Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «promocyjnych»:


Total: 45 results - 0.019 seconds

CANAL+ PLATINUM 0 zl 12 m dla Abonentow nowa stopka 100%

Warunki Promocji „CANAL+ PLATINUM 0 zł 12 m dla Abonentów” Promocja umożliwia korzystanie przez Abonenta z Opcji dodatkowej CANAL+ PLATINUM przez okres 12 miesięcy na zasadach promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/11/canal-platinum-0-zl-12-m-dla-abonentow-nowa-stopka/

11/02/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin promocji wiat ow d z telefonem 20170824 96%

1) 100 % rabatu na aktywację Usługi - nie dotyczy tych z Państwa, którzy korzystają już z usługi Neostrada, ponieważ wtedy opłata aktywacyjna nie jest naliczana, 2) obniżoną opłatę abonamentową za korzystanie z Usługi do wysokości określonej w Tabeli opłat promocyjnych zamieszczonej poniżej, 3) obniżoną opłatę abonamentową za korzystanie z Usługi i udzielenie zgody na otrzymywanie i terminowe opłacanie e-faktury lub zgody na telefoniczny kontakt marketingowy do wysokości określonej w Tabeli opłat promocyjnych zamieszczonej poniżej.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/regulamin-promocji-wiat-ow-d-z-telefonem-20170824/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MIASTO JUTRA 96%

„Oświadczam, iŜ jestem autorem zdjęcia i udzielam automatycznie bez dodatkowego oświadczenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej w zakresie prezentowania fotografii we wszelkich wydawnictwach i publikacjach oraz akcjach promocyjnych 37.Krakowskich Reminiscencji Teatralnych oraz Warsztatów Sztuki Fotografii oraz przejmuję odpowiedzialność prawną z tytułu złoŜonego oświadczenia”.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/14/regulamin-konkursu-fotograficznego-miasto-jutra/

14/09/2012 www.pdf-archive.com

Universe+ 49 zl 12 m dla Abonentow 94%

Warunki Promocji „Universe+ 49 zł 12 m dla Abonentów” Promocja umożliwia korzystanie przez Abonenta z Pakietu Universe+ przez okres 12 miesięcy na zasadach promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/11/universe-49-zl-12-m-dla-abonentow/

11/02/2014 www.pdf-archive.com

Piłkarska promocja Pepsi- zgłoszenie 90%

uprzejmie prosimy o załączenie do przesyłki dowodu zakupu (w postaci paragonów fiskalnych) produktów Pepsi w ilości zgodnej z ilością przesłanych zakrętek promocyjnych)  Zestaw 2 szklanek Pepsi Ilość:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/pi-karska-promocja-pepsi-zg-oszenie/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

Siec 78%

II.KAMPANIA PROMOCYJNA 1/ IDENTYFIKACJA WIZUALNA - opracowanie spójnego projektu graficznego dla strony www, ulotek, plakatów, przygotowanie brandingu sieci, opracowanie haseł promocyjnych, rysunków satyrycznych.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/05/siec/

05/11/2012 www.pdf-archive.com

Karta Zgłoszeniowa ResteMusicFestival 2012 70%

W imieniu zespołu wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie Naszych danych osobowych przez Organizatora Festiwalu w celach organizacyjnych i promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/07/karta-zg-oszeniowa-restemusicfestival-2012/

07/03/2012 www.pdf-archive.com

Ewelina Michta cv. 70%

obsługa klientów, przygotowanie towaru, wprowadzanie i tworzenie opisów publikacji do sklepu internetowego i treści promocyjnych na fanpage.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/12/ewelina-michta-cv/

12/07/2013 www.pdf-archive.com

Filmy promocyjne - widzisz to 70%

Jak są zalety filmów promocyjnych?

https://www.pdf-archive.com/2015/04/15/filmy-promocyjne-widzisz-to/

15/04/2015 www.pdf-archive.com

zgoda 70%

Wrocław, 08.09.2015 Zgoda Wyrażam zgodę na nieodpłatnie udostępnienie moich zdjęć przez Fundację Kobieta z Brzuszkiem oraz wykorzystanie ich do celów promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/zgoda/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgoda 70%

– ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego – jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w zawodach kolarskich na rowerach górskich ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność – jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych jakie wiążą się z jazdą na rowerze górskim i nie będę rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu Podopiecznego – jeżeli tylko stan zdrowia Podopiecznego pogorszy się, zaprzestanie on aktywnego uczestnictwa w zawodach, nawet jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską – wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zawodów oraz w czasie, kiedy przebywa on w miejscu ich rozgrywania, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych wyścigu – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznego ……………………………..……………………………………………… /data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej/

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgoda/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej 70%

Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez Organizatorów Ligi, dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Miejskiej Ligi Piłki Halowej.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/za-cznik-nr-1-do-regulaminu-miejskiej-ligi-pi-ki-halowej/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

grudzien2016 70%

jempak.mos@gmail.com www.jempak.pasaz24.pl GAZETKA WAŻNA od 01.12.2016 do 31.12.2016 lub do wyczerpania zapasów promocyjnych 8+1 8+1 USTRONIANKA GRAPPA GAZOWANA 1.5l GRAT IS ....................

https://www.pdf-archive.com/2016/11/30/grudzien2016/

30/11/2016 www.pdf-archive.com

oferta-intprint-do-31-12-2016 69%

Bukowiecka 92, biuro 57, 03-893 Warszawa +48 (22) 331 50 20 +48 (22) 331 50 21 +48 (22) 331 50 22 info@intprint.pl www.intprint.pl Cennik ważny do 31.12.2016 Wydruki wielkoformatowe na materiałach Druk solwentowy Druk UV 600 dpi Druk mildsolwentowy Druk lateksowy 300 dpi szerokość 3,2 m szerokość 5 m 1440 dpi szerokość 1,6 m 1200 dpi szerokość 3,2 m PLN / m2 PLN / m2 PLN / m2 PLN / m2 do 20m2 od 20m2 do 20m2 od 20m2 do 20m2 od 20m2 do 20m2 od 20m2 Papier bilbordowy Blue Back 4,5 3,9 - - - - - - Papier plakatowy CityLight 6,6 5,5 8,6 7,5 14,9 11,9 15,9 12,9 BANER Frontlit laminowany 8,9* 10,9 12,9 11,9 - - - - Baner Frontlit powlekany 3,2m 11,9* 12,9 16,5 14,9 - - 23,9 19,9 Baner Frontlit powlekany 5m * - - 18,5 15,5 - - - - Baner odblaskowy * - - 58 52 - - - - 23 19,9 27,9 22,9 - - 28,9 25,9 - - 30,9 27,9 - - - - 39,1 33,9 45,9 38,9 - - 49,2 44 24 19,9 27,9 23,9 - - 35 28,9 39,5 33,8 46 39,9 - - 59,5 49,1 - - 48 39,9 - - - - Siatka MESH 3,2m 14,5 12,9 16,5 14,9 - - 25,9 21,9 Siatka MESH 5m * - - 18,5 16,5 - - - - 11,9 10,9 17,9 15,9 15,9* 16,9 22,9 18,9 Folia samoprzylepna wylewana * - - - - 68 52 71,9 54,9 Folia okienna One Way Vision * 18,9 15,5 - - 22 17,9 23,9 19,9 Folia backlight * - - - - - - 27 24 Tapety * - - - - - - 41,9 34,9 Płotno (Canvas) * - - - - - - 47,9 39,9 Backlight Baner powlekany (4+0) * Backlight Baner powlekany “Backlight mode” * Backlight Baner powlekany (4+4) * Blockout baner jednostronny * Blockout baner dwustronny 3,2m * Blockout baner dwustronny 5m * Folia samoprzylepna * Przy składaniu zamówienia w promocyjnych cenach przedpłata 100%.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/oferta-intprint-do-31-12-2016/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin Przeglądu Kapel Studenckich 2015 65%

Zespoły w zgłoszeniu zobowiązane są do dołączenia ridera technicznego, demo (składającego się z 2 nagrań, w tym co najmniej jednego autorskiego), a także materiałów promocyjnych (zdjęcia czy logo, które mogą zostać umieszone na plakacie czy wydarzeniu na Facebooku).

https://www.pdf-archive.com/2015/02/08/regulamin-przegl-du-kapel-studenckich-2015-1/

08/02/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 2016 03 22 13 10 57 206.PDF 65%

§1.4 Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie w celach promocyjnych zdjęd, nagrao filmowych oraz dźwiękowych z ich udziałem, wykonanych podczas trwania turnieju.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/24/regulamin-2016-03-22-13-10-57-206/

24/03/2016 www.pdf-archive.com

model-release-pdf 65%

przez wykonawcę jak wyżej , oświadczam, że wyrażam nieograniczoną w czasie zgodę na publikację mojego wizerunku przez wykonawcę na wszelkich promocyjnych polach eksploatacji i portfolio twórcy dzieła.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/21/model-release-pdf/

21/03/2012 www.pdf-archive.com

kokurs1-skonwertowany 65%

W przypadku wygranej kokursu Uczestnik dobrowolnie zobowiązuję się do Podania danych po przez formularz kontaktowy na facebook (wiadomość prywatna do fanpaga Folwar Matecznik na facebooku), którę będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w związku z wydaniem nagród oraz do celów promocyjnych Folwarku Matecznik.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/02/kokurs1-skonwertowany-1/

02/04/2020 www.pdf-archive.com

KOSZYKOWKA 64%

Udział w turnieju oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2020/06/05/koszykowka/

05/06/2020 www.pdf-archive.com

KOSZYKOWKA1 64%

Udział w turnieju oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2020/06/05/koszykowka1/

05/06/2020 www.pdf-archive.com

GKS TYCHY Turniej dla kibiców 64%

Udział w turnieju oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/gks-tychy-turniej-dla-kibicow/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

GKS TYCHY Turniej dla kibiców2020 64%

Udział w turnieju oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/gks-tychy-turniej-dla-kibicow2020/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

GKS TYCHY Turniej dla kibiców NHL 64%

Udział w turnieju oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/14/gks-tychy-turniej-dla-kibicow-nhl/

14/05/2020 www.pdf-archive.com

Regulamin Turnieju PL 61%

§4 Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie w celach promocyjnych zdjęć, nagrań filmowych oraz dźwiękowych z ich udziałem wykonanych podczas trwania Turnieju.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/23/regulamin-turnieju-pl/

23/07/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin-Turnieju1 61%

§4 Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie w celach promocyjnych zdjęć, nagrań filmowych oraz dźwiękowych z ich udziałem wykonanych podczas trwania Turnieju.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/15/regulamin-turnieju1/

15/07/2014 www.pdf-archive.com