokumentů MŠMT, WHO, odborné literatury a prezentací výsledků projektů Národního programu zdraví.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/19/91/

19/06/2013 www.pdf-archive.com

Dokument bez nazwy 67%

Integrują się z plikiem pozostawiając nienaruszoną większą część jego kodu, a wykonywanie programu odwraca się w ten sposób, że kod wirusa wykonywany jest jako pierwszy, potem dopiero następuje uruchomienie programu, który najczęściej już nie działa, ze względu na uszkodzenie aplikacji.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/11/dokument-bez-nazwy/

11/03/2017 www.pdf-archive.com