Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «proiectelor»:


Total: 5 results - 0.009 seconds

Meto CNPT, CNPS, CLP 2017 100%

(4)Data apariliei anunlurilor Ei afiEarea pe site-ul MTS /DJSTiDSTMB trebuie sd fie cu minimum 30 de zile calendaristice inainte de data limita de depunere a proiectelor.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/24/meto-cnpt-cnps-clp-2017/

24/04/2017 www.pdf-archive.com

PliantTERRA2017 var2 69%

FONDURI STRUCTURALE Contribuim la implementarea politicii de coeziune în România, prin expertiza și deprinderile pe care le-am dobândit, în respectarea principiului parteneriatului, accesului la informație, participarea publicului în procesele de programare și monitorizare a fondurilor structurale, precum și monitorizarea independentă a implementării proiectelor.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/28/pliantterra2017-var2/

28/09/2017 www.pdf-archive.com

Raport CNIPMMR 61%

Identificarea acţiunilor si a proiectelor care pot fi derulate în comun, a formelor concrete de parteneriat dintre CNIPMMR Ianuarie 2015 Permanent Preşedinţii Federaţiilor Regionale membre ale CNIPMMR Membrii CP Preşedinţii Federaţiilor Regionale membre ale CNIPMMR Planurile regionale de acţiuni vor face parte integrantă din prezentul plan Preşedinţii Federaţiilor Regionale membre 4 şi federaţiile regionale, inclusiv accesul la surse de finanţare, în scopul dezvoltării şi consolidării organizaţionale Consolidarea organizaţiilor membrilor federaţiilor regionale, prin creşterea numărului de societăţi comerciale afiliate si a realizarii de actiuni si servicii in folosul acestora ale CNIPMMR Membrii CP Permanent Preşedinţii Federatiilor Regionale Oana Ghiţulescu 5.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/27/raport-cnipmmr/

27/07/2016 www.pdf-archive.com

Motiune site 39%

Fiecare organizație județeană va organiza o manifestație publică lunar pentru prezentarea proiectelor TNL.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/18/motiune-site/

18/10/2017 www.pdf-archive.com

GazSM nr 6 BT BIS 21%

reparaţii, prefinanţarea proiectelor europene au fost votate în unanimitate.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/24/gazsm-nr-6-bt-bis/

24/07/2013 www.pdf-archive.com