Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «programu»:


Total: 150 results - 0.019 seconds

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie popr 100%

INFORMACJE O PROJEKCIE  Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej i jest realizowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 99%

INFORMACJE O PROJEKCIE  Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej i jest realizowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1 (1) 96%

Kryteria certyfikatu Szkoła/przedszkole ubiegające się o certyfikat mają za zadanie tworzenie na własnym terenie środowiska sprzyjającego realizacji założeń programu promującego prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną poprzez spełnienie odpowiednich kryteriów.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/22/ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1-1/

22/10/2013 www.pdf-archive.com

Praktyczne informacje dotyczące wyjazdu na praktyki 94%

Staż zawodowy „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju regionu” Mobilność w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Staż zawodowy „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju regionu” INFORMACJE OGÓLNE Mobilność w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Staż zawodowy „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju regionu” Informacje ogólne Termin wyjazdu:

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/praktyczne-informacje-dotycz-ce-wyjazdu-na-praktyki/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

InstrukcjaTSGE2 92%

Ponowne naciśnięcia przycisku umoŜliwia ustawienie czasu rozłączania dla pierwszego programu.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/15/instrukcjatsge2/

15/08/2014 www.pdf-archive.com

Mathcadtymczasowy 91%

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Podręczniki – Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/24/mathcadtymczasowy/

24/01/2014 www.pdf-archive.com

pit-28 90%

Najłatwiejszym sposobem na wypełnienie PITa jest pobrania naszego programu do PIT lub wypełnienie PIT-28 przez internet.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/19/pit-28/

19/09/2013 www.pdf-archive.com

MS All - oferta ICG Sp. z o.o. 88%

Niski koszt przystąpienia do programu.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/22/ms-all-oferta-icg-sp-z-o-o/

22/07/2015 www.pdf-archive.com

Informacja prawna 88%

2 tej dyrektywy wyczerpanie prawa do rozpowszechniania, a w konsekwencji są uprawnionymi nabywcami kopii programu komputerowego.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/14/informacja-prawna/

14/03/2020 www.pdf-archive.com

Dokument bez nazwy 87%

Integrują się z plikiem pozostawiając nienaruszoną większą część jego kodu, a wykonywanie programu odwraca się w ten sposób, że kod wirusa wykonywany jest jako pierwszy, potem dopiero następuje uruchomienie programu, który najczęściej już nie działa, ze względu na uszkodzenie aplikacji.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/11/dokument-bez-nazwy/

11/03/2017 www.pdf-archive.com

cw-02 - Kampania reklamowa - dla studentow 87%

Kampania reklamowa – Ćwiczenie z wykorzystaniem programu Gimp/IrfanView/FastStone Image Viewer/Photoscape 1.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/13/cw-02---kampania-reklamowa---dla-studentow/

13/05/2018 www.pdf-archive.com

to 85%

RasTop - oprogramowanie do wizualizacji molekularnej zaczerpnięte z programu RasMol.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/01/to/

01/02/2015 www.pdf-archive.com

EWMapa 84%

a) udziela Licencjobiorcy, zaś Licencjobiorca nabywa niewyłączne i niezbywalne prawo do korzystania z załączonego egzemplarza oprogramowania (w formie kodu wynikowego), oprogramowanie oraz wszelkie prawa z nim związane (ze wszystkimi adaptacjami i kopiami włącznie) pozostają własnością Licencjodawcy, b) gwarantuje dalszy rozwój systemu zabezpieczający potrzeby większości użytkowników, c) gwarantuje nabywanie kolejnych wersji programu na zasadzie upgrade, pod warunkiem wypełnienia i przysłania na adres Licencjodawcy podpisanej umowy, d) gwarantuje poprawną jakość nośnika (CD-R) przez okres 12 miesięcy, e) nie ponosi odpowiedzialności za błędy i konsekwencje wynikające z niewłaściwego stosowania programu, za niepoprawną pracę sprzętu komputerowego, do którego wkopiowano oprogramowanie ani też za skutki wynikające ze zdarzeń losowych lub awarii, jakie mogą nastąpić w procesie eksploatacji.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/15/ewmapa/

15/06/2015 www.pdf-archive.com

Program MM 84%

Prezenterka oraz wydawca najważniejszego programu informacyjnego w regionie "Zbliżenia".

https://www.pdf-archive.com/2013/03/20/program-mm/

20/03/2013 www.pdf-archive.com

Instrukcja przygotowania zdjęć - superheat 83%

Spis treści Wykonywanie zrzutów ekranu, porady, obsługa proponowanego programu:

https://www.pdf-archive.com/2013/01/30/instrukcja-przygotowania-zdj-superheat/

30/01/2013 www.pdf-archive.com

Pływanie próba oceny Radom 2010 82%

PRÓBA OCENY SZKOLENIA SPORTOWEGO W PŁYWANIU W Radomiu na podstawie wdrożonego i kontynuowanego programu powszechnej nauki pływania zgodnego ze Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015, zadanie 1.1.4.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/p-ywanie-pr-ba-oceny-radom-2010/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

praca1 81%

Na samym początku chciałbym powiedzieć kilka słów o genezie samego pomysłu napisania, najpierw programu GeoMet 1.0, a później później tej pracy.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/10/praca1/

10/05/2011 www.pdf-archive.com

SpecyfikacjaKompilatora 80%

17 ENDIF 18 ENDFOR 19 END 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 INC 0 SHL 0 INC 0 SHL 0 SHL 0 SHL 0 SHL 0 INC 0 SHL 0 INC 0 RESET 1 INC 1 COPY 2 0 COPY 3 0 DEC 3 JZERO 3 21 STORE 1 2 DEC 2 DEC 3 JUMP 16 RESET 1 RESET 2 INC 2 INC 2 COPY 3 0 INC 3 SUB 3 2 JZERO 3 45 LOAD 4 2 JZERO 4 42 COPY 5 2 ADD 5 2 COPY 6 0 INC 6 SUB 6 5 JZERO 6 41 STORE 1 5 ADD 5 2 SUB 6 2 JUMP 36 WRITE 2 INC 2 DEC 3 JUMP 28 HALT Optymalność wykonywania mnożenia i dzielenia Dla następującego programu 1 [ Rozklad liczby na czynniki pierwsze ] 2 DECLARE 3 n m reszta potega dzielnik 4 IN 5 GET n ;

https://www.pdf-archive.com/2015/11/24/specyfikacjakompilatora/

24/11/2015 www.pdf-archive.com

Projekt kompilatora 78%

29 ENDIF 30 END Dla powyższego programu kod wynikowy na załączonej maszynie powinien działać w czasie porównywalnym (mniej więcej tego samego rzędu wielkości - ilość cyfr) do poniższych wyników:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/16/projekt-kompilatora/

16/12/2016 www.pdf-archive.com

Ewelina Michta cv. 78%

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI  Szkolenie z zakresu CMS, XHTML, CSS, Altkom Akademia,  szkolenie z zakresu Public Relations, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,  obsługa programu Adobe Photoshop,  obsługa kasy fiskalnej oraz programu Comarch OPTIMA,  obsługa pakietu MS Office i OpenOffice.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/12/ewelina-michta-cv/

12/07/2013 www.pdf-archive.com

5 78%

221 bar BON RAB 800 ATOW Y Z *SZ CZE GÓ ŁY US Ł* PRZ EDA WC Y Partnerzy programu smart 3 LAT A GW ARAN CJII!!

https://www.pdf-archive.com/2016/05/06/5/

06/05/2016 www.pdf-archive.com

zaproszenie dla przedsiębiorców złotoryja 78%

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości wsparcia przedsiębiorców ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Przyjdź na spotkanie!

https://www.pdf-archive.com/2016/09/13/zaproszenie-dla-przedsi-biorc-w-z-otoryja/

13/09/2016 www.pdf-archive.com

zaproszenie dla przedsiębiorców powiat jaworski legnicki 78%

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości wsparcia przedsiębiorców ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Przyjdź na spotkanie!

https://www.pdf-archive.com/2016/09/13/zaproszenie-dla-przedsi-biorc-w-powiat-jaworski-legnicki/

13/09/2016 www.pdf-archive.com

PCM - Zgłoszenie 78%

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu „Praktyka czyni mistrza!” o numerze 2017-1-PL01-KA102-038136 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się) Dane podstawowe kandydata Imię Nazwisko Płeć PESEL Data urodzenia (dd/mm/rrrr) Obywatelstwo Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) Telefon kontaktowy Email Informacje o kandydacie Tryb kształcenia zawodowego1 Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów2 Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3) Rok szkolny (20../20..) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-zg-oszenie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 1. Zgłoszenie popr 78%

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu „Praktyka czyni mistrza!” o numerze 2017-1-PL01-KA102-038136 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się) Dane podstawowe kandydata Imię Nazwisko Płeć PESEL Data urodzenia (dd/mm/rrrr) Obywatelstwo Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) Telefon kontaktowy Email Informacje o kandydacie Tryb kształcenia zawodowego1 Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów 2 Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3) Rok szkolny (20../20..) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-1-zg-oszenie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com