Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «projektov»:


Total: 2 results - 0.004 seconds

zivotopis 100%

CEO - vývoj aplikácií podľa požiadaviek zákazníka - komunikácia so zákazníkom - návrh a úprava existujúcich aj nových riešení - zabezpečenie realizácie samotných projektov (komunikácia s dodávateľmi, analýza, vývoj, testovanie,nasadenie do produkčnej verzie) - technická podpora - prevádzka IS 2006 - 2011 Net Trade Services, s.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/15/zivotopis/

15/03/2016 www.pdf-archive.com

NUK II 87%

Narodna In unIverzItetna knjIžnIca NUK I I /javnI arhItekturnI natečaj/ NatIonal and UnIversIty LIbrary NUk I I /PublIc ArchItectural DesIgn CompetItIon/ 61 01 Nagrajeni natečajni elaborati award-winning competition entries 02 Višje uvrščeni natečajni elaborati Higher-ranked Competition Entries 03 preostali elaborati Remaining Competition Entries 002.64126 Projekt številka 002 spada v kategorijo in vrsto projektov kot kompaktna stavba na vogalu Zoisove in Emonske ceste, ki sledi obodu lokacije, in vogalnih volumnov.

https://www.pdf-archive.com/2012/07/18/nuk-ii/

18/07/2012 www.pdf-archive.com