Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «prokurator»:


Total: 12 results - 0.014 seconds

IMG 0001 100%

;;;;.r"lenia i iono jak na wstępte, prokurator prok del.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/05/img-0001/

05/10/2014 www.pdf-archive.com

IMG 78%

31I,8I-22,3]1-81-23 Fax 1071).3?1_81-21 Wrocław, dnia 6/13 l0 czerwęażDl3r, POSTANOWIENIE ożądaniuwydaniawykazupołączeńtelekomunikacyjnychlubinnychdanych związanych z połączeniem Tomasz kozioł _ prokurator Okręgowej, po zapoznaniu się z prokuratury prokuratury Rejonowej delegowany do al<tamipostępowania przygotowawcz_ego V Ds 6/13 portalu chomikuj,plbezzęzwolenia cudzego w sprawie rozpowszechniania w Internecie na tj, czyn autorstwa Lynn Raven i innych utworów utworu w postaci ksią.zki "Pocałunek demona"

https://www.pdf-archive.com/2014/10/05/img/

05/10/2014 www.pdf-archive.com

cv-damian-error (1) 78%

Detektyw, adowkat, prokurator. Poziom wykształcenia:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/22/cv-damian-error-1/

22/03/2017 www.pdf-archive.com

KRS 63%

Strona 1 z 6 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/02/krs/

02/02/2015 www.pdf-archive.com

Obejrzałeś ''Idę''. Obejrzyj ''Generała Nila'' 60%

Płużańskiego[8], stalinowska prokurator tłumaczyła swoje niegodziwości… własnymi bolesnymi doświadczeniami.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/obejrza-e-id-obejrzyj-genera-a-nila/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Stanisława Michalik 60%

Michalik (1919-1998), naczelnik Wydziału Śledczego WUBP w Katowicach, prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Olsztynie, adwokat”.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/23/stanis-awa-michalik/

23/03/2017 www.pdf-archive.com

Fabian Nadolski 24.03.15 53%

A jedną ze specjalistów psychiatrę dziecięcego (ordynatora szpitala), która wydała opinie w sprawie synka, i która pomaga mi w sprawie pani prokurator próbowała zastraszyć – mówiąc, że szuka na nią zarzutu.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/fabian-nadolski-24-03-15/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

Fabian Nadolski 24.03.15 53%

A jedną ze specjalistów psychiatrę dziecięcego (ordynatora szpitala), która wydała opinie w sprawie synka, i która pomaga mi w sprawie pani prokurator próbowała 1 zastraszyć – mówiąc, że szuka na nią zarzutu.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/fabian-nadolski-24-03-15-1/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

Postępowanie sądowo-administracyjne 52%

Podmiotami legitymowanymi do wniesienia rewizji nadzwyczajnej nie były strony postępowania przed NSA lecz jedynie podmioty kwalifikowane, a mianowicie Prezes NSA , pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw obywatelskich, a w niektórych sprawach Minister Finansów i Minister Pracy.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/post-powanie-s-dowo-administracyjne/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

przemocwdomu 46%

1 kpk Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia, wolności albo mienia w znacznych rozmiarach świadka lub osoby dla niego najbliższej sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator może wydać postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, w tym danych osobowych, jeżeli nie mają one znaczenia dla rozstrzygnięcia w tej sprawie.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/18/przemocwdomu/

18/04/2012 www.pdf-archive.com

Biuletyn Kukiz'15 33%

Obecnie mamy proces kontradyktoryjny gdzie prokurator oraz obrońca mają przedstawić wszystkie dowody na winę oraz niewinność a sąd na ich podstawie ma wyrokować.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/25/biuletyn-kukiz-15/

25/02/2016 www.pdf-archive.com